Damijonaitytė-Strolienė Birutė Otilija


[1906 12 13 Zaviercėje (Petrakovo gub., Lenkija) – 1997 06 29 Kaune; palaidota Petrašiūnų kapinėse], pianistė, pedagogė muzikologė.

1919–1997 m. gyveno Kaune.

Į Lietuvą kartu su tėvais Damijonaitytė-Strolienė sugrįžo tik atkūrus nepriklausomybę. Kaune baigė „Aušros“ gimnaziją, įstojo į Kauno universiteto Teisės fakultetą, vėliau į Valstybinę muzikos mokyklą, kuri vėliau tapo Kauno valstybine konservatorija. 1933 m. konservatorijoje baigusi profesoriaus Vladimiro Ružicko fortepijono klasę, pradėjo dėstyti privačiai.
1941–1944 m. dirbo fortepijono muzikos mokytoja Meno reikalų valdybos Kauno muzikos kursuose. 1944 m. pakviesta į konservatoriją dėstyti privalomąjį fortepijono kursą, kur dirbo iki 1949 m., kol konservatorija persikėlė į Vilnių. Tais pačiais metais pradėjo dėstyti specialųjį fortepijono kursą J. Gruodžio muzikos mokykloje (iki 1970 m.). 1969–1986 m. dirbo J. Naujalio muzikos gimnazijoje, dėstė specialųjį fortepijono kursą, 1950–1985 m. vadovavo Fortepijono skyriui.
Per 45-erius pedagoginio darbo metus muzikologė išugdė didelį būrį mokinių. Tarp jų – žinomi menininkai, pianistai arba pedagogai: Saulius Sondeckis, Balys Vaitkus, Julius Andrejevas, Albinas Petrauskas, Ilona Šiugždinytė, Ligija Rinkevičienė ir kt.

  • 1999 09 01 prie namo A. Mickevičiaus g. 16 atidengta memorialinė lenta (skulptorius Leonas Žuklys): „Šiame name gyveno profesorius keramikas Liudvikas Strolis 1905–1996. Pedagogė muzikologė Birutė Otilija Damijonaitytė-Strolienė 1906–1997. Pedagogas kalbininkas Juozas Damijonaitis 1871–1926“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Tvirtesnė už tvirčiausią uolą / Nijolė Janulevičienė. – Portr. // Diena. – 1996, gruod. 28, p. 4.
  2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  3. „Nuoširdžiai kviečiame…“ // Kauno diena. – 1999, rugpj. 30, p. 4.
  4. Šeima, skleidusi šviesą. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, rugs. 2, p. 3.
  5. Atidengta memorialinė lenta / Jūratė Anilionytė. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1999, rugs. 7, p. 9.
  6. Lietuvos fortepijono pedagogė Birutė Strolienė. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/50000015334993?s_id=TxTg3OoCdzbIiE5u&s_ind=3&valuable_type=EKSPONATAS [2023 01 30]