Genys Kęstutis


[1928 11 03 Kaune – 1996 12 15 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo skulptorius Algirdas Kuzma, architektas M. Šaliamoras], aktorius, režisierius, poetas.

Nuo gimimo iki mirties gyveno Kaune (išskyrus 5-erius studijų metus Maskvoje).

Mokėsi J. Jablonskio pradžios mokykloje bei „Saulės“ gimnazijoje. 2 metus studijavo filologiją Kauno universitete, vėliau – Maskvos Lunačiarskio teatrinio meno institute.
1952–1990 m. – Kauno dramos teatro aktorius. Vaidino kino filmuose, sukūrė vaidmenis pjesėse: Almavivą P. O. de Bomaršė „Figaro vedybos“, Protasovą L. Tolstojaus „Gyvasis lavonas“, Martyną J. Avyžiaus „Kaimas kryžkelėje“, Žygimantą Augustą J. Grušo dramoje „Barbora Radvilaitė“, Lebedevą A. Čechovo „Ivanovas“, Herėją A. Kamiu „Kaligula“ ir daugelį kitų. Režisavo spektaklius: A. Griciaus „Ir ūsai nepadėjo“, Č. Aitmatovo „Mano tuopelė raudona skarele“, K. Choiskio „Nakties istorija“. Per 38 kūrybinio darbo metus sukūrė apie 500 vaidmenų.
Eiles rašyti pradėjo paauglystėje, tačiau tik sulaukus Atgimimo pasirodė jo poezijos rinkiniai: „Ugnies kryžius (1988 m., išspausdinta pogrindyje), „Lietuva – tai sąžinė“ (1990), „Poezija“ (1993), „Neišduokim Lietuvos“ (1994), „SOS“ (1995), „Po svarstyklių ženklu“ (1996). Kone Atgimimo himnu tapo jo eilėraštis „Pabudome ir kelkimės“.
K. Genys – Lietuvos atgimimo dainius, Lietuvos „Sąjūdžio“ Kauno miesto tarybos narys, priklausė Prisikėlimo bažnyčios atstatymo komitetui: gautus honorarus skyrė bažnyčios ir Vytauto Didžiojo paminklo atstatymui. Šis talentingas ir drąsus žmogus sovietmečiu nesutiko aukoti savo įsitikinimų dėl garbės ar karjeros. Apdovanotas „Sąjūdžio“ dešimtmečio medaliu. 1998 m. Lietuvos nacionalinės televizijos filmų studijoje buvo sukurtas dokumentinis filmas „Kęstutis Genys“ (režisierius Tomas Ribaitis). 2008 m. pažymint Sąjūdžio 10-metį, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje K. Genio atminimui buvo surengta paroda.

 • 1997 11 18, K. Genio 70-ojo gimtadienio proga, Daubos gatvė Žaliakalnyje, kur gyveno Laisvės šauklys, pavadinta jo vardu.
 • 1997 12 17, pažymint pirmąsias menininko mirties metines, ant namo K. Genio g. 6 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys): „Šiame name 1972–1996 m. gyveno ir kūrė aktorius, poetas, Lietuvos atgimimo dainius Kęstutis Genys“. Įkurtas muziejus-ekspozicija.
 • 2006 12 18, pažymint aktoriaus 10-ąsias mirties metines, Kauno valstybiniame dramos teatre (dab. Nacionalinis Kauno dramos teatras) europarlamentaras V. Landsbergis atidengė aktoriaus biustą (skulptorius Mindaugas Jurėnas) su įrašu: „Laisvės šauklys, aktorius poetas Kęstutis Genys, 1928–1996. Pabudome ir kelkimės“. Įvyko renginys „Laisvės šauklys“ (pagal sūnaus Gintauto Genio parengtą tekstą).
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Dėl Kęstučio Genio įamžinimo / A. Juškaitė // Kauno diena. – 1997, saus. 15, p. 3.
 2. Kauno miesto mero 1997 11 05 potvarkis Nr. 430.
 3. Kauno miesto valdybos 1997 11 18 sprendimas Nr. 858.
 4. Gatvė, kurioje gyveno Žygimantas Augustas ir kiti / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, gruod. 18, p. 4.
 5. K. Genio buvimo sala atsivėrė lankytojams / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1997, gruod. 30, priedas „Mūzų malūnas“, p. 5.
 6. Kęstutis Genys, 1928–1996 : [atvirukas]. – Kaunas : Atmintis, 1997. – 1 atvirukas : portr.
 7. Duris atvėrė poeto muziejinis kambarys… / Antanas Staškevičius // XXI amžius. – 1998, saus. 21, p. 4.
 8. „Kai siela išsilaisvina ir baigias vergija…“ / Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2001, gruod. 19, p. 1.
 9. Įamžinti Kęstučio Genio atminimą / Albinas Tamašauskas // Kauno diena. – 2005, bal. 19, p. 18.
 10. Scenos riteris, Sąjūdžio tribūnas: vakar Kaune vyko renginiai, dedikuoti žymaus aktoriaus ir poeto Kęstučio Genio (1928–1996) atminimui / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, gruod. 19, p. 5
 11. Menininką primins jo biustas teatre. – Iliustr. // 15 min. – 2006, gruod. 18, p. 7.
 12. Atgimimo šauklio namų dvasia / Nijolė Storyk. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2008, liepos 29, p. 16–17.
 13. Aktoriaus ir poeto K. Genio kūrybos vakaras. – Prieiga per internetą: https://azuolynas.kvb.lt/1991/1991.11.08.html [2023 02 13]