Gudynas Pranas


[1900 01 12 Mauručiuose (Prienų r.) – 1929 05 06 Kaune; palaidotas Veiveriuose], adjutantas kapitonas.

1920–1929 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1920 09 15 įstojo į Karo mokyklą. 1921 m. ją baigė turėdamas leitenanto laipsnį ir gavo paskyrimą į 8-ąjį pėstininkų pulką. 1924 m. perkeltas į Autobatalioną, 1925 12 22 – į Kariuomenės teismą valstybinio gynėjo sekretoriaus padėjėju. Nuo 1924 m. mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisių fakultete. 1926 m. pakeltas į vyr. leitenantus. Tų pačių metų rugsėjo mėnesį perkeltas į karo aviaciją oro žvalgu. 1927 m. baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyrių ir buvo paskirtas 4-osios oro eskadrilės lakūnu.
Aktyvus 1926 m. valdžios perversmo dalyvis. 1927 m. pradžioje tapo tuometinio Lietuvos Respublikos premjero ir laikinai einančio užsienio reikalų ministro pareigas, profesoriaus Augustino Voldemaro adjutantu. 1929 05 06 žuvo Kaune, prie Valstybės teatro durų savo kūnu užstojęs ministrą pirmininką per pasikėsinimą jį nužudyti.
1928 m. apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 1929 05 08 (po mirties) – Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu ir pakeltas į kapitonus, 1931 m. – Šaulių žvaigždės ordinu.

 • [1929 m.] jo žūties vietoje, prie Valstybės teatro, grindinyje buvo įmūryta atminimo plokštė su įrašu: „Šioje vietoje 1929.V.6 žuvo kapitonas Pranas Gudynas, lydėdamas ministerį pirmininką“. Sovietmečiu plokštė dingo. 2011 05 06 prie Kauno valstybinio muzikinio teatro (Laisvės al. 91) atidengta nauja atminimo plokštė (autorius Balys Gudas): „Šioje vietoje 1929 m. gegužės 6 d. žuvo adjutantas kapitonas Pranas Gudynas saugodamas ministrą pirmininką Augustiną Voldemarą“.
 • 1934 m. jo vardu pavadinta gatvė. Prieš Antrąjį pasaulinį karą viena centrinių gatvių Kaišiadoryse (dab. Gedimino g.) vadinosi jo vardu. 1991 m. viena iš Aleksoto mikrorajono gatvių pavadinta P. Gudyno vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto tarybos 1934 06 07 nutarimas Nr. 726.
 2. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
 3. Kauno miesto valdybos 1991 10 22 potvarkis Nr. 255-v.
 4. Prano Gudyno gatvė / Jonas Balčiūnas. // Kauno diena. – 1991, gruod. 11, p. 4.
 5. Pasikėsinimas į Premjerą arba kapitono žūtis / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, geg. 6, p. 10.
 6. Gudyno g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 69.
 7. P. Gudyno šaulių namai / Jūratė Šiumbrevičiūtė. – Iliustr. // Gyvenimas. – 2006, rugpj. 26, p. 4.
 8. Lietuvos karo aviacijos lakūnui kpt. Pranui Gudynui atminti / Gintautas Deksnys. – Iliustr. // Krašto apsauga. – 2011, Nr. 10 (geg. 23–birž. 6), p. 19.
 9. Prof. A. Voldemaro likimo keliais / Raimundas Kaminskas. – Vilnius, 2012. – P. 71–72.
 10. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 03 09 įsakymas Nr. A-967.
 11. Karo lakūnas žvalgas kpt. Pranas Gudynas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/80000005365332?s_id=U7ByNUa2hLO8fJYj&s_ind=33&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 21]