Grinkevičiūtė Dalia

„Atmintis – tai paminklas“. Dalia Grinkevičiūtė
[Dalia : Dalios Grinkevičiūtės gyvenimas : biografinė apybraiža / Dalia Kotryna Baliutavičienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017. – P. 126.]


[1927 05 25 Kaune – 1987 12 25 Kaune; palaidota Eigulių kapinėse, 2004 m. pastatyto antkapinio paminklo skulptorius Jonas Jagėla], gydytoja, tremtinė, memuaristė.

1927–1941 m. ir 1956–1960 m. gyveno Kaune.

Gimė ir iki 14 m. augo Kaune. Sovietų armijai okupavus Lietuvą, Grinkevičių šeima 1941 06 14 naktį buvo ištremta į Jakutiją, Trofimovsko salą Laptevų jūroje.
1949 m. D. Grinkevičiūtė trumpam pabėgo ir su sergančia mama grįžo Kauną. Čia mirusią mamą palaidojo, o tremtyje rašytus dienoraščius bei kitus rankraščius sudėjo į stiklainį ir užkasė sode. Besirūpindama dokumentais vėl buvo suimta, apkaltinta pabėgimu ir uždaryta į kalėjimą A. Mickevičiaus gatvėje. Čia ją mėgino užverbuoti į saugumo agentus. Nepavykus to pasiekti, buvo nuteista ir 1953 m. vėl ištremta. 1954 m. pradėjo studijuoti mediciną Omske.
1956 m. grįžo į gimtinę ir įstojo į Kauno medicinos instituto (KMI) III kursą. 1960 m. gavo aukštąjį medicininį išsilavinimą ir paskyrimą dirbti gydytoja Laukuvoje, kur gyveno nuolat persekiojama sovietinio saugumo.
Nesitikėdama rasti užkastųjų dienoraščių, slapta rašė prisiminimus. 1972 m. juos pavyko perduoti akademiko A. Sacharovo žmonai J. Boner, kuri pasirūpino, kad tie rankraščiai būtų išleisti užsienyje lietuvių, rusų, anglų ir ispanų kalbomis.
1988 m. žurnale „Pergalė“ pasirodė D. Grinkevičiūtės memuarai „Lietuviai prie Laptevų jūros“. 1997 m. išleista rinktinė, į kurią pateko visi jos parašyti darbai: atsiminimai, miniatiūros, laiškai. Pataisyta ir naujai išleista „Lietuviai prie Laptevų jūros“ (Vilnius, 2005).
Aktorė Rūta Staliliūnaitė 75-osioms D. Grinkevičiūtės gimimo metinėms parengė programą „Sofoklis ir lietuviškoji Antigonė“.
2009 m. apdovanota (po mirties) Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos „Vilties žvaigždės“ ženklu.
2017 m. išleista Dalios Kotrynos Baliutavičienės parengta knyga „Dalia : Dalios Grinkevičiūtės gyvenimas : biografinė apybraiža“ (Kaunas), 2022 m. – Valentino Sventicko monografija „Dalios Grinkevičiūtės dalia“ (Vilnius).
2021 m. tremtinės atsiminimus UNESCO komisija Lietuvoje pripažino nacionalinės reikšmės dokumentu ir įtraukė į Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“.
2022 m. pristatytas dokumentinis filmas „Daktarė Dalia Grinkevičiūtė“ (režisierius Justinas Lingys).

 • 1996 06 15 Žaliakalnyje, prie namo Perkūno al. 60 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1939–1941 m. gyveno gydytoja Dalia Grinkevičiūtė, 1941 metų tremtinė, tautos kančių liudytoja, sukrėtusi Lietuvą memuarais „Lietuviai prie Laptevų jūros“.
 • 2012 05 28 Lietuvos universitetų moterų sambūrio iniciatyva, Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje (Gimnazijos g. 3) atidaryta buvusios gimnazijos auklėtinės (mokėsi tuometinėje Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijoje) Dalios Grinkevičiūtės vardo auditorija.
 • 2013 12 05 vienai Kauno gatvei suteiktas D. Grinkevičiūtės vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 2. Kauno miesto mero 1993 03 29 potvarkis Nr. 379.
 3. Įamžintas knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės D. Grinkevičiūtės atminimas // Kauno diena. – 1996, birž. 17, p. 3.
 4. Gydytoja, tremtinė, kovotoja: Gydytojos Dalios Grinkevičiūtės 10-ąsias mirties metines minint / Dalia Baliutavičienė. – Portr. // Medicina. – T. 33 (1997), Nr. 12, p. 1199–1200.
 5. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 126.
 6. Dalia Grinkevičiūtė. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 53–54.
 7. Dalios Grinkevičiūtės vardas Kauno gatvei / Jonas Puodžius. – Portr. // Tremtinys. – 2012, geg. 25, p. 5.
 8. Maironio gimnazijoje – D. Grinkevičiūtės auditorija // XXI amžius. – 2012, birž. 15, p. 6.
 9. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 12 05 sprendimas Nr. T-654.
 10. Kauno miesto savivaldybės nutarimai // Kauno diena. – 2013, gruod. 16, p. 18.
 11. Dalia : Dalios Grinkevičiūtės gyvenimas : biografinė apybraiža / Dalia Kotryna Baliutavičienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017. – P. 86, 124–127.
 12. Parodoje – UNESCO pripažinimo sulaukęs tremtinės liudijimas / LNM inf. ir nuotraukos. – Iliustr. // Draugas. – 2021, spal. 7, p. 13.
 13. Kraupus perlaidojimo sukakties kontekstas / Virginija Skučaitė. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – 2022, kovo 5, p. 8–9.