Gerulaitis Zenonas


[1894 12 22 Paežeriuose (Vilkaviškio r.) – 1945 04 20* Taišeto lageryje (Rusija)], nepriklausomos Lietuvos savanoris, divizijos generolas.

1920–1941 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1919 11 10 savanoriu įstojo į besiformuojantį 1-ąjį pėstininkų pulką. Pasibaigus kovoms su Raudonąja armija ir Lenkijos kariniais daliniais, gavo kapitono laipsnį ir buvo išsiųstas į Aukštuosius karininkų kursus Kaune. 1922 m. baigęs kursus, mokslus tęsė Briuselio karo akademijoje, kurią baigė 1924 m. Dar besimokant akademijoje jam suteiktas majoro laipsnis. Vadovavo 1923 m. įkurtai Karo mokslų draugijai. 1924–1926 m. buvo Generalinio štabo Operatyvinio skyriaus viršininko padėjėjas, vėliau – viršininkas. 1927 m. pakeltas į pulkininkus. 1929–1934 m. – Generalinio štabo valdybos viršininkas. 1931 m. suteiktas generolo-leitenanto laipsnis ir jis trejiems metams išsiųstas dirbti karo atašė į Prancūziją ir Belgiją. 1937 m. grįžo į Lietuvos kariuomenės štabą dirbti tiekimo viršininku. 1939 m. suteiktas divizijos generolo laipsnis.
Apdovanotas: Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu (1923), Gedimino 3-iojo (1929) ir Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio (1930) ordinais.
1941 m. prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, suimtas, tardytas ir ištremtas į Norilską. Mirė lageryje nuo išsekimo.

 • 1994 12 15, pažymint 100-ąsias gimimo metines, Aukštojoje Panemunėje ant namo Gailutės g. 9 atidengta memorialinė lenta (dailininkas Vidmantas Gerulaitis): „Šiame name 1936–1941 m. birželio 14 d. gyveno Lietuvos kariuomenės savanoris, divizijos generolas, karo atašė Prancūzijai ir Belgijai Zenonas Gerulaitis. Žuvo 1945 m. balandžio 20 d. Taišeto lageryje“.
 • 2006 m. Aukštojoje Panemunėje jo vardu pavadinta gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 2. Kauno miesto mero 1994 08 24 potvarkis Nr. 553.
 3. „Minint įžymaus Lietuvos karininko Z. Gerulaičio 100-ąsias gimimo metines…“ : [žinutė] // Respublika. – 1994, gruod. 16, p. 7.
 4. Dezertyru niekad nebuvau ir nebūsiu / Viktoras Gulmanas // Kauno diena. – 1994, gruod. 21, p. 13.
 5. Gerulaitis Zenonas (1894 12 22–1945 04 20). – Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 3. – 2003, p. 173–174.
 6. Kauno miesto tarybos 2006 06 08 sprendimas Nr. T-253.
 7. Gerulaitis Zenonas : majoras, 10 pėstininkų Marijampolės pulkas. – Portr., iliustr. – Bibliogr.: 18 pavad. // Lietuvos karžygiai / Vilius Kavaliauskas. – T. 2, E – J. – 2009, p. 142–146.
 8. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 126.
 9. Zenonas Gerulaitis [1894 12 22–1945 04 20 (26?)]. – Portr. // Tarpukario ir rezistencijos laikotarpio Lietuvos generolų sąrašas ir jų amžinojo poilsio vietos / Lietuvos kariuomenės generolų klubas. – Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2012. – P. 70.
 10. Nuotrauka, portretinė. Brg. gen. Zenonas Gerulaitis. – Prieiga per internetą: https://vdkm.limis.lt/eksponatai/perziura/-/exhibit/preview/190000035819562?s_id=O5d8INBuqChipQty&s_ind=3158&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 13]