Gruodis Juozas


[1884 12 20 Rokėnuose (Zarasų r.) – 1948 04 16 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 1960 m. pastatyto antkapinio paminklo skulptorius Vladas Žuklys, architektas Vytautas Dičius], lietuvių muzikos klasikas, kompozitorius, dirigentas, pedagogas, profesorius.

1920 m., 1924–1948 m. gyveno Kaune.

1920 m. grįžęs iš Rusijos, Kaune surengė savo kūrinių koncertą. Gavo Švietimo ministerijos stipendiją ir išvyko studijuoti į Leipcigo konservatoriją. 1924 m. ją baigė ir trejus metus dirbo Lietuvos valstybės operos antruoju dirigentu. Nuo 1926 m. dėstė Kauno muzikos mokykloje. 1927 m. buvo šios mokyklos direktorius ir Teorijos–kompozicijos klasės vedėjas. 1933 m. muzikos mokyklą reformavus į konservatoriją, J. Gruodis iki 1937 m. direktoriavo. Taip pat vadovavo kompozicijos klasei ir dėstė kelias teorines disciplinas. 1936 m. už pedagoginę veiklą suteiktas profesoriaus laipsnis. Garsūs jo mokiniai: A. Budriūnas, J. Juzeliūnas, V. Klova, J. Nabažas, A. Račiūnas ir kt. 1937 m. J. Gruodis atsisakė konservatorijos direktoriaus pareigų, liko tik kompozicijos klasės profesoriumi ir visiškai atsidavė kūrybai.
Vienas pirmųjų Lietuvoje ėmėsi kurti stambiuosius muzikos žanrų kūrinius: baletą „Jūratė ir Kastytis“ (1933), simfonines poemas „Gyvenimo šokis“ (1928) ir „Iš Lietuvos praeities“ (1939), „Variacijas liaudies dainų temomis“ (1945), dvi siuitas simfoniniam orkestrui, smuikui (1936), siuitą „Šarūnas“ chorui ir simfoniniam orkestrui (1930). Savo kūriniuose siejo lietuvių liaudies melodijas su naujomis muzikinės raiškos priemonėmis.
Padėjo organizuoti dainų šventes, rengti koncertus, rašė muzikos klausimais spaudoje. 1929 m. jam įteiktas „Italijos karūnos“ ordinas. Memorialiniame muziejuje išliko raštas apie šį valstybinį apdovanojimą (medalis iš ekspozicijos dingo). 1944 m. suteiktas nusipelniusio meno veikėjo vardas. 1945 m. skulptorius Petras Rimša sukūrė kompozitoriaus 60-mečiui skirtą medalioną. Kas dveji metai organizuojamas Kauno ir kitų šalies miestų muzikos ir meno mokyklų Juozo Gruodžio vardo jaunųjų dirigentų konkursas.
Apie jį parengė knygas: muzikologas Algirdas Ambrazas „Kompozitorius Juozas Gruodis“ (Kaunas, 1960), „Juozo Gruodžio gyvenimas ir kūryba“ (Vilnius, 1981) bei „Juozas Gruodis epochų sankirtose: straipsniai, atsiminimai, dokumentai“ (Vilnius, 2009); žmona Stasė Gruodienė – „Iš mūsų gyvenimo knygos“ (Vilnius, 1984). Ona Narbutienė sudarė leidinį „Juozas Gruodis“ (Vilnius, 1984), Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė parengė leidinį iš Petrauskų lietuvių muzikos muziejus rinkinių: „Juozas Gruodis, 1884–1948“ (Kaunas, 2004). Dainuolė Kazlauskienė sudarė bibliografinę rodyklę „Juozas Gruodis“ (Vilnius, 1984).

 • 1948 04 17 po kompozitoriaus mirties Kauno muzikos mokyklai suteiktas Juozo Gruodžio vardas. Nuo 1993 09 01 mokykla vadinama Juozo Gruodžio konservatorija (J. Gruodžio g. 6). 1969 m. dėstytoja E. Navickaitė-Martinonienė čia įkūrė mokyklos muziejų su kompozitoriaus memorialine ekspozicija. II aukšto fojė kabojo jo portretas-mozaika (dailininkas Boleslovas Klova).
 • 1953 m. buvusi Ugniagesių gatvė Kauno senamiestyje pavadinta J. Gruodžio vardu.
 • 1967 m. ant namo Salako g. 18 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1932–1948 m. gyveno ir kūrė kompozitorius Juozas Gruodis“. 1974 m. jame įsteigtas memorialinis muziejus, 1984 12 20 atidaryta pirmoji ekspozicija. 2004 12 20, 120-ųjų metinių proga, vietoje 2003 m. dingusios atminimo lentos, atidengta nauja (skulptorius Algimantas Šlapikas).
 • 1984 m., 100-ųjų gimimo metinių proga, Kauno valstybinio muzikinio teatro sodelyje (Laisvės al. 91) pastatytas paminklinis biustas iš granito (skulptorius Konstantinas Bogdanas, architektas Jonas Jucaitis), paskelbtas vietinės reikšmės dailės paminklu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto DŽDT VK 1953 03 26 sprendimas Nr. 192.
 2. Kultūros ministerijos 1987 12 22 nutarimas Nr. 222.
 3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Juozo Gruodžio atminimas / Mantas Biliūnas // Kauno tiesa. – 1984, gruod. 19, p. 3.
 5. Juozas Gruodis. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 21–24.
 6. „Mano darbas taurus“ / Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė // Kauno diena. – 1995, geg. 23, p. 17.
 7. Salako g. 18 / Jonas Minkevičius, Vytautas Andrejaitis. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, spal. 28, p. 17.
 8. Juozo Gruodžio atminimo įamžinimas / Vytautas Blūšius. – Iliustr. // Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, 1920–2000. – Kaunas, 2000. – P. 223–240.
 9. J. Gruodžio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 67–68.
 10. Nusilenkimas iškiliam kompozitoriui // Kauno diena. – 2004, gruod. 17, priedas „Pramogų alėja “, p. 2.
 11. Juozas Gruodis, 1884–1948. – Kaunas, 2004. – 32 p.: iliustr., lygiagr. tekstas anglų k.
 12. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 08 12 įsakymas Nr. A-1413.
 13. Juozas Gruodis epochų sankirtose : straipsniai, atsiminimai, dokumentai / sudarė Algirdas Jonas Ambrazas. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – P. 278–280, 504–514.
 14. Kauno miesto muziejaus Juozo Gruodžio skyrius. – Prieiga per internetą: https://kaunomuziejus.lt/gruodzio_skyrius/ [2022 04 15 ]
 15. Kompozitorius Juozas Gruodis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/63613437?s_id=qeITaUHhyxNIBSgi&s_ind=39&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 21]