Dulskis Romualdas


[1893 04 26 Starkuose (Marijampolės r.) – 1956 07 11 Čikagoje (JAV)], teisininkas, finansininkas.

1920–1943 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1920 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) piliečių apsaugos, vėliau – Bendrųjų reikalų departamentų direktoriumi. 1922 m. iš einamų pareigų pasitraukė. 1920–1923 buvo Kauno miesto tarybos narys, jos pirmininkas. 1921 m. buvo renkamas Kauno burmistru, tačiau miesto taryba jo kandidatūros nepatvirtino. Nuo 1922 m. – Ūkio banko juriskonsultas. 1922–1924 m. ėjo vicedirektoriaus pareigas, buvo vienas iš akcinės bendrovės „Palemonas“ steigėjų. 1924–1927 m. dirbo Žemės banko valdyboje kaip Centralinio ūkininkų banko atstovas. 1927 m. padėjo steigti Ateitininkų sendraugių sąjungą. Bedirbdamas baigė Kauno universitetą ir 1925 m. gavo teisininko diplomą. 1927 m. priimtas į Lietuvos banką ir paskirtas vadovauti Biržų, vėliau Kybartų vietiniam banko skyriui. 1934–1941 m. dirbo juriskonsultu Lietuvos centriniame banke. 1941–1943 m. vadovavo banko juridinei tarnybai.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į JAV.

  • 2001 09 21 ant namo Trakų g. 18 atidengta memorialinė lenta: „Šį namą 1937 m. pasistatė teisininkas Romualdas Dulskis (1893–1956). Čia 1938–1940 buvo JAV pasiuntinybė. Pastatą projektavo archit. S. Kudokas“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. Kauno miesto mero 2001 09 17 potvarkis Nr. 364.
  3. Romas Dulskis : [biografija] / Vladas Terleckas. – Portr. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos bankininkai / Vladas Terleckas. – Vilnius : Lietuvos bankas, 2001. – P. 183–185.
  4. Buvusioje Amerikos pasiuntinybėje šeimininkauja skautai / Algis Vaškevičius. – Iliustr., portr. // Draugas. – 2020, rugs. 26, p. 10–11.