Dubeneckis Vladimiras


[1888 09 06 Zmejinogorske (Altajaus kr., Rusija) – 1932 08 10 Karaliaučiuje; palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse, 1938 m. pastatyto antkapinio paminklo skulptorius Juozas Zikaras, architektas Mykolas Songaila], architektas, dailininkas, scenografas, pedagogas, profesorius.

1919–1932 m. gyveno Kaune.

Gimė lietuvio tremtinio šeimoje. 1906–1914 m. studijavo architektūrą Peterburgo dailės akademijoje, vėliau joje ir dirbo. 1917 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. 1919 m. atvyko į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje, tais pačiais metais persikėlė į Kauną. Pirmaisiais gyvenimo Kaune metais tarnavo Prekybos ir pramonės ministerijoje, 1920–1923 m. – Amerikos lietuvių (Amlito) akcinėje bendrovėje statybos skyriuose. Buvo vienas Lietuvių meno draugijos steigėjų, Valstybės archeologijos komisijos, Lietuvos inžinierių ir architektų sąjungos steigėjas ir pirmininkas. V. Dubeneckis rūpinosi architektūros paminklų apsauga. 1927–1929 m. profesoriavo, dėstė kompoziciją ir perspektyvą Meno mokykloje. 1930–1931 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete.
Reikšmingiausi jo projektuoti pastatai Kaune: Kauno meno mokykla (1922–1923), Valstybės teatro rūmų Kaune rekonstrukcija (1923–1925, su M. Songaila ir V. Žemkalniu), kino teatras „Metropoliten“ (dabartinis Dramos teatras; 1928–1929), M. K. Čiurlionio dailės muziejus (1930), Vytauto Didžiojo karo muziejus (1934) ir kt.
Be architektūrinių projektų V. Dubeneckis kūrė dekoracijas spektakliams: V. Krėvės „Skirgaila“ (1924), Š. Guno „Romeo ir Džuljeta“ (1925), Ž. Offenbacho „Hofmano pasakos“ (1925), R. Vagnerio „Lohengrinas“ (1926), Moljero „Tartiufas“ (1927) ir kt. Kaip dailininkas yra sukūręs grafikos darbų, lietuvių liaudies kostiumų eskizų, parašęs straipsnių architektūros klausimais.
1931 m. Juozas Zikaras sukūrė V. Dubeneckio medalioną ir bareljefą. 100-osioms dailininko gimimo metinėms 1988 m. skulptoriai Petras Baronas, Gediminas Karalius ir Vytenis Jankūnas pagamino medalių. Architektas pristatytas TV dokumentiniame cikle „Laikinosios sostinės fenomenas“ (scenarijaus autorė Audronė Kosciuškienė, 2016 m.).
2018 m. išleista Linos Preišegalavičienės monografija „Tautinės modernybės architektas: Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba 1888–1932“.

 • 1938 11 23 Vytauto Didžiojo karo muziejuje (K. Donelaičio g. 64) atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Juozas Zikaras): „Dail. architektas Dubeneckis, V. D. Karo muziejaus rūmų meninės kompozicijos autorius“.
 • 1988 09 05 prie namo Vilniaus g. 72 atidengta memorialinė lenta (tekstas lietuvių ir rusų kalbomis; skulptorius Stasys Žirgulis): „Šiame name 1922–1932 m. gyveno architektas, dailininkas, profesorius Vladimiras Dubeneckis“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Arch. Dubeneckiui atidengiama paminklinė lenta // Lietuvos aidas. – 1938, lapkr. 10, p. 10.
 2. Vakar iškilmingai pašventintas arch. Dubeneckio paminklas // Lietuvos aidas. – 1938, lapkr. 27, p. 4.
 3. Vladimiras Dubeneckis. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos /Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 77–78.
 4. Kauno miesto LDT VK 1988 05 25 potvarkis Nr. 173.
 5. Gyvenimą ir kūrybą susiejęs su Kaunu: architekto Vladimiro Dubeneckio gimimo 100-osioms metinėms / Algimantas Miškinis. – Iliustr. // Kauno tiesa – 1988, rugs. 4, p. 4–5.
 6. Vladimiras Dubeneckis: šimtmečio akcentai. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, rugs. 6, p. 1.
 7. „Minint architekto Vladimiro Dubeneckio, vieno iš atgimusios Lietuvos architektūros korifėjų, 100-ąsias gimimo metines…“. – Iliustr. // Statyba ir architektūra. – 1989, Nr. 1, p. 21.
 8. Vladimiro Dubeneckio moderniosios architektūros atspindžiai Kauno istorijoje / Daina Ubartaitė-Vingienė. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2007, Nr. 9, p. 28–30.
 9. Tautinės modernybės architektas: Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba, 1888–1932 : monografija / Lina Preišegalavičienė. – Kaunas : Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2018. – P. 184.
 10. Architektas Vladimiras Dubeneckis. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-20000001602720 [2023 02 06]
 11. Vladimiras Dubeneckis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/50000004655251?s_id=dpiL4PnIHtTgMBCc&s_ind=42&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 07]
 12. Vladimiras Dubeneckis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000006604793?s_id=dpiL4PnIHtTgMBCc&s_ind=45&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 07]
 13. Vladimiras Dubeneckis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000001629842?s_id=dpiL4PnIHtTgMBCc&s_ind=46&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 07]
 14. Vladimiras Dubeneckis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000004454243?s_id=dpiL4PnIHtTgMBCc&s_ind=48&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 07]