Eimutis Pranas


[1897 m. Rajinciškėse (Raseinių r.) – 1919 03 18 Kaune; palaidotas Eigulių kapinėse], Lietuvos kariuomenės savanoris.

1919 01 11–1919 03 18 gyveno Kaune.

1919 01 11 įstojo savanoriu į besikuriančią Lietuvos kariuomenę ir buvo paskirtas į Kauno miesto ir apskrities komendantūros mokomąjį būrį. Lietuvai kuriant nepriklausomą valstybę, joje pradėjo lankytis Santarvės (Antantės) misijos, turėjusios tirti Lietuvos ekonominę būklę. 1918 m. pirmoji į vokiečių okupuotą miestą atvyko JAV maitinimo komisija ir buvo apgyvendinta „Metropolio“ viešbutyje. Lietuviškoji Kauno komendantūra jai paskyrė viešbučio apsaugą.
1919 03 18 apie 15 val. prie viešbučio susirinko 40–50 vokiečių kareivių, atvažiavo automobilis. Iš jo išlipęs seržantas norėjo patekti į viešbutį, tačiau įėjimą saugoję lietuviai kariai pastojo kelią. Seržanto H. Zasso pastumtas P. Eimutis kilstelėjo šautuvą. Vokiečių karininkas du kartus paleido kulką į sargybinį ir jį nukovė. Savanoris iškilmingai palaidotas Kaune, Vytauto pr. buvusiose karių kapinėse, o 1958 m. perlaidotas Kauno Eigulių kapinėse.
1923 m. už drąsą ir pasiaukojimą karys Pranas Eimutis apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu (po mirties).
1928 m. Lietuvos karo invalidų Vyčių brolija išleido 4 atvirukų seriją su pirmųjų Nepriklausomybės kovose žuvusių karių atvaizdais. 1 atvirukas paskirtas P. Eimučiui. Po portretu užrašyta: „A.a. kareivis Pranas Aimutis“.

 • 1924 m. jo vardu buvo pavadinta gatvė (1946 m. pavadinimas panaikintas). 2003 m. senamiestyje J. Jablonskio gatvės dalis pavadinta Prano Eimučio vardu.
 • 1927 m. Prano Eimučio vardu pavadintas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Kauno skyrius.
 • 1934 03 18, pažymint P. Eimučio žuvimo 15-ąsias metines, prie „Metropolio“ viešbučio pagrindinio fasado durų buvo pritvirtinta juodo marmuro atminimo lenta. 5-ojo dešimtmečio 2-ojoje pusėje vietos valdžios nurodymu lenta buvo nukabinta. 1990 03 18 memorialinė lenta su bareljefu atkurta (skulptorius Algimantas Šlapikas) ir atidengta prie buv. restorano įėjimo (Laisvės al. 68). Joje įrašyta: „Čia 1919 03 18 garbingai žuvo Kauno komendantūros kareivis Pranas Eimutis gindamas Jungtinių Amerikos Valstijų misiją“.
 • 1999 m. Kauno jaunimo mokykla (V. Krėvės pr. 50) buvo pavadinta žuvusio savanorio vardu. 2012 m. reorganizuota prijungiant ją prie Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos. 2009 03 26, minint P. Eimučio žūties ir Lietuvos kariuomenės 90-ąsias metines, prie mokyklos buvo pastatytas paminklinis akmuo. Lentelės užrašas: „Pranas Eimutis • 1919–2009 • 90-osioms žūties metinėms Kauno Prano Eimučio jaunimo mokyklos bendruomenė“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 218, ap. 1, b. 461, lap. 129.
 2. A. a. kareivio Prano Eimučio 2-jų metų mirties sukaktuvėms / J. Paežerietis // Karys. – 1921, kovo 17 (Nr. 11(95)), p. 117–120.
 3. Kareivio Eimučio paminklo fondas / Red. // Karys. – 1922, geg. 4–lapkr. 18 (Nr. 18(154)–Nr. 30(166), 32(168)–46(182)).
 4. Kauno miesto DŽDT VK 1946 12 12 nutarimas Nr. 638.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. Kauno miesto LDT VK 1990 02 15 sprendimas Nr. 59.
 7. P. Eimučio memorialinė lenta, Laisvės al. 68 / J. Banionis. – Iliustr. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 44–45.
 8. Pagerbtas Lietuvos kariuomenės savanorio P. Eimučio atminimas / Pranas Abelkis. // Kauno žinios. – 1999, kovo 30, p. 12.
 9. Lietuvos karo invalidų Vyčių brolijos leisti atvirukai // Kauno atvirukai, 1918–1940 : katalogas / Algimantas Miškinis, Kęstutis Morkūnas. – Vilnius, 2001. – P. 67.
 10. Kauno miesto valdybos 2003 m. sprendimas Nr. 995.
 11. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 10 16 sprendimas Nr. T-423.
 12. Įamžintas Lietuvos kario žygdarbis / Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2009, kovo 25, p. 1, 8.
 13. Pirmoji Lietuvos armijos auka / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, kovo 27, p. 24.
 14. Kaune pagerbtas savanorio kūrėjo Prano Eimučio atminimas / Audronė Veilentienė. – Iliustr. // Krašto apsauga. – 2011, Nr. 7 (bal. 8–22), p. 30.
 15. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 04 05 sprendimas Nr. T-178.
 16. Savanorio atminimo įamžinimas – tarsi pašaipa / Nerijus Povilaitis. – Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. – 2016, saus. 28–vas. 3 (Nr. 4), p. 14–15.
 17. Drąsusis kareivis nepamirštas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, kovo 21, p. 1, 5.
 18. Atminimo lentos Pranui Eimučiui atidengimas prie buvusio JAV konsulato – „Metropolio“ viešbučio. – Iliustr. // Valstybė − Lietuva. Sostinė − Vilnius. – Kaunas : Netimeras, 2018. – P. 209.
 19. A. a. kareivis Pranas Aimutis [i.e. Eimutis] : pirmomis atgimusios Lietuvos nepriklausomo gyvenimo dienomis okupantų slegiamajam Kaune ties „Metropolio” viešbučiu, eidamas sargybinio pareigas, žuvo 1919 m. kovo mėn. 18 dieną nuo vokiečių kareivių, kurių pakrikusiai gaujai jis buvo užkirtęs kelią į Amerikos misijos būtą. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C130000499014 [2023 02 08]