Dobkevičius Jurgis


[1900 03 23 Sankt Peterburge (Rusija) – 1926 06 08 Kaune; palaidotas Panemunės kapinėse], karo lakūnas, aviacijos inžinierius, lėktuvų konstruktorius.

1919–1926 m. gyveno Kaune (išskyrus 1923–1925 m., kai mokėsi Paryžiuje).

1919 m. apsigyveno Kaune, mokėsi Lietuvos karo aviacijos mokykloje, kur po baigimo jam buvo suteiktas leitenanto laipsnis.
1919 08 07 įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1919–1920 m. lenkų fronte vykdė kovines užduotis. 1920 m. suteiktas karo lakūno vardas. Tų pačių metų lapkričio 1 d. paskirtas vadovauti Oro eskadrilei (vėliau pavadintai Pirmąja).
Įvaldė akrobatinį pilotažą, sukonstravo 3 lėktuvus „Dobi“, kuriuos pats ir išbandė. Pirmasis Lietuvoje atliko „mirties kilpą“.
1920 m. apdovanotas 1-ojo laipsnio, 1923 m. – 2-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinais.
1926 m. paskirtas Karo aviacijos mokyklos jaunesniuoju inžinieriumi. 1926 06 08 tragiškai žuvo, bandydamas savo sukonstruotą lėktuvą „Dobi – 3“ Aleksoto aerodrome.
Jo garbei dailininkas Antanas R. Šakalys išleido portretinį voką „Jurgis Dobkevičius (1900–1926). Skaistė Jūratė Žilienė 2018 m. sukūrė medalį „Vyr. leitenantas, inžinierius, karo lakūnas, Jurgis Dobkevičius 1900–1926“, jo reverse − Kaunas.
Irena Jacevičienė išleido knygą „Lietuvos sakalai: sakmės apie“ Jurgį Dobkevičių, Antaną Gustaitį ir skrydžio aplink Europą dalyvius“ (Kaunas, 2004).

 • 1934 m. jo vardu pavadinta gatvė (pavadinimas panaikintas 1946 12 12). 1990 08 16 buvusi Aviacijos gatvė Aleksote pavadinta J. Dobkevičiaus vardu.
 • 1981 m. ant namo K. Donelaičio g. 11 atidengta memorialinė lenta su įrašu: „Šiame name 1920–1926 m. gyveno aviakonstruktorius, aviacijos inžinierius, lakūnas Jurgis Dobkevičius“. 1994 m. lenta dingo. 2013 03 12, minint Lietuvos karinių oro pajėgų dieną, atidengta nauja memorialinė lenta: „Šiame name 1925–1932 m. veikė Vengrijos Karalystės konsulatas, kuriam vadovavo Jonas Dobkevičius (1866–1934), Lietuvos Respublikos finansų ministras, pirmasis Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų pirmininkas. 1920–1926 m. čia gyveno pirmasis Lietuvos aviakonstruktorius ir karo lakūnas Jurgis Dobkevičius (1900–1926)“.
 • 1990 11 23 pastatytas paminklinis akmuo (V. Čepinskio g. 7) su įrašu: „Šioje vietoje 1926 06 08 bandydamas savo konstrukcijos lėktuvą DOBI III mirtinai susižeidė pirmasis lietuvių aviakonstruktorius vyr. ltn. Jurgis Dobkevičius. 1900–1926“. 1993 03 20 greta esančiai Kauno 17-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Jurgio Dobkevičiaus vardas, įrengta jam skirta ekspozicija. 2000 m. kovo mėn. mokykloje įkurta Jurgio Dobkevičiaus draugija.
 • 2000 11 17 Aleksote atidarytame Lietuvos karo aviacijos memoriale (Veiverių g. 132) pritvirtinta atminimo lenta (architektas Algimantas Mikėnas) su įrašu: „Av. vyr. ltn. Jurgis Dobkevičius 1900 III 23–1926 VI 8 Karo lakūnas, Nepriklausomybės kovų dalyvis, lėktuvų DOBI–I, II, III konstruktorius“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
 2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 3. Kauno miesto tarybos posėdžio 1934 06 07 nutarimas Nr. 726.
 4. Kauno miesto DŽDT VK 1946 12 12 nutarimas Nr. 638.
 5. Čia gyveno Lietuvos „Ikaras“ / V. Jurkštas // Švyturys. – 1974, Nr. 24, p. 30.
 6. Kauno miesto LDT VK 1977 07 20 sprendimas Nr. 368.
 7. Kaunas ir jo apylinkės / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – P. 103.
 8. Kauno miesto mero 1990 08 16 potvarkis Nr. 246.
 9. Įamžintas lakūnų atminimas / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, lapkr. 18, p. 4.
 10. J. Dobkevičiaus g. – Portr. // Kaunas – gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 49.
 11. J. Dobkevičiaus vidurinė mokykla: Mokyklos istorija 1951–2001. – [Kaunas, 2001]. – 31 p.: iliustr.: portr.
 12. Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2013 02 08 įsakymas Nr. A-466.
 13. Kaune įamžintas karo lakūno, aviakonstruktoriaus vyr. ltn. Jurgio Dobkevičiaus atminimas. – Iliustr. – KOP inf. // Krašto apsauga. – 2013, Nr. 5 (kovo 12–29), p. 25.
 14. Ką mena medinukas K. Donelaičio gatvėje? / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, kovo 27, p. 13.
 15. Atminimo lenta Jonui ir Jurgiui Dobkevičiams / Danutė Marcinkevičienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2013, bal. 26, p. 5.
 16. Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. – Prieiga per internetą: https://www.dobkevicius.kaunas.lm.lt/ [2021 03 03]
 17. Karo lakūnų ir Karo aviacijos personalo gyvenamosios vietos Kaune 1919–1940 m. / Pijus Poškus ; fotografijos – Mindaugo Kavaliausko. – Iliustr. // Plieno sparnai. – Nr. 12 (2021), p. 96–112.
 18. Medalis „Karo lakūnas, vyr. leitenantas, inžinierius Jurgis Dobkevičius 1900-1926“. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/344848180?s_id=D0Kcw0yUIZhS7k2c&s_ind=6&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 03]
 19. K. Donelaičio g. 11. – Prieiga per internetą: http://www.archimede.lt/kaunas/pastatas/98 [2023 02 03]
 20. Nuotrauka, portretinė. Vyr. ltn. inž. Jurgis Dobkevičius. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/190000035449745?s_id=D0Kcw0yUIZhS7k2c&s_ind=4&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 03]