Strolis Liudvikas


[1905 09 01 Gankiuose (Radviliškio r.) – 1996 12 29 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], keramikas, nusipelnęs meno veikėjas, profesorius.

1926–1929 m., 1933–1953 m. gyveno Kaune.

1926–1929 m. mokėsi Kauno meno mokyklos J. Vienožinskio vadovaujamoje tapybos studijoje. Pašalintas iš mokyklos už dalyvavimą streike, 1929–1933 m. studijavo keramiką Paryžiuje. Grįžęs, 3 metus vadovavo Žemės ūkio rūmų organizuotiems dailiosios keramikos kursams. Tuo pačiu studijavo įvairių Lietuvos molių panaudojimo galimybes dailiojoje keramikoje.
1934–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje. 1935 m. su kitais įsteigė I Amatų mokyklą ir dėstė joje. Iš mokinių reikalavo kūrinių meniškumo ir pritaikomumo, kūrybingo technologijų panaudojimo.
Su keramikos dirbiniais dalyvavo pasaulinėse parodose. 1937 m. Pasaulinėje Paryžiaus parodoje buvo apdovanotas Garbės diplomu.
Laikydamasis liaudies ir klasikinių tradicijų ir taikydamas naująsias technologijas, sukūrė tobulų keramikos dirbinių: dekoratyvinės vazos „Žuvų karalystė“, „Flora“ (abi 1938), įvairių dubenų ir servizų komplektai.
1940–1941 m. buvo Kauno taikomosios dailės mokyklos direktorius, vienas Dailininkų sąjungos įkūrėjų. 1941 m. iš einamų pareigų atleistas, paliekant dirbti eiliniu pedagogu. 1943–1944 m. dirbo Statybinių medžiagų pramonės tresto keramikos instruktoriumi. 1944 09 05 paskirtas Kauno taikomosios dailės instituto direktoriumi. 1946 m. tapo profesoriumi, Taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto Dailiosios keramikos katedros vedėju, net netrukus atleistas iš pareigų. Nuo 1950 08 31 pašalintas iš pedagogų. 1950–1953 m. dirbo Kauno „Dailės“ kombinato dailininku, dalyvavo tarptautinėse parodose. 1953 m. paskirtas Vilniaus dailės instituto profesoriumi ir Keramikos katedros vedėju.
1995 m. už nuopelnus Lietuvos kultūrai, menui ir mokslui apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.
1958 m. sukurtas dailininko portretinis biustas (skulptorius Petras Aleksandravičius), 1985 m. – metalinis bareljefas (skulptorius Leonas Žuklys).
Išleista S. Pinkaus parengta monografija „Liudvikas Strolis“ (Vilnius, 1966). 100-osioms gimimo metinėms Kaune surengta jubiliejinė kūrybos paroda, išleistas Danutės Skromanienės sudarytas katalogas „Lietuvių keramikos maestro Liudvikas Strolis“ (Vilnius, 2005).

 • 1999 09 01 prie namo A. Mickevičiaus g. 16 atidengtas jo bareljefas ir memorialinė lenta (skulptorius Leonas Žuklys): „Šiame name gyveno profesorius keramikas Liudvikas Strolis 1905–1996, pedagogė muzikologė Birutė Otilija Damijonaitytė-Strolienė 1906–1997, pedagogas kalbininkas Juozas Damijonaitis 1871–1926“.
 • 2001 m. ant raudonų plytų pastato Vilijampolėje (Jurbarko g. 2) buvo prikabinta medinė memorialinė lenta (dailininkė V. Riaubienė): „Šiame pastate nuo 1944 m. pradėjo veikti dailininko Vaclovo Miknevičiaus vadovaujama keramikos dirbtuvė. Joje dirbo lietuvių profesionaliosios keramikos pradininkai: prof. Liudvikas Strolis, prof. Jonas Mikėnas, Valdemaras Manomaitis“.
 • 2014 m. L. Strolio vardu pavadinta gatvė Romainiuose.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Dailininkas L. Strolis : [1958, gipsas, skulptūra : nespalvota reprodukcija] / Petras Aleksandravičius // Petras Aleksandravičius / J. Umbrasas. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1961. – Iliustr. 25.
 2. Lietuvių keramikos mokyklos kūrėjas / Genovaitė Kęstutytė-Jasiulienė. – Bibliogr. išnašose // Dailėtyra / [sudarė Leonas Jasiulis]. – [Kn. 1]. – 1981, p. 109–117.
 3. Dailininko L. Strolio portretas, 1958. – Iliustr. // Petras Aleksandravičius / Jonas Umbrasas. – Vilnius, 1985. – 37 įklija.
 4. Garbingas apdovanojimas // Kauno laikas. – 1995, rugs. 12, p. 6.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. Kauno miesto mero 2001 08 08 potvarkis Nr. 326.
 7. Prof. Liudvikas Strolis : [1985, bareljefas, metalas : reprodukcija] / Leonas Žuklys // Leonas Žuklys / Romualdas Alekna. – Vilnius : Petro ofsetas, 2004. – P. 117.
 8. Liudvikas Strolis – Žemės ūkio rūmų keramikos kursų vedėjas / Lijana Šatavičiūtė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 15 pavad. // Metraštis. –[T.] 7 (2004). – 2005, p. 281–288.
 9. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 10 16 sprendimas Nr. T-523.
 10. Dailininkas keramikas Liudvikas Strolis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805209/50000015332900?menuIndex=0&digitalObjectId=320907729 [2023 05 22]