Gužas Petras


[1892 10 15 Kreipšiuose (Kupiškio r.) – 1945 01 24 Rokiškyje], Lietuvos savanorių kūrėjų sąjungos pirmininkas, pulkininkas leitenantas.

1919–1944 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1919 01 06 Vilniaus komendantūra buvo sujungta su Kauno ir savanoris P. Gužas paskirtas šios komendantūros adjutantu. Jis darbavosi kuriant kariuomenės dalis ir palaikant tvarką Kaune. 1919 11 25 suteiktas leitenanto laipsnis. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus ir buvo perkeltas į Kavalerijos divizijos štabą. Neatsitraukdamas nuo tarnybos baigė kooperatininkų kursus. 1925 m. gavo kapitono laipsnį, 1927 03 02 buvo perkeltas į Kariuomenės teismą kandidatu. 1928 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą ir buvo paskirtas teismo vyr. kandidatu.
1930 m. pakeltas į pulkininkus-leitenantus ir pačiam prašant, išleistas į atsargą. Nuo 1931 m. aktyviai veikė būdamas Lietuvos kūrėjų savanorių sąjungos pirmininku. Visą tarpukario laikotarpį ši sąjunga atliko stabilizuojantį vaidmenį šalyje.
1931–1940 m. Kaune dirbo advokatu. Nuo 1933 m. vedė bylas Valstybės tribunole. Atsargos karininkų sąjungoje vadovavo Savanorių-kūrėjų sąjungai.
Parašė studiją apie lemtingus Lietuvai 1939–1941 metus, tačiau šis darbas nepasirodė, nes sovietinė valdžia rankraštį surado ir sunaikino.
Karo metais slapstėsi Suvalkijoje, Kaune, 1944 m. pabaigoje atvyko pas šeimą į Rokiškį, kur netrukus mirė nuo širdies smūgio.
Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu (1921), Vytauto Didžiojo (1938) bei DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1936) ordinais, taip pat Šaulių žvaigždės ordino ir Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais (1939), Prancūzijos Garbės legiono 5-ojo laipsnio ordinu (1938).

  • 1992 10 15, minint 100-ąsias gimimo metines, sūnaus Leonardo rūpesčiu prie namo K. Donelaičio g. 61 atidengta memorialinė lenta (skulptorius Stasys Žirgulis): „Šiame name 1934–1940 m. gyveno Lietuvos savanorių kūrėjų sąjungos pirmininkas, pulkininkas-leitenantas Petras Gužas“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto mero 1992 10 12 potvarkis Nr. 1866.
  2. Žmogus, dukart iškėlęs trispalvę virš Gedimino pilies / Arnoldas Aleksandravičius // Kauno laikas. – 1992, spalio 16, p. 1.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. Gužas Petras. – Iliustr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 3. – 2003, p. 259–260.
  5. Gužas Petras : leitenantas, 9 pėstininkų Vytenio pulkas : [Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, biografija] / Vilius Kavaliauskas. – Portr., iliustr. – Bibliogr.: 8 pavad. // Lietuvos karžygiai / Vilius Kavaliauskas. – T. 2, E – J. – 2009, p. 302–305.