Harrisas Samuelis J. (Harris Samuel J.)


[1896 12 24 Šipensburge (JAV) – 1920 02 24 Kaune; palaidotas Vašingtone], JAV karininkas, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris.

1920 01 01–1920 02 24 gyveno Kaune.

Žydų tautybės JAV karininkas 1919 09 06 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenėje formuojamą amerikiečių brigadą, į kurią atvyko 19 karininkų. 1920 01 01 atvažiavo į Kauną ir tarnavo pulkininko leitenanto Petro Kubiliūno vadovaujamame štabe. 1920 02 23 vyko vaduoti bolševikų užimto Aleksoto aerodromo. Kairiojoje Nemuno pusėje, kopiant į Linksmakalnį, leitenantas buvo sunkiai sužeistas ir sekančią dieną mirė. 1920 02 27 išvežtas į JAV.
Žuvusiam kariškiui paskirtas Lietuvos valstybinis ordinas buvo įteiktas jo motinai.
1922 m. Arlingtono kapinėse Amerikos lietuviai jam pastatė balto marmuro antkapinį paminklą.

 • 1923 m. Elenos gatvė pavadinta jo vardu (pavadinimas pakeistas 1946 m.). 1993 m. Aleksoto mikrorajone buvusiai Šlaito gatvei grąžintas S. Harriso vardas.
 • 1927 08 01 Aleksoto kapinėse (Veiverių g.) iškilmingai atidengtas ir pašventintas 6 metrų paminklas iš terakotos „Pieta“ (skulptorius Antanas Aleksandravičius) kariams savanoriams, žuvusiems už Lietuvos laisvę, kur šalia kitų, buvo įrašyta Samuelio Harriso pavardė ir mirties data. 2015 02 24, minint jo žūties 95-ąsias metines, kapinėse buvo atidengta ir pašventinta biografinė atminimo lenta.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Harriso paminklo fondas / B.K.T. // Karys. – 1922, birž. 23 (Nr. 25 (161)), p. 294.
 2. Aleksoto žuvusiems kovose už Lietuvos nepriklausomybę paminklo iškilmingas pašventinimas. – Iliustr. // Trimitas. – 1927, Nr. 31, p. 989.
 3. Kauno miesto tarybos 1923 06 04 nutarimas Nr. 55.
 4. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 100, ap. 1, b. 80, lap. 66–70.
 5. Kauno miesto DŽDT VK 1946 12 12 nutarimas Nr. 638.
 6. Kauno miesto mero 1993 06 18 potvarkis Nr. 614.
 7. Amerikos leitenantas, žuvęs už Lietuvą / Antanas Dundzila // Kauno laikas. – 1995, vas. 21, p. 5.
 8. S. Harriso g. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 70.
 9. Už Lietuvą galvą padėjusių karių paminklas baigia dūlėti / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2005, kovo 12, p. 9.
 10. Harris Samuel J. – Taip pat žr. LKK, t. 9, p. 221 ir t. 10, p. 348. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 3. – 2003, p. 262.
 11. Lietuvos karžygiai = Lithuanian war heroes : Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918-1940) / Vilius Kavaliauskas. – T. 2. – 2009, p. 321–323; – T. 4. – 2012, p. 426–429; – T. 7. – 2015, p. 149–151.
 12. Pagerbtas Lietuvos nepriklausomybės kovose žuvęs amerikietis / Stasys Ignatavičius. – Iliustr. // Draugas. – 2015, kovo 7, p. 7.
 13. „Pietos“ sugrįžimas į Aleksoto kapines / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, gruod. 9, p. 2–3.
 14. Ypatingos žūties šimtmetis / Virginija Skučaitė. – Iliusr. – Turinyje taip pat: Atminimas įamžintas // Kauno diena. – 2020, vas. 26, p. 1, 4.
 15. Samuel Harris: an American who gave his life for Lithuania’s freedom / Alvydas Malinauskas. – Iliustr., portr. // Lithuanian heritage magazine. – Vol. 8, no. S2 (2020), p. 22–23.