Dovydaitis Pranas


[1886 12 02 Runkiuose (Kazlų Rūdos sav. t.) – 1942 11 04 Sverdlovske (Rusija)], profesorius, Lietuvos ministras pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

1916–1940 m. gyveno Kaune.

1916–1922 m. dirbo „Saulės“ gimnazijos direktoriumi. 1918 02 16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 1919 03 12–1919 04 12 dirbo Lietuvos Respublikos 3-osios Vyriausybės ministru pirmininku.
1920–1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose Kaune. 1922 m. tapo Lietuvos universiteto Teologijos–filosofijos fakulteto profesoriumi, nuo 1928 m. – ordinariuoju profesoriumi. 1935 m. jam suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. P. Dovydaitis – aktyvus visuomenės veikėjas: 1925 m. – vyriausiasis ateitininkų vadas, nuo 1927 m. – garbės pirmininkas. 1934–1940 m. buvo Lietuvos krikščionių darbininkų profesinės sąjungos vienu iš steigėjų, o 1934–1940 m. – jos pirmininku. Nuo 1931 m. – Katalikų veikimo centro pirmasis vicepirmininkas.
Redagavo „Ateitį“, „Naująją vaidilutę“, „Logos“, „Soter“. Buvo „Lietuviškosios enciklopedijos“ viceredaktorius (1931–1940 m.). Parašė mokslo darbų kultūros, religijos, filosofijos temomis.
1940 m. bolševikų okupacinės valdžios atleistas iš universiteto, apsigyveno prie Čekiškės, bandė ūkininkauti, bet 1941 m. birželį buvo ištremtas į Uralą. Kalėjo Sverdlovsko srities Gari lageryje Nr. 47. 1942 11 04 prof. P. Dovydaitis buvo sušaudytas Severouralsko lageryje Nr. 35. Palaidojimo vieta nežinoma.
1922 m. „De jure“ laidoje, skirtoje paminėti faktui, kad daugelis pasaulio šalių oficialiai pripažino Lietuvos nepriklausomybę, išleistas lietuviškas 2 auksinų vertės pašto ženklas (dailininkas Adomas Varnas) su P. Dovydaičio atvaizdu. 1995 02 16 Lietuvos Vyriausybė įamžino Vasario 16-osios Akto signatarų atminimą, išleisdama kiekvienam specialius 0,20 Lt vertės pašto ženklus iš serijos „Lietuvos Nepriklausomybės Diena” (dailininkas Jokūbas Zovė).
2000 05 07 P. Dovydaitis Popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paskelbtas Lietuvos naujuoju kankiniu ir įrašytas į bažnyčios Dvidešimtojo amžiaus martirologiją.
1975 m. išleista Juozo Girniaus monografija „Pranas Dovydaitis“ (Chicago, Ill.; 2-asis leid. – 2017, Vilnius). Aldona Vasiliauskienė apie jį parašė monografiją „Akmenuotas patrioto kelias“ (Vilnius, 2001).
2012 m. sukurta dokumentinė apybraiža „Atminimas“ (režisierius Rita Dovydaitytė-Dagienė, Giedrius Dagys). 2018 09 08 Žalgirio pergalės parke (Kauno r.) signatarų garbei pasodinta ąžuolų alėja (architektas Stanislovas Kalinka).

 • 1938 10 23 Kauno „Aušros“ gimnazijos vestibiulyje (Laisvės al. 95) atidengta memorialinė lenta. 1940 m. nuimta. 1993 09 01 atkurta lenta (architektas Jonas Liaudanskas) su įrašu: „Profesorius / Pranas Dovydaitis / 1886–1942 / 1916–1922 m. pirmosios lietuviškos / gimnazijos Kaune direktorius“.
 • 1990 m. atsikūrusi Lietuvių katalikų mokslo akademija, pagerbdama pirmąjį „LOGOS“ žurnalo leidėją ir redaktorių P. Dovydaitį, įsteigė jo vardo premiją, kuri teikiama kas dveji metai geriausiam žurnalo debiutantui.
 • 1993 03 11 Kaune įsteigtas P. Dovydaičio fondas, skirtas studentijai remti. Steigėjai – Lietuvos ateitininkų federacija bei tautiečiai išeivijoje.
 • 1995 m. buv. V. Jacenevičiaus gatvė Žaliakalnyje pavadinta P. Dovydaičio vardu.
 • 1996 02 16 Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a. 14) atidengtas paminklinis biustas (skulptorius Arūnas Sakalauskas, architektas Linas Jurgaitis).
 • 1996 m., minint P. Dovydaičio 110-ąsias metines, Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje (L. Markelio g. 1) atidengtas paminklinis kryžius (tautodailininkas Albinas Fokas), kuriame įrašyta: „Paminklas Nepriklausomybės Akto signatarui, Ministrui pirmininkui (1919), filosofui, teisininkui, žurnalų redaktoriui, profesoriui Pranui Dovydaičiui (1886–1942)“. Jam pastatytas paminklas ir klebonijos skverelyje.
 • 2002 05 Prienų kaime (Kauno r.), buv. P. Dovydaičio sodybos vietoje, kurioje jis gyveno 1935–1941 m., atidengtas paminklinis akmuo.
 • 2002 05 02 Kauno r. Čekiškės vidurinei mokyklai (Mokyklos g. 14) suteiktas P. Dovydaičio vardas. 2017 09 01 sode, prie gimnazijos, Kauno rajono savivaldybės pastangomis atidengtas paminklas (skulptorius Stasys Žirgulis).
 • 2013 02 14 Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto (Gimnazijos g. 7) II aukšte atidaryta prof. Prano Dovydaičio auditorija ir KTU II rūmų (K. Donelaičio g. 20) II aukšto fojė atidengta atminimo lenta su užrašu: „1929–1940 m. šiame pastate dirbo 1918 m. Vasario 16-osios akto signataras, ministras pirmininkas, Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto prof. Pranas Dovydaitis (1886–1942)”.
 • 2018 12 05 Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio prieigose (greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos) atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Pranas Dovydaitis. Projekto iniciatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), autorius – LGGRTC skulptorius Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – architektai Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Dr. Pr. Dovydaitis. – Portr. // Naujoji vaidilutė. – 1936, Nr. 12, p. 479.
 2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 3. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 65–67.
 4. Kauno miesto mero 1995 04 06 potvarkis Nr. 233.
 5. Įsteigtas naujas fondas // Katalikų pasaulis. – 1993, Nr. 5, p. 11.
 6. Galerija: [apie Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje pastatytą biustą P. Dovydaičiui] / Laimonas Inis. – Iliustr. // Laisvės alėja. – 1996, Nr. 1, p. 14.
 7. Pranas Dovydaitis. – Iliustr. // Novužės krašto vaikai / Bernardas Aleknavičius, Vincentas Aleknavičius. – Marijampolė, 1999. – D. 2, p. 102–105.
 8. Čekiškė // Kauno rajono miestai ir miesteliai: praeitis ir dabartis. – Kaunas, 2002. – P. 6–7.
 9. Prano Dovydaičio pėdsakai gimtinėje. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2006, gruod. 6, p. 4.
 10. Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje / Vytautas Dovydaitis. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, geg. 31, priedas „Naujausios žinios“, p. 1–2.
 11. Profesoriaus Prano Dovydaičio atminimo saugojimas vidurinėje mokykloje / E. Simonaitienė // Čekiškė / Antanas Vaičius. – Kaunas : Kalendorius, 2012. – P. 241–243.
 12. Atminimo lentos signatarams // Vakaro žinios. – 2013, vas. 15, p. 2.
 13. Vasario 16-osios Akto signatarų atminimo lentos // XXI amžius. – 2013, vas. 22, p. 12.
 14. Universiteto auditorija pavadinta profesoriaus Prano Dovydaičio vardu. – Portr., iliustr. // XXI amžius. – 2013, vas. 26, p. 6.
 15. Ar tikrai gerbiame šviesų Prano Dovydaičio atminimą? / Ignas Plioraitis. – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, spal. 31, p. 13.
 16. Pranas Dovydaitis mūsų atmintyje (2): vardo įamžinimas / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2016, saus. 16, p. 6–7.
 17. Paminklas P. Dovydaičiui // Lietuvos žinios. – 2017, rugs. 2, p. 3.
 18. Atidengtas paminklas signatarui P. Dovydaičiui. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2017, rugs. 4, p. 13.
 19. Paminklas signatarui Pranui Dovydaičiui. – Iliustr. // XXI amžius. – 2017, rugs. 8, priedas „Abipus Nemuno“, p. 1.
 20. Tarpukario ministrų atminimas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
 21. Žalgirio pergalės parkas : Kauno rajone, 2018–2020 metais / Gintautas Tamulaitis, Aleksandras Vitkus. – Kaunas : Eurispauda, 2020 (Kaunas : Eurispauda). – P. 12–15, 24–25.
 22. Čekiškėje pašventintas paminklas prof. Pranui Dovydaičiui (2017 09 01). – Prieiga per internetą: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=141&ncid=3&nid=4776 [2017 10 06]