Gedmantas Antanas


[1900 04 06 Girkantiškėje (Telšių apskr.) – 1941 06 26 Polocko r. (Baltarusija)], Lietuvos kariuomenės kapitonas, Lietuvos Šaulių sąjungos štabo adjutantas.

1919–1941 m. gyveno Kaune.

1919 08 09 pasiųstas į Karo mokyklą, bet dėl sveikatos būklės nepriimtas, paskirtas raštininku Tiekimo viršininko kanceliarijoje. 1919 12 19 išlaikė karo valdininko egzaminus, paskirtas jaunuoju raštvedžiu. 1920 04 12 pakeltas į karo valdininkus. 1921 09 21 perkeltas į Šaulių sąjungos štabą. 1926 01 01 paskirtas štabo raštvedžiu-adjutantu, ėjo šias pareigas iki Lietuvos okupacijos. 1926 m. baigė administracijos karininkų kursus ir 1927 02 16 pakeltas į administracijos vyr. leitenantus. 1929 m. baigęs Valstybės teatro Vaidybos mokyklą, atnaujino Šaulių sąjungos teatro veiklą (įkurtas 1922 m. Kaune, Liaudies namų patalpose). 1929 11 23 pakeltas į kapitonus. 1933 m. įgijo gimnazijos brandos atestatą ir įstojo į VDU Teisių fakultetą. 1939 m. baigė administracijos karininkų kursus (III laid.) prie Kariuomenės intendantūros. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 09 12 paskirtas į Raudonosios armijos 29 Šaulių teritorinio korpuso 179 šaulių divizijos ryšių batalioną, o 1940 09 17 – Vilniaus pėstininkų karo mokyklos mitybos tiekimu viršininku. 1940 12 31 paleistas į atsargą. Dirbo mokytoju Vilijampolės rusų mokykloje.
Apdovanotas: 1928 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 1929 m. – Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu, 1931 m. – Šaulių žvaigždės ordinu, 1932 m. – DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu, 1939 m. – Šaulių žvaigždės ordino medaliu.
1941 05 17 suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 06 23 išvežtas Minsko kryptimi ir 1941 06 26 sušaudytas netoli Bigosovo stoties, Polocko r., Baltarusijoje.

  • 2014 12 22 ant namo Žaliakalnyje (Aukštaičių g. 44) atidengta atminimo lenta (architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1928–1941 m. gyveno Lietuvos kariuomenės kapitonas, Lietuvos šaulių sąjungos štabo adjutantas Antanas Gedmantas (1900–1941), sovietų sušaudytas Baltarusijoje“. 2010 m. namas buvo įrašytas į kultūros vertybių registrą.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Gedmantas Antanas : [1900 04 06–1941 06 26]. – Portr., iliustr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 3. – 2003, p. 158–159.
  2. Kpt. Gedmantas Antanas su žmona Michalina, dukromis Gražina ir Vanga. 1936 : [nuotrauka, šaltinis: Lietuvos kariuomenės kariškių artimųjų sąjunga] // Mirties dienoraščiai / Kęstutis Grigaliūnas. – D. 3, Aš nežinojau, Mylimasai, kad bučiuoju tave paskutinį kartą = I did not know, my Beloved, that I was kissing you for the last time. – [2012], p. 72.
  3. Atidengs penkias atminimo lentas. – Iliustr. – BNS inf. // Kauno diena. – 2014, saus. 13, p. 23.
  4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 12 11 įsakymas Nr. A-3470.
  5. Įamžinti – ne tik po mirties? : [pokalbis su Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kaunistikos grupės vedėja Dalia Giniuviene] / [kalbėjosi] Vėjūnė Inytė ; M. Patašiaus nuotr. // Laikinoji sostinė.  – 2015, saus. 24, p. 1, 4.
  6. Kariškio Antano Gedmanto namas : Žemuogių g. 2 : 1928 / Nijolė Lukšionytė. – Iliustr., planas // Kaunas, 1918–2015 / [sudarytoja Julija Reklaitė]. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 162.
  7. Žemuogių g. 2. – Prieiga per internetą: http://archimede.lt/kaunas/pastatas/94 [2022 10 11]
  8. Nuotrauka, portretinė. Lietuvos Liaudies kariuomenės kpt. Antanas Gedmantas (g. 1900). – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/190000010091605?s_id=AiGVQA9a0v1EiCqs&s_ind=3&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 10]