Jablonskis Jonas

„Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia.“ Jonas Jablonskis

[Konstancijos ir Jono Jablonskių šeima : [atsiminimai ir laiškai / sudarytoja Eglė Lukėnaitė-Griciuvienė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2009]. – P. 229.]


(slapyvardis Rygiškių Jonas) [1860 12 30 Kubilėliuose (Šakių r.) – 1930 02 23 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 1966 m. pastatyto antkapinio paminklo skulptorius Petras Aleksandravičius], kalbininkas, vertėjas, profesorius.

1919–1930 m. gyveno Kaune.

1919 m. vasarą iš Vilniaus persikėlė į Kauną. Nors buvo paralyžiuotas, skaitė paskaitas „Saulės“ draugijos mokytojų kursuose bei organizavo lietuvių kalbos kursus. Savo bute (dab. J. Jablonskio ir Vilniaus g. kampas) du kartus per savaitę skaitydavo paskaitas studentams, juos egzaminuodavo. Čia kartais vykdavo fakulteto tarybos posėdžiai bei pasitarimai. Vienu tarpu J. Jablonskis vadovavo Rašybos komisijai, vėliau – Terminologijos komisijai. Taip dirbo iki 1926 m. rudens. Per 10 metų savo talkininkams padiktavo apie 234 straipsnių. Iš jų ypač vertingi kalbos norminimo klausimais. Sukūrė daug naujadarų.
Kasmet išleisdavo originalių knygų ir vertimų. Jo darbai ir veikla buvo ypač reikšminga lietuvių literatūrai pereinant nuo tarmių prie bendrinės kalbos vartosenos. Svarbiausi veikalai: „Lietuvių kalbos gramatika“ (1922), „Lietuvių kalbos vadovėlis“ (1925), „Linksniai ir prielinksniai“ (1928). Redagavo J. Žemaitės, G. Petkevičaitės-Bitės, J. Biliūno ir kitų rašytojų kūrinius. Kartu su mokiniais vertė vadovėlius bei grožinę literatūrą. Išugdė didelį būrį lietuvių kalbos mokytojų, kalbininkų, kurie tobulino bendrinę lietuvių kalbą.
1928 05 15 apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu.
Mirė Kauno karo ligoninėje (dab. Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnybos pastatas, Vytauto pr. 49).
Jonas Palionis sudarė J. Jablonskio „Rinktinius raštus“ (T. 1–2, Vilnius, 1957–1959). Serijoje „Lietuvos mokslo paminklai“ išėjo „Jono Jablonskio laiškai“ (Vilnius, 1985) ir „Straipsniai ir laiškai“ (Vilnius, 1991).
1923 m. sukurtas skulptoriaus Antano Aleksandravičiaus profesoriui skirtas biustas karo metais prapuolė. 1934 m. skulptorius Vincas Grybas sukūrė profesoriaus paminklo projektą. 1941 m. dailininkas Vladas Didžiokas nutapė jo portretą. Šiuo metu jie saugomi istorinėje Lietuvos Respublikos istorinėje prezidentūroje (Vilniaus g. 33). 1957 m. skulptorius Petras Aleksandravičius sukūrė sėdinčio kalbininko skulptūrą, o 1982 m. – jauno gimnazisto J. Jablonskio biustą. Suvenyrinių vokų cikle „Iškiliausios tautos asmenybės“ buvo išleistas kalbininkui skirtas vokas (dailininkas Antanas Rimantas Šakalys). 2010 01 16 serijoje „Žymūs žmonės“ jo garbei išleistas pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).
Arnoldas Piročkinas parengė knygelę „Jonas Jablonskis: gyvenimas ir kūryba“ (Kaunas, 1980), Kazimieras Skebėra – atsiminimų knygą „Prisimenu ir amžininkai pasakojo“ (Kaunas, 1998). Lietuvos nacionalinis muziejus išleido Eglės Lukėnaitės-Griciuvienės sudarytą leidinį „Konstancijos ir Jono Jablonskių šeima: atsiminimai ir laiškai“ (Vilnius, 2009). 2010 m. išleista Giedrės Čepaitienės ir Lionės Lapinskienės sudaryta knyga „Atsiminimai apie Joną Jablonskį : šaltiniai“ (Vilnius). 2022 m. išleista Algirdo Grigaravičiaus „Jonas Jablonskis politikoje ir visuomenėje“ (Trakai). 

 • 1922 03 15 kalbininkui suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesoriaus vardas.
 • 1923 m. buvusi Simono gatvė Senamiestyje pavadinta jo vardu.
 • 1930 m. įkurtas Jono Jablonskio fondas, kurio tikslas – remti lietuvių kalbos mokslą, teikiant stipendijas, leidžiant knygas ir periodiką.
 • 1931 10 09 naujai pastatytai pradinei mokyklai Žaliakalnyje (Aušros g. 3) suteiktas J. Jablonskio vardas (dab. Kauno Jono Jablonskio gimnazija). 2017 12 20 prie gimnazijos centrinio įėjimo atidengtas paminklas (skulptorius Mindaugas Šnipas, architektas Tauras Budzys).
 • 1978 m. ant namo Senamiestyje (Vilniaus g. 29 / J. Jablonskio g. 2) buvo pakabinta atminimo lenta: „Šiame name 1919–1924 m. gyveno kalbininkas Jonas Jablonskis. 1920–1922 m. gyveno lietuvių literatūros klasikas Vincas Krėvė-Mickevičius. Lenta dingo. 2010 09 17 atidengta nauja memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Erikas Daugulis, architektas Jonas Lukšė): „Šiame pastate 1919–1924 m. gyveno ir dirbo bendrinės lietuvių kalbos puoselėtojas Jonas Jablonskis“.
 • [2000 m.] Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto auditorija, esanti restauruotame „Napoleono“ name (Muitinės g. 8) įsikūrusioje Lietuvių filologijos katedroje, pavadinta Jono Jablonskio vardu.
 • 2016 m. Karalienės Mortos mokyklos Kaune (A. Juozapavičiaus pr. 13B) viena iš klasių pavadinta Jono Jablonskio vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto tarybos 1923 06 04 nutarimas Nr. 55.
 2. Nauji gatvių pavadinimai // Laisvė. – 1923, birželio 21, p. 3.
 3. Jono Jablonskio kultūros fondas // Trimitas. – 1930, Nr. 26, p. 530.
 4. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 100, ap. 1, b. 80, lap. 66–70.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. Kauno miesto LDT VK 1977 07 20 sprendimas Nr. 368.
 7. Kur mūsų kalbos tėvo gyventa / Bronius Juršė // Kauno tiesa. – 1988, saus. 3, p. 4, 5.
 8. J. Jablonskio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 74–75.
 9. Jonas Jablonskis /1860–1930/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 98–99.
 10. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 07 21 įsakymas Nr. A-2538 „Dėl atminimo lentos Vilniaus g. 29/J. Jablonskio g. 2 įrengimo“.
 11. Jono Jablonskio namai – gimtoji kalba / Nijolė Storyk. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2010, spal. 5, p. 16–17.
 12. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 05 19 įsakymas Nr. A-1958.
 13. Pagerbė kalbininką. – Iliustr. – BNS inf. // Kauno diena. – 2017, gruod. 21, p. 3.
 14. Kaunas pagerbė Algirdą Julių Greimą ir Joną Jablonskį / Tomas Jarusevičius. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – 2018, Nr. 1 (saus. 13), p. 14.
 15. Kauno Jono Jablonskio gimnazija. – Prieiga per internetą: https://jablonskis.kaunas.lm.lt/ [2018 06 05]
 16. Kaunas įamžino Jono Jablonskio atminimą. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/2017/12/naujienos/kaunas-iamzino-jono-jablonskio-atminima/ [2017 12 21]
 17. Kaunas paminklais įamžino garsius lietuvius / Algis Vaškevičius. – Iliustr. // Draugas. – 2018, saus. 2–4, p. 12.
 18. Karalienės Mortos mokyklos informacija [2021 10 19].
 19. J. Jablonskis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/528762953?s_id=U4rxckFbjeHTpUnL&s_ind=45&valuable_type=EKSPONATAS  [2023 02 27]