Gimbutienė-Alseikaitė Marija Birutė


[1921 01 23 Vilniuje – 1994 02 02 Los Angeles (JAV); 1994 05 08 perlaidota Kaune, Petrašiūnų kapinėse, paminklinio antkapio autorius – Vladas Vildžiūnas], archeologė, archeomitologijos pradininkė.

1931–1940 m. gyveno Kaune.

1931 08 31 iš Vilniaus su tėvais persikėlė į Kauną. 1938 m. baigusi Kauno „Aušros“ mergaičių gimnaziją pradėjo studijas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Humanitariniame fakultete. 1938–1939 m. dalyvavo priešistorinių kapinynų kasinėjimo darbuose Kaune.
1940 m. išvyko į Vilnių, vėliau – į Vokietiją, 1949 m. pasiekė JAV.
Parašė 23 knygas. Lietuvių kalba išleistos: „Senoji Europa“ (1996), „Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene“ (1994), „Baltų mitologija. Senovės lietuvių deivės ir dievai“ (2002), „Baltai priešistoriniais laikais: etnogenezė, materialinė kultūra ir mitologija“ (1985), „Laimos palytėta : straipsniai, recenzijos, pokalbiai, polemika, laiškai, vertinimai, prisiminimai“ (Vilnius, 2002), „Dienoraštis ir prisiminimai“ (Kaunas, 2015).
1999 m. suvenyrinių vokų cikle „Iškiliausios tautos asmenybės“ išleistas M. Gimbutienės atminimui skirtas vokas (dailininkas Antanas Šakalys). 2006 m. serijoje „Išgarsėję lietuviai užsienyje“ meninį voką jos garbei sukūrė tas pats dailininkas. 2003 m. kanadiečių režisierė Donna Read sukūrė dokumentinį filmą „Signs out of time. The story of archeaeologist Marija Gimbutas“ (liet. „Ženklai už laiko ribų“). 2021-ieji Lietuvos Respublikos Seimo ir UNESCO paskelbti Marijos Gimbutienės metais. 2021 01 22 serijoje „Garsūs pasaulio žmonės, kilę iš Lietuvos“ 100-osioms gimimo metinėms pažymėti išleistas pašto ženklas (dailininkė Eglė Kulbytė).
1995 m. išleista Renatos Andrašiūnaitės-Strakšienės sudaryta bibliografinė rodyklė „Marija Gimbutienė: 1938–1995“ (Vilnius, 1995), 2005 m. – knyga „Marija Gimbutienė… iš laiškų ir prisiminimų“ (Vilnius, 2005), 2024 m. – Rasos Navickaitės knyga „Marija Gimbutienė : archeologija, Didžiosios Deivės hipotezė, feminizmas“ (Vilnius).

 • 1993 01 27 suteiktas VDU etnologijos garbės daktarės vardas.
 • 1995 06 29 Kauno Jūros prospektas Petrašiūnuose pavadintas M. Gimbutienės vardu.
 • 1995 07 22 prie namo A. Mickevičiaus g. 15 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1932–1940 m. gyveno archeologė, filosofijos mokslų daktarė, pasaulinės reikšmės mokslininkė, Kalifornijos universiteto profesorė, Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktarė Marija Alseikaitė-Gimbutienė. Mirė 1994 m. Los Andžele“.
 • 2002 02 14 VDU Humanitarinių mokslų fakulteto auditorija (K. Donelaičio g. 52–211) pavadinta profesorės Marijos Gimbutienės vardu, kurioje – profesorės bareljefas (autorius – Vladas Žuklys).
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Marija Gimbutienė: „Man gyvybės vanduo buvo Lietuva…“ / Aldona Kibirkštienė. – Portr. // Kauno diena. – 1993, birž. 12, p. 1–2.
 2. Kauno miesto mero 1994 06 29 potvarkis Nr. 461.
 3. Kauno miesto mero 1995 02 08 potvarkis Nr. 94.
 4. Reto talento, darbštumo mokslininkei atminti / Irena Kirkilaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, liep. 24, p. 3.
 5. Įamžino Marijos Gimbutienės atminimą / J. Plavičienė. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1995, liep. 25, p. 4.
 6. Universitetas švenčia / Aldona Kibirkštienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, vas. 15, p. 4.
 7. Mėlynoji paukštė sakalo žvilgsniu / Ona Voverienė. – Iliustr. // Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai / Ona Voverienė. – Vilnius : [Mokslo aidai], 2009. – P. 17–23.
 8. Pašto ženklas – archeologei / BNS, KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, saus. 23, p. 44.
 9. Pasaulinį pripažinimą pelniusi lietuvė mokslininkė / Agnė Vilkišienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2021, geg. 21, p. 15.
 10. Birutė Marija Alseikaitė-Gimbutienė (1921–1994) : atradusi laiko ženklus / Rasa Baškienė. – Portr. – Bibliogr. išnašose // Moterys istorijos verpetuose / Rasa Baškienė. – Vilnius : Alma littera, 2022. – P. 173–181.
 11. Marija Gimbutienė. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/person/4-marija-gimbutiene/ [2023 02 13]
 12. Nuotrauka. Marija Gimbutienė. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/641409385?s_id=ZT4w1wad4MElU9lb&s_ind=7&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 13]