Dubas Vladas


[1887 06 18 Žaliojoje (Vilkaviškio r.) – 1937 08 03 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], literatūrologas, romanistas.

1918–1937 m. gyveno Kaune (1921 m. ir 1929 m. tobulinosi Italijoje ir Prancūzijoje).

1918 m. iš Maskvos grįžęs į Kauną, kur gyveno jo tėvai, dirbo prancūzų ir lotynų kalbos mokytoju, dėstė visuotinę literatūrą „Saulės“ ir „Aušros“ gimnazijose. Pastarojoje buvo direktoriaus pavaduotojas ir trumpai – direktorius. 1920 m. Aukštuosiuose kursuose pradėjo skaityti Vakarų Europos literatūros paskaitas. Įsikūrus LU, jame dėstė romanistiką ir lotynų kalbą. 1924 m. jam buvo suteiktas docento, o 1928 m. – ekstraordinarinio profesoriaus laipsnis.
Rašė straipsnius periodiniams leidiniams „Lietuva“, „Literatūra“, „Pradai ir žygiai“, „Studentų dienos“ ir kt. 1931 m. redagavo ateistinį žurnalą „Vaga“. Išleido vadovėlį aukštosioms mokykloms „Įvadas į bendrą literatūrą“ (1923, 1931) bei „Prancūzų literatūros istorijos“ dvitomį (1929–1930), monografijas apie F. R. Šatobrianą (1925), A. Francą (1928), Volterą (1932), Š. Bodlerą (rankraštis), įdomiai skaitė viešas paskaitas visuomenei.
Neatsigavo po skaudžios vienturčio sūnaus netekties. Parašė biografinę apysaką „Vytukas: vieno berniuko istorija“ (1934), novelių bei recenzijų. Palaužtas ligos, mirė eidamas 51 metus, palikęs daug rankraščių ir neįgyvendintų planų. Jo darbai labai informatyvūs ir lengvai skaitomi. Asmeninis V. Dubo archyvas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje bei Lietuvių kalbos ir literatūros institute.

  • 2007 06 18, minint profesoriaus 120-ąsias gimimo metines, Žaliakalnyje ant jo namo Aušros g. 37 (dab. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinys) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1933–1937 m. gyveno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, literatūrologas Vladas Dubas“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Prof. Vladas Dubas. – Portr. // Dirva. – [Marijampolė] : „Dirvos“ b-vės leidinys, [1929]. – P. 25–26.
  2. Vladas Dubas – literatūros ir kultūros istorikas: gimimo 100-ąsias metines minint / Gvidonas Bartkus // Kultūros barai. – 1987, Nr. 6, p. 56–59.
  3. [Namas Aušros g. 37 įtrauktas į vietinės reikšmės istorijos paminklų sąrašą] // Lietuvos respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). D. 1. – Vilnius, 1993. – P. 198.
  4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  5. Kauno miesto administracijos direktoriaus 2007 05 09 įsakymas Nr. A-1554.
  6. Vladui Dubui – 120 // Laikinoji sostinė. – 2007, birž. 16, p. 10.
  7. Memorialinė lenta profesoriui. – Prieiga per internetą: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/naujienos-trumpai-48190 [2010 08 12]