Gustaitytė-Šalčiuvienė Antanina


[1895 03 04 Rutkiškėse (Prienų r.) – 1958 09 23 Kaune; palaidota Petrašiūnų kapinėse, šalia vyro], rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja.

[1910]–1914, 1919–1920 m., 1945–1958 m. gyveno Kaune.

1913 m. baigė N. G. Losickos privačią mergaičių gimnaziją Kaune. Vienerius metus papildomai mokėsi, kad gautų leidimą dirbti mokytoja. Vėliau pedagogiką studijavo Maskvoje. Nuo 1919 m. Kauno gimnazijoje dėstė gamtos mokslus ir geografiją. 1920–1921 m. tobulinosi Berlyne. 1922 m. ištekėjo už Petro Šalčiaus.
Nuo 1911 m. rašė leidiniams „Ateitis“, „Šaltinis“, „Sandara“, „Lietuvos aidas“, „Talka“ ir kt. 1921–1922 m. redagavo laikraštį „Lietuvos aboliucionistas“.
Parašė romanus: „Laiko laiptai“ (1931), „Vingiai“ (1932), „Juozukas“ (1933), „Voras“ (1935), novelių rinkinį „Dvejopa meilė“ (1934). Parengė geografinių pasakojimų knygą „Afrika“ (1923), vadovėlį „Pradedamoji geografija“ (1924, 1927).
Dalyvavo aukštąjį mokslą baigusių moterų draugijos veikloje, 1937 m. buvo tos bendrijos pirmininkė. 1945–1946 m. Kauno valstybinio universiteto (KVU) Istorijos-filologijos fakultete dėstė rusų kalbą ir literatūrą, buvo Rašytojų sąjungos narė, bet pašalinta kaip nepatikima.
1943 m. skulptorius Juozas Zikaras sukūrė portretinį medalioną.
Daug jos rankraščių nebuvo spausdinama ir jų likimas nežinomas. V. Daujotytės knygoje „Parašyta moterų“ (Vilnius, 2001) ji minima kaip feministinės literatūros autorė.
A. Šalčiuvienė išsaugojo vienintelį savo dėdės, poeto Motiejaus Gustaičio raštų egzempliorių (jo kopija saugoma Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių fonde).

  • 1994 10 28 centre, ant namo V. Putvinskio g. 12 (1930 m. suprojektuoto V. Landsbergio-Žemkalnio) iškilmingai atidengta memorialinė lenta: „Čia 1922–1958 m. gyveno žymiausias Lietuvos kooperacijos teoretikas ir praktikas, ūkio istorijos tyrinėtojas, ekonomikos mokslų daktaras profesorius akademikas Petras Šalčius ir rašytoja Antanina Gustaitytė-Šalčiuvienė“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Rašytoja Antanina Gustaitytė-Šalčiuvienė (1895–1958.IX.23). – Portr. // Aidai. – 1959, Nr. 5, p. 228.
  2. Kauno miesto mero 1994 03 12 potvarkis Nr. 176.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. Krašto pažinimo puoselėtoja // Gimtinė. – 1994, Bal. 1–30 (Nr. 4), p. 2
  5. Atidengiama paminklinė lenta Šalčiams // Kauno diena. – 1994, lapkr. 18, p. 3.
  6. Kiek daug pamirštų vardų. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, lapkr. 19, p. 3.
  7. Memorialinė lenta įamžinimui / Virginija Vanagienė // Diena. – 1994, lapkr. 22, p. 3.
  8. Prisiminta rašytoja Antanina Šalčiuvienė-Gustaitytė / Mindaugas Strukčinskas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2004, kovo 5, p. 8.