Gomolickis Aleksandras


[1895 08 08 Kėdainiuose – 1942 11 05 sušaudytas Kansko kalėjime (Rusija)], laisvės kovų dalyvis.

1920–1941 m. gyveno Kaune.

Baigęs Kijevo universitetą, nepritardamas revoliucinėms idėjoms, grįžo į tėviškę. Savanoriu įstojęs į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose.
1920 m. vedė ir su žmona Raisa persikėlė į Kauną. 1923 m. išėjo į atsargą. 1924–1932 m. – Kauno miesto tarybos narys. Buvo patriotiškai nusiteikęs, aktyviai dalyvavo judėjime už Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimą ir stačiatikių bažnyčios veikloje.
1941 m. birželio mėnesį suimtas ir ištremtas į Krasnojarsko lagerius, šeima – į Altajaus kraštą. Kansko kalėjime jam įvykdyta mirties bausmė. Palaidojimo vieta nežinoma.
2008 06 26 išduotas Laisvės kovų dalyvio pažymėjimas (po mirties).

  • 2008 m. spalio mėnesį ant jo namo Savanorių pr. 130 dukters pastangomis pagaminta ir atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1922–1941 m. gyveno Lietuvos laisvės kovų dalyvis Aleksandras Gomolickis, sovietų sušaudytas Kansko kalėjime 1942 09 19“ [reng. pastaba – atminimo lentoje nurodyta netiksli mirties data]. 
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 09 17 įsakymas Nr. A-3333.
  2. Dukters Galinos Savkinos atsiminimai.
  3. Memorialinės lentos / Jonas Lukšė. – Iliustr. // Sovietų genocido aukų atminimo ženklai Kaune / Jonas Lukšė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – P. 93.
  4. Ikikarinės Lietuvos rusai – sovietinių represijų aukos (LYA). Aleksandras Gomolickis SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Kraslage. – Prieiga per internetą: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/ikikarines-lietuvos-rusai-sovietiniu-represiju-aukos-lya/exh-183/i.-senbuviai/case-928#slide21 [2023 02 13]