Indra Juozas


(iki 1943 m. – Juozas Padleckis) [1918 03 18 Pavietavoje (Jurbarko r.) – 1968 03 14 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 1978 m. pastatyto antkapinio paminklo architektė M. Jakimavičienė], dainininkas (tenoras), kompozitorius, dirigentas.

1938–1968 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1938–1945 m. studijavo solinį dainavimą, kompoziciją ir dirigavimą Kauno konservatorijoje pas E. Vitingą, P. Oleką, V. Jakubėną, profesorių J. Gruodį. 1943 m. kaip dainininkas debiutavo Vilniuje. Po II-ojo pasaulinio karo grįžo į Kauną. Čia tęsė studijas, koncertavo.
1945 m. suimtas ir išvežtas į Rytus už tai, kad karo metais grojo kariniame orkestre. Grįžęs iš tremties, 1948–1953 m. gyveno ir dirbo Vilniuje. Nuo 1954 m. – Kompozitorių sąjungos narys.
1954–1965 m. buvo Kauno muzikinio teatro vyr. dirigentas, 1965–1968 m. – dirigentas. Dirigavo per 30 įvairių operų ir operečių spektaklių, daug koncertavo.
1956 m. parašė žymiausią savo kūrinį – baletą „Audronė“, kuris 1957 m. pelnė Respublikinę premiją. 1960 m. sukūrė simfoniją „Griuvėsių miestas“. Parašė 12 originalių dainų bei romansų, choro ir solo dainų, harmonizavo apie 150 liaudies dainų („Aš išdainavau visas daineles“, „Ant kalno rugiai“, „Žveng žirgelis lankoj“ ir kt.), apie 20 kamerinių instrumentinių, 10 simfoninių kūrinių, muziką 8 dramos spektakliams bei kino filmams ir kt.
J. Indrai atsipalaidavimą teikė žvejyba. Vasarą nuomojo kambarį Kačerginėje, kur su žmona Genovaite žvejodavo Nemune. Turėjo puikų humoro jausmą. Nevengdavo pašiepti ir save.
1959 m. sukurtas J. Indros biustas (paskutinis skulptoriaus Antano Aleksandravičiaus darbas) saugomas Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriuje.
Muzikologė Ona Narbutienė išleido knygą „Juozas Indra“ (Vilnius, 1975), Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė – „Juozas Indra – kompozitorius, dirigentas, dainininkas“ (Kaunas, 2019).

  • 1998 m. ant pastato Laisvės al. 81 atidengta memorialinė lenta (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Jonas Lukšė): „Šiame name, 1954–1968 m. gyveno kompozitorius, dirigentas ir dainininkas Juozas Indra“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Juozas Indra. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 25.
  2. Kauno miesto 1988 05 25 LDT VK potvarkis Nr. 173 p.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. „Muzika ir teatras buvo jo gyvenimo prasmė“ / Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė ; M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus ir Genovaitės Indrienės asmeninio archyvo nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – 2008, bal. 3–9, p. 5, 9.
  5. Juozas Indra – kompozitorius, dirigentas, dainininkas / Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. – Kaunas : Kauno miesto muziejus, 2019. – P. 138, 155.
  6. Fotografija, portretinė. Juozas Indra. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/397107017?s_id=2xUuD1WMqGXkOZEf&s_ind=2&valuable_type=EKSPONATAS [2023 02 23]