Dulksnys Kostas


[1901 01 11 Naiviuose (Kupiškio r.) – 1941 07 30 nužudytas Maskvoje], Lietuvos nepriklausomos kariuomenės generalinio štabo pulkininkas.

1919–1941 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1919 m. gruodžio mėn. baigė Karo mokyklą Kaune ir tarnavo įvairiuose daliniuose. 1925 m. baigė Aukštųjų karininkų kursų bendrąjį skyrių. 1926 sausio mėn. buvo paskirtas 1-osios kuopos jaunesniuoju karininku, rugpjūčio mėn. jam suteiktas kapitono laipsnis. 1927 m. baigė Kauno „Pavasario“ suaugusiųjų gimnaziją, 1931 m. – Prahos generalinio štabo akademiją ir buvo paskirtas gen. štabo majoru.
1931–1933 m. tarnavo vyriausiajame štabe; 1933–1934 m. – 9-ajame pėstininkų pulke bataliono vadu, priklausė Lietuvos slaptosioms tarnyboms. 1932–1939 m. dėstė Vytauto Didžiojo generalinio skyriaus karininkų kursuose ir Aukštojoje karo mokykloje, rašė straipsnius leidiniams: „Kardas“, „Mūsų žinynas“, „Korys“, „Trimitas“, „Lietuvos aidas“.
1934 m. K. Dulksniui suteiktas gen. štabo pulkininko leitenanto laipsnis. 1935 m. jis paskirtas eiti generalinio štabo II žvalgybos skyriaus viršininko pareigas. 1936 09 08 pakeltas generalinio štabo pulkininku.
Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu (1920), Vyčio kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (1923), Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu (1923), DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1928), Latvijos Trijų žvaigždžių 3-ojo laipsnio ordinu (1935), Prancūzijos Garbės legiono 4-ojo laipsnio ordinu (1936), Švedijos kalavijo 3-ojo laipsnio ordinu (1937) ir Lenkijos Atgimimo 3-ojo laipsnio ordinu (1939).
1940 m. liepos 8 d. pulkininkas K. Dulksnys paskirtas Lietuvos liaudies kariuomenės karo mokyklos lektoriumi, o liepos 18 d. – suimtas, tardytas ir kalintas Kauno, Minsko bei Maskvos kalėjimuose. 1941 07 30 sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime.

  • 1996 m. Kosto Dulksnio vardu Kazliškiuose pavadinta gatvė.
  • 2011 03 29 ant pastato Nepriklausomybės a. 10 atidengta grupinė atminimo lenta: „Čia buvusioje Lietuvos kariuomenės generalinio štabo II skyriaus būstinėje dirbo Lietuvos karinės žvalgybos ir kontržvalgybos pulkininkai Kostas Dulksnys, Juozas Matusaitis ir Petras Kirlys. 1940 m. vasarą sovietų okupantų jie buvo suimti ir 1941 m. sušaudyti Maskvoje“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto mero 1996 01 09 nutarimas Nr. 42.
  2. Pulkininkas Konstantinas Dulksnys liko užmirštas / Jūratė Nedveckaitė. – Iliustr. // Kupiškėnų mintys. – 2000, liep. 15, p. 1, 6.
  3. Plk. Dulksnio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 53.
  4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 03 09 įsakymas Nr. A-968.
  5. Istorinės tiesos, istorinio teisingumo atkūrimas. Pareigūnų atminimo įamžinimas. – Iliustr., portr. // Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje / Severinas Vaitiekus. – Vilnius. – Kn. 1. – 2017, p. 410–418.
  6. Nuotrauka, portretinė. Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo karininkų kursų lektorius gen. št. plk. Kostas Dulksnys. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/190000009113389?s_id=9Vo71stwF2RoTW0u&s_ind=2&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 07]