Hopenas Česlovas


[1955 04 06 Kaune – 1974 01 29 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], nukentėjęs kovoje už Lietuvos nepriklausomybę.

Nuo gimimo iki mirties gyveno Kaune.

Jo senelis buvo Lietuvos kariuomenės savanoris, o tėvas, irgi Česlovas Hopenas – aktyvus 1991 m. sausio Lietuvos nepriklausomybės gynėjas.
Iki 1972 m. gegužės 14 d., kai Miesto sode susidegino Romas Kalanta, Česlovas Hopenas (jaunesnysis) dirbo automotoristu 6-ojoje Kauno ATI ir mokėsi vakarinėje vidurinėje mokykloje. R. Kalantos susideginimo metu sušuko: „Okupantai, lauk iš Lietuvos!“. Po įvykio milicijos, saugumo ir armijos padaliniai užblokavo Kauno centrą, suiminėjo jaunuolius, atiminėjo dokumentus ir gabeno į milicijos poskyrį. Po apklausos jaunuoliai turėjo praeiti tamsiu koridoriumi, kur iš abiejų pusių išsirikiavę kareiviai juos mušė guminėmis lazdomis. Č. Hopenui atmušė inkstus. Po pusantrų metų jis mirė neturėdamas nė 19 metų.

  • 1994 m. prie namo Vienybės g. 29 pritvirtinta memorialinė lenta (dailininkas Algirdas Maciulevičius): „Šiame name gyveno R. Kalantos įvykių Kaune dalyvis, KGB auka Česlovas Hopenas. 1955–1974“. Lenta pakabinta giminių pastangomis ir lėšomis. Po namo rekonstrukcijos lenta nesugrąžinta.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Okupantai, lauk iš Lietuvos! / A. Čaplikas. – Iliustr. // Trimitas. – 1991, gruod. 1–15, p. 2, 6.
  2. Kauno miesto mero 1994 10 12 potvarkis Nr. 669.
  3. Tėvas ir sūnus / Albinas Čaplikas. – Portr. // Kardas. – 1995, Nr. 3–4, p. 26.
  4. Jų negalima užmiršti / Gediminas Jankus // Kauno diena. – 1996, geg. 27, p. 12.