Jankauskas Kazys


[1906 11 24 Šiauliuose – 1996 05 01 Kaune; palaidotas Eigulių kapinėse, antkapio autorius – sūnus architektas Aleksandras Jankauskas, bareljefo autorė – skulptorė Jadvyga Klemkienė], prozininkas, vertėjas, pedagogas, bibliotekininkas, politinis kalinys.

1929–1940 m., 1946–1951 m., 1955–1996 m. gyveno Kaune (taip pat laikotarpis, kai mokėsi Kauno karo mokykloje).

1929 m. baigęs Šiaulių suaugusiųjų gimnaziją, studijavo rusų kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo universitete, mokslus tęsė Vilniaus universitete. 1943–1944 m. buvo vyriausiasis literatūros almanacho „Varpai“ redaktorius ir sudarytojas. 1946–1951 m. dirbo Valstybinės grožinės literatūros leidykloje verstinės literatūros redakcijos vedėju.
1951 m. suimtas ir už keletą apsakymų nuteistas kalėti Sibiro lageriuose. Grįžęs 1955 m., kurį laiką dirbo lietuvių kalbos žinovu Kauno „Žemprojekto“ institute, 1956–1966 m. – bibliotekininku Kauno 13-oje vidurinėje mokykloje (dab. KTU inžinerijos licėjus, Vaidoto g. 11). Išėjęs į pensiją, atsidėjo vertėjo darbui.
Parašė: romaną „Jaunystė prie traukinio“ (1936) ir „Vieškelyje plytų vežimai“ (1938), apysaką „Juodojo milžino žmonės“ (1939; 1949 m. išleista 2-oji jos redakcija pavadinimu „Beržėnų stoties kūrikas“,), romaną „Žygyje“ (1940), trilogiją „Ne pirmas kartas“ (1988–1993), apsakymų ir apysakų rinkinius – „Dulkini batai“ (1938), „Krito kaštonai“ (1959), „Stogas ir žvaigždėtas dangus“ (1984), „Dvi galaktikos“ (1990), „Šermukšnis prie ežero“ (1995) ir kt.
Skulptorė Jadvyga Klemkienė sukūrė biustą, dailininkas Vytautas Klemka – kelis portretus.

  • 2012 12 19 Žaliakalnyje, ant namo Seinų g. 8–2 atidengta memorialinė lenta (skulptorius Stasys Žirgulis) su užrašu: „Šiame name 1964–1996 m. gyveno ir kūrė rašytojas, literatūrinio almanacho „Varpai“ pirmasis redaktorius, vertėjas, politinis kalinys Kazys Jankauskas (1906–1996)“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Rašytojo K. Jankausko portretas : [1985, keramika : reprodukcija] / J. Mozūraitė-Klemkienė // Dailė. – Nr. 28 (1989), p. 24.
  2. K. Jankausko reabilitavimo pažyma // Rašytojas pokario metais : dokumentų rinkinys. – Vilnius : Vaga, 1991. – P. 477.
  3. Savo meto metraštininkė / Marija Macijauskienė. – Nuotr. // XXI amžius. – 2004, rugpj. 18, p. 3–4.
  4. Kazys Jankauskas (1906 11 24–1996 05 01) : [biobibliografija] / Olga Zimareva. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2006, Nr. 10, p. 28–33.
  5. Trys žvakelės Kaziui Jankauskui / Leonas Peleckis-Kaktavičius // Žodi, kuris esi / Leonas Peleckis-Kaktavičius. – Šiauliai : Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, [2007]. – P. 75–88.
  6. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 11 15 įsakymas Nr. A-4269.
  7. Atminimo lenta Kaziui Jankauskui. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, sausio 10–16 (Nr. 1), p. 16.
  8. Kazio Jankausko atminimas įamžintas ir Kaune. – Iliustr. // Varpai. – [Nr.] 28 (2013). – [2013], p. 299.
  9. Nuotrauka. Kazys Jankauskas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/652171296?s_id=bh8wHHXrvyq32Ybf&s_ind=2&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 01]