Fanstilis Sergijus Georgijevičius


[1884 09 29 Kaune* – 1949 07 12* Kalviuose (Kaišiadorių r.)], dvarininkas, karininkas, verslininkas.

1908–[1940]* m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Tarnavo caro ir nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje. Pradėjo kurti Lietuvos kariuomenės autorinktinės dalinį. Paskirtas leitenantu, vėliau pakeltas į kapitonus. 1920 m. vasario mėn. sugebėjo numalšinti Panemunės kareivinėse kilusį kareivių maištą – šarvuotu automobiliu pervažiavo Panemunės tiltą ir išvaikė sukilėlius.
Greta savo dvaro Žemuosiuose Šančiuose, Ringuvos g. įkūrė sodininkystės ir daržininkystės bendrovę. Buvo AB „Drobė“, „Ringuva“ ir kitų ant jo žemės pastatytų fabrikų akcininkas.
Daug lėšų skyrė labdarai – finansavo Senųjų kapinių (buv. Ramybės parko) teritorijoje esančios stačiatikių cerkvės statybą, dovanojo žemės sklypą Šančių kapinėms, apmokėjo gamtininko Tado Ivanausko ekspediciją į Braziliją (joje dalyvavo ir S. Fanstilio sūnus Igoris, jaunas veterinarijos gydytojas). Kai kuriuos sklypus dovanodavo neturtingiesiems. Priklausė Kauno mokytojų draugijos rusų gimnazijos globėjų tarybai.
Apdovanotas: 1920 m. – Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, 1931 m. – „Artimui pagelbon“ („Artimui pagalbon“) 3-iojo laipsnio garbės ženklu, Rusijos kariuomenėje – Šv. Stanislovo 3-iojo laipsnio, Šv. Georgijaus 4-ojo laipsnio, Šv. Anos 3-iojo laipsnio ordinais.
Šančių ir Petrašiūnų žemvaldys, vienas turtingiausių laikinosios sostinės žmonių, vadintas „Šančių karaliumi“ ar „caruku“, tarpukariu ėmė pardavinėti jam priklausiusias Šančių žemes. Po antrosios Lietuvos okupacijos išvyko į Jiezną, vėliau – Kalvius, kur prie ežero turėjo trobelę, dirbo žvejų artelėje.
Palaidotas Kalvių kapinėse.

  • 2007 07 20 Aukštojoje Panemunėje suprojektuotai gatvei suteiktas S. Fanstilio vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Turtingiausi Lietuvos žmonės: Šančių karalius // Sekmadienis. – 1935, vasario 24 d., Nr. 8, p. 9.
  2. Bevardžiame vienišo žvejo kape – Šančių ir Petrašiūnų paslaptys / Arūnas Dambrauskas ; A. Barzdžiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, bal. 12, p. 12–13.
  3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 07 20 sprendimas Nr. T-424.