Didžiokas Vladas


[1889 09 01 Vilniuje – 1942 10 07 Kaune; palaidotas Kruonio kapinėse], tapytojas, grafikas, scenografas.

1919–1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1911–1915 m. studijavo Sankt Peterburgo A. Štiglico techninio piešimo mokykloje. 1919 m. grįžo į Kauną, dirbo Prekybos ir pramonės ministerijoje braižytoju, vėliau – Valstybės teatro dailininku-dekoratoriumi. 1922–1940 m. Kauno meno mokykloje dėstė piešimą ir dekoratyvinę tapybą.
Nutapė lyrinių ir epinių peizažų („Kaunas žiemą“, 1931; „Sieliai Neryje“, 1936), natiurmortų, portretų. Valstybės teatre sukūrė dekoracijas operoms: Dž. Verdžio „Rigoletas“ (1921), Š. Guno „Faustas“ (1921), R. Leonkavalio „Pajacai“ (1922), Ž. Bize „Karmen“ (1924) ir kt.
Nuo 1936 m. vasarodavo, o vėliau ir gyveno savo sodyboje Dovainonyse (Kaišiadorių r.).
2009 m. išleista Jono Laurinavičiaus knygelė „Dailininkai Barbora ir Vladas Didžiokai Dovainonyse“ (Kaišiadorys).

 • 1924 04 11 Meno mokyklos direktoriui mokiniai įteikė marmurinę atminimo lentą su užrašu: „Lietuvos / Meno Mokyklos Įsteigėjui / ir jos pirmajam Direktoriui / Justinui Vienožinskiui / Už pakeltą triūsą šį rūmą statant, / taip – pat / pirmajai Mokytojų tarybai / P. Čiurlioniui, V. Didžiokui, A. Galdikui, / P. Galaunei, P. Kalpokui, J. Šileikai, / K. Škleriui ir Ign. Šlapeliui. / Už nenuilstamą darbą sunkiose aplinkybėse / Mokyklai besikuriant / tariame širdingą ačiu. / Meno Mokyklos Klausytojai. / Kaunas / MCMXXIV / Balandžio II d.“, kuri ir dabar puošia Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto (A. Mackevičiaus g. 27) 2-ajame aukšte esančios salės sieną.
 • [1977] m. Dovainonių kaimo sodyboje (Kaišiadorių r.), kurioje gyveno dailininkas, atidengta memorialinė lenta. Apie 1986 m. lenta dingo.
 • 1988 12 09 prie namo A. Mackevičiaus g. 43 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1930–1933 m. gyveno dailininkas Vladas Didžiokas“. Dėl namo rekonstrukcijos lenta nuimta.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. K. B. Lietuvos Meno Mokyklos iškilmės // Lietuva. – 1924, bal. 14, p. 5.
 2. Kauno miesto LDT VK 1985 01 31 potvarkis Nr. 33 p.
 3. Užmirštoji sodyba / Jonas Laurinavičius // Literatūra ir menas. – 1987, gruod. 5, p. 16.
 4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 5. Ryški, spalvinga asmenybė / Antanas Preibys. – Portr., iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1990, kovo 30, p. 6
 6. Vladas Didžiokas. – Portr. // Kaišiadorių krašto žmonės: 100 biografijų / Jonas Laurinavičius. – Kaunas, 2002. – P. 51–52.
 7. Sovietų genocido aukų atminimo ženklai Kaune / Jonas Lukšė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – P. 178.
 8. Kauno meno mokyklos bendrojo skyriaus piešimo dėstytojas, dekoratyvinės tapybos studijos vadovas Vladas Didžiokas. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-20000006388668 [2023 02 02]