Jankauskas Mykolas


[1905 08 09 Šniūruose (Pasvalio r.) – 1999 03 09 Kaune; palaidotas Karmėlavos kapinėse], miškininkas, biologijos mokslų daktaras, profesorius.

1933–1999 m. gyveno Kaune (išskyrus 1942–1944 m., kai gyveno ir dirbo Šiauliuose).

1925–1929 m. studijavo Dotnuvos žemės ūkio akademijos Miškininkystės skyriuje, dirbo laborantu. 1929–1942 m. dirbo Miškų departamente matininku, taksatoriumi, būrio vedėju, miškotvarkos viršininku. 1933–1936 m. dirbdamas kartu studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete (VDU). 1942–1944 m. – Šiaulių miškų urėdijos urėdas-inspektorius, 1944–1945 m. – Vyriausiosios miškų valdybos vyr. inžinierius, 1945–1946 m. – Lietuvos miškotvarkos kontoros valdytojas, 1946–1949 m. – vyr. inžinierius. 1945–1949 m. – Vilniaus universiteto Miškų ūkio fakulteto Miško ūkio ekonomikos ir organizacijos katedros vedėjas, dėstė miško taksaciją, miškotvarką. 1949 m. – 1952 03 20 – Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) Miškų ūkio fakulteto dekanas. 1950–1976 m. – Lietuvos miškų instituto Miško ūkio ekonomikos ir organizacijos skyriaus vedėjas.
1955 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją, 1969 m. – biologijos mokslų daktaro disertaciją. 1970 m. suteiktas biologijos mokslų daktaro laipsnis, 1972 m. – profesoriaus vardas. 1976–1989 m. – Miškų instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, konsultantas. Čia buvo įkūręs nedidelį Miškotvarkos muziejų, kuriame eksponuoti per daugelį metų miškininkų surinkti įdomūs ir vertingi su miško ūkiu, miškotvarka, miško želdymu ir miškų istorija susiję eksponatai.
Buvo vienas iš miško tipologijos įdiegimo į Lietuvos miškotvarkos praktiką iniciatorių, pradėjo kontrolinio Biolėjaus metodo bandymus, pokario metais – miškotvarkos kadrų rengimo organizatorius. Jam vadovaujant ištyrinėti Kauno marių pakraščiai, įgyvendintas pagal jo tyrimus sudarytas krantų sutvirtinimo ir apželdinimo projektas.
Aktyviai dalyvavo gamybinėje, mokslinėje ir visuomeninėje veikloje. Buvo vienas iš pirmųjų žurnalo „Mūsų girios“ bendraautorių ir rėmėjų, Gamtos apsaugos, Medžiotojų ir žvejų draugijų garbės narys, ilgus metus – Lietuvos miškų instituto „Žinijos“ draugijos padalinio pirmininkas.
Namuose turėjo sukaupęs didžiulę biblioteką, kuria leisdavo naudotis studentams, kolegoms. Vėliau dalis profesinės literatūros perduota LŽŪA, Lietuvos miškų institutui, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai.
1985 m. suteiktas nusipelniusio miškininko garbės vardas, 1992 m. – Lietuvos miškininkų sąjungos garbės nario vardas. 1994 m. LŽŪA mokslinė taryba už miškotvarkos pagrindų sukūrimą Lietuvoje, miškų ūkio gamybos ir mokslo plėtojimą, tos srities specialistų rengimą suteikė Garbės daktaro vardą.
1997 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.
Parašė pirmąjį lietuvišką vadovėlį „Miško taksacija“ (Vilnius, 1951), taip pat „Maumedžiai Lietuvos TSR miškuose ir parkuose ir jiems auginti perspektyvos“ (Vilnius, 1954), „Miškų ūkio organizavimas kolūkiuose“ (Vilnius, 1959), su kitais bendraautoriais sudarė pirmąjį „Medžiotojo vadovą“ (Vilnius, 1957), paskelbė daugybę mokslinių straipsnių, publikacijų, vertimų, paliko mokslinių ataskaitų, rankraščių.
2005 m. išleista knyga „Profesorius Mykolas Jankauskas“ (Akademija, Kauno raj.), 2016 m. – Mykolo Jankausko atsiminimai „Dulkių skraistę nubraukus“ (Vilnius).

  • 2015 05 26 Žaliakalnyje, ant namo Žemuogių g. 8 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1954–1999 m. gyveno žymus Lietuvos miškininkas, vienas iš miškotvarkos mokslo kūrėjų profesorius Mykolas Jankauskas“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Jankauskas Mykolas, Antano / Kazimieras Bubys. – Portr. // Lietuvos miškininkai / sudarytojas Gediminas Isokas. – D. 1, A–L. – 1997, p. 449–450.
  2. Prisimenant [miškininką] prof. Mykolą Jankauską / Leonardas Kairiūkštis // Mūsų girios. – 1999, Nr. 4, p. 15.
  3. Prof. Mykolas Jankauskas: jo indėlį minės ir būsimos kartos. – Iliustr. // Mūsų girios. – 2001, Nr. 8, p. 26.
  4. Mykolui Jankauskui – 100 metų / Jonas Repšys. – Portr. // Žalioji Lietuva. – 2005, liepa (Nr. 14), p. 4.
  5. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 03 18 įsakymas Nr. A-832.
  6. Nusipelniusiam miškininkui / Julius Danusevičius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, birž. 13, p. 32.
  7. Jam rūpėjo Lietuvos miškai ir tautos išlikimas / Julius Danusevičius // Mūsų girios. – 2015, Nr. 6, p. 20–21.
  8. Marijos Romualdos Jankauskienės (Mykolo Jankausko marčios) informacija [2015 09 08].
  9. Žemuogių g. 8 : arba miškininko namas / Deimantė Kondrotaitė. – Iliustr. – Bibliografija išnašose. – Turinys: Mykolo Jankausko biografija // Žemuogių g. / [Gabrielė Gudaitytė]. – Kaunas : G. Gudaitytė, 2023. – P. 35–38.