Daugirdas Tadas


[1852 02 27 Torbine (Novgorodo sr.) – 1919 11 01 Kaune; palaidotas Ariogaloje, Daugirdų šeimos koplyčioje], muziejininkas, dailininkas, archeologas, kraštotyrininkas ir visuomenės veikėjas.

1907–1919 m. gyveno Kaune.

1870–1872 m. studijavo Sankt Peterburgo, 1872–1876 m. Miuncheno dailės akademijoje. Nuo 1907 02 08 Kauno miesto muziejuje dirbo konservuotuoju, nuo 1909 01 23 – direktoriumi. Muziejui dovanojo didelį archeologinės bei etnografinės medžiagos rinkinį. Jo dėka, iš atsitiktinių radinių sandėlio Kauno m. muziejus virto pavyzdingu kraštotyros muziejumi.
1910–1914 m. daug prisidėjo prie lietuvių dailės parodų organizavimo Kaune. Pirmojo pasaulinio karo metais saugojo muziejų, parašė išsamų kaizerinės okupacijos laikotarpio dienyną. Rašė periodiniuose leidiniuose „Draugija“, „Viltis“, „Lietuvos ūkininkas“, „Lietuva“, „Vienybė“ ir kt. Vien Pirmojo pasaulinio karo metais periodikoje pasirodė daugiau kaip 130 jo publikacijų.
Buvo nuoseklus mokslininkas, sistemingai tvarkė medžiagą, rašė tyrinėjimų dienoraščius ir juos iliustravo. Registravo kultūros paminklus. Tyrinėjo kapinynus, piliakalnius ir kitus istorinius paminklus įvairiose Lietuvos vietovėse. 1911 m. ištyrė Lauksvydų kapinyną Kauno r.
T. Daugirdas paliko nemažai tapybos darbų, iš kurių pažymėtini paveikslai: „Auštant“, „Dubysa“, „Pūga“, „Kiemas“ ir kt. Taip pat kūrė bažnyčių vitražus, spektaklių dekoracijas ir kostiumus, Lietuvos miestų herbus. 1917 m. dalyvavo komisijoje kuriant lietuvišką vėliavą. Buvo priimtas jo pasiūlymas šalia raudonos ir žalios spalvos įvesti geltoną.
1919 m. tapo Valstybės archeologijos komisijos (VAK) pirmininku. Tų pačių metų vasario 17 d. išleisti pirmieji lietuviški spalvoti pašto ženklai, išspausdinti Berlyne, kurių dailininkai – K. Šimonis ir T. Daugirdas.
1910 m. dailininkas Antanas Žmuidzinavičius nutapė T. Daugirdo portretą. 2012 m., mokslininko 160-ųjų gimimo metinių proga, išleista dr. Kazio Račkausko knyga „Tautos atminties sargybiniai“ (Vilnius).

 • 1923 m. Pranciškonų gatvė senamiestyje pavadinta jo vardu.
 • 1978 m. prie pastato Rotušės a. 19 atidengta pirmoji memorialinė lenta: „Šiame name 1908–1919 m. gyveno archeologas, dailininkas, muziejininkas Tadas Daugirdas“. 1993 m. atidengta nauja atminimo lenta su bareljefu (skulptorius Vytautas Narutis).
 • 2006 m. Tėvynės pažinimo draugija įsteigė Tado Daugirdo premiją, skiriamą už nuopelnus puoselėjant tautos paveldą.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto tarybos 1923 06 05 nutarimas Nr. 55.
 2. Nauji gatvių pavadinimai // Laisvė. – 1923, birželio 21, p. 3.
 3. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 100, ap. 1, b. 80, lap. 67–70.
 4. Kauno miesto LDT VK 1978 m. potvarkis Nr. 173.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. „Ir sušvitęs gyvenimo noras…“ / Paulius Galaunė // Kultūros barai. – 1977, Nr. 2, p. 63–64.
 7. Tadas Daugirdas. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 71–72.
 8. Tadas Daugirdas ir Kaunas / Algirdas Girininkas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Kauno istorijos metraštis. – [T. 1]. – 1998, p. 99–104.
 9. T. Daugirdo g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 46–47.
 10. Tado Daugirdo kūryba Kaune / Aušrinė-Kulvietytė-Slavinskienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 3. – 2002, p. 203–216.
 11. Tado Daugirdo palikimas Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje : [apie fotografą, archeologą, etnografą] / Rūta Kišonienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus fotografai / [sudarytoja Vitalija Jočytė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2005]. – P. 130–137.
 12. Profesorė O. Voverienė – pirmoji Tado Daugirdo premijos laureatė / Juozas Elekšis. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2007, vas. 22, p. 9.
 13. Tadas Daugirdas: living for Lietuva / Rasa Šileikienė. – Iliustr., portr. // Lithuanian heritage magazine. – Vol. 7, no. S6 (2019), p. 18–23.
 14. Tado Daugirdo portretas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/50000012278513?s_id=SGG9ThiFwY1ebNyz&s_ind=360&valuable_type=EKSPONATAS [2023 01 31]
 15. [Portretinės Tado Daugirdo nuotraukos]. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10002443152 [2023 02 01]