Fromas-Gužutis Aleksandras


[1822 12 12 Raseiniuose – 1900 08 21 Gongailiškiuose (Raseinių r.; dab. Aušgiris (Jurbarko r.); palaidotas Girkalnyje (Raseinių r.)], rašytojas, pirmasis lietuvių dramaturgas.

Kada gyveno Kaune – tikslių duomenų nėra.

Baigęs Kražių kolegiją, apie 1840-uosius metus dirbo raštininku Kauno gubernatoriaus raštinėje. Platino draudžiamas knygas ir laikraščius. Lietuviškai pradėjo rašyti paskatintas Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Simono Stanevičiaus.
Nuo 1853 m. iki mirties gyveno Gongailiškiuose.
Nuo 1884 m. periodiniuose leidiniuose „Aušra“, „Vienybė lietuvninkų“ ir kt. spausdino dramas ir apsakymus. Stambiausi jo prozos kūriniai: „Vargdieniai“ (1893), „Patėviai“ (1885) ir „Mūsų dabarties ir ateities paslaptys“ (1894).
Kaip dramaturgas pasireiškė tada, kai legaliai ir nelegaliai buvo rengiami vaidinimai. Parašė daugiau kaip 10 įvairaus pobūdžio pjesių: istorinių-mitologinių („Kauno pilies išgriovimas 1362 m.“, „Gedimino sapnas“, „Vaidilutė“, „Žemaičių krikštas“, „Vytautas Krėvoje“), tautosakinio siužeto dramų („Eglė – žalčių karalienė“, „Palocius ežero dugnuose“, „Jūratė marių karalienė“) bei buitinių („Ponas ir mužikai“, „Baisioji gadynė„, „Gudri našlė“). Taip pat rašė eilėraščius, publicistinius straipsnius, išvertė A. Mickevičiaus poemos I, II ir IV dalis.
Lietuvių literatūros institutas išleido rinkinį „Žemaičių bajorų teatro dramaturgija: Aleksandro Fromo-Gužučio kūryba“ (Vilnius, 2007).

  • 1934 m. Vilijampolėje F. Gužučio vardu pavadinta gatvė. 1991 m. Paneryje esanti gatvė pavadinta A. Fromo-Gužučio vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
  2. Kauno miesto tarybos 1934 06 07 nutarimas Nr. 726.
  3. Kauno miesto mero 1991 08 13 potvarkis Nr. 1270.
  4. A. Fromo-Gužučio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 54–55.
  5. Nuotrauka. Aleksandras Fromas-Gužutis. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-130000001439856 [2022 06 13]