Glinskis Konstantinas (Kastantas)


[1886 07 25 Jurbarke – 1938 12 03 Kaune; palaikai sudeginti ir palaidoti Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo autorius Mstislavas Dobužinskis], aktorius, režisierius, pedagogas.

1920–1938 m. gyveno Kaune.

1907 m. baigė Kauno gubernijos gimnaziją, vėliau dirbo ir mokėsi Jurbarke, Peterburge ir Vilniuje. 1920 05 16 Kaune įsikūrė vaidilų bendrovė „Anga“, kuri sujungė J. Vaičkaus ir K. Glinskio trupes. Nuo 1921 04 29 buvo dramos ir operos vaidyklų administratorius, nuo 1922 m. – Valstybės teatro režisierius ir aktorius. 1924–1934 m. dirbo pedagoginį darbą Valstybės teatro vaidybos mokykloje. Jo mokiniai – garsūs teatro žmonės: S. Čaikauskas, V. Derkintis, G. Jakavičiūtė, S. Jukna, J. Miltinis ir kt.
K. Glinskis režisavo dvi pirmąsias Kaune pastatytas operas: Dž. Verdžio „Traviatą“ ir M. Petrausko „Birutę“. Dramos vaidykloje ir Valstybės teatre pastatė 31 spektaklį (visuose ir vaidino). Iš geriausiai pavykusių pastatymų pažymėtini B. Šo „Atskalūnas“ (1923) ir A. Ostrovskio „Miškas “(1925).
Jo talentingai sukurti vaidmenys: Krūšna V. Mykolaičio-Putino dramoje „Valdovo sūnus“, Poza F. Šilerio „Don Karlosas“, daktaras Stokmanas H. Ibseno „Visuomenės priešas“ ir daugybė kitų.
Sceninio darbo 30-mečio proga, 1937 m. įsteigė savo vardo stipendijų fondą, skirtą paskatinti gabius žmones studijuoti scenos meną. Tam paaukojo didelę pinigų sumą, kuri, jam mirus, liko nepanaudota.
1931 m. už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.
1965 m. išleista A. Vengrio knyga „Kastantas Glinskis : gyvenimo ir kūrybos apybraiža“ (Vilnius). 

  • 1988 01 13 Linksmadvaryje, prie jo namo Žvaigždžių g. 18, statyto garsaus architekto Mykolo Songailos, atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1930–1938 m. gyveno režisierius, aktorius, pedagogas Konstantinas Glinskis“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kastantas Glinskis : iki trisdešimties metų darbo scenoje / parašė Ant. Vengris. – [Kaunas] : K. Glinskio jubiliejaus komitetas, 1937. – [35] p.
  2. Aktoriaus K. Glinskio portretas. 1934 : [tapyba : spalvota reprodukcija]. – Gretut. tekstas liet., rus., angl., pranc., vok. // Vladas Eidukevičius. – Vilnius : Vaga, 1968. – 19.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. Konstantinas Glinskis. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 163–165.
  5. Kauno miesto LDT VK 1985 01 31 potvarkis Nr. 33.
  6. Supratęs savo skausmus ir tikslą (Kastantui Glinskiui – 105) / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1991, liep. 25, p. 4–5.
  7. Konstantinas Glinskis : (1886–1938) / Aleksandras Guobys. – Iliustr., portr. – Bibliogr. išnašose // Neblėstantys portretai / Aleksandras Guobys. – Vilnius : Artaviva, 2015. – P. 40–53.
  8. Konstantinas Glinskis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/63795027?s_id=Y3yM1m5akxvBIAEw&s_ind=18&valuable_type=EKSPONATAS [2022 06 14]