Janulaitis Augustinas


[1878 03 31 Malavėnuose (Šiaulių r.) – 1950 05 22 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], knygininkas, istorikas, profesorius, publicistas, teisės mokslų daktaras, akademikas.

1919–1950 m. gyveno Kaune.

1919 m. apsigyveno Kaune. 1919–1925 m. buvo Vyriausiojo Tribunolo teisėjas, 1924 m. – pirmininkas, vėliau dirbo advokatu. 1920–1922 m. dėstė Lietuvos teisės istoriją Aukštuosiuose kursuose. Įsikūrus Lietuvos universitetui, buvo Teisių fakulteto Lietuvos teisės istorijos katedros vedėjas, nuo 1924 m. – ordinarinis profesorius, mokslo darbų redaktorius. 1932 m. jam suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis. Nuo 1935 m. buvo Teisių fakulteto dekanas, taip pat lektoriavo Aukštuosiuose karininkų kursuose.
A. Janulaitis buvo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Kauno tarybos kandidatas. Pirmasis išvertė į lietuvių kalbą K. Markso ir F. Engelso „Komunistų partijos manifestą“. 1922 m. iš partijos pasitraukė ir visas jėgas skyrė istorijos mokslui. Savo tiriamuosiuose darbuose aiškino socialinės ir politinės kovos reikšmę, pirmasis panaudojo archyvinius dokumentus, ieškojo raštų lietuvių kalba.
1928 m. apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu.
Svarbūs jo istoriniai kūriniai: „Simonas Daukantas“ (1913), „1863–1864 m. sukilimas Lietuvoje“ (1921), „Žydai Lietuvoje“ (1923), „Užnemunė po Prūsais“ (1928), „Baudžiavos Lietuvoje panaikinimo sumanymai“ (1929), „Napoleono teisynas“ (1930), „Lietuvos bajorai ir jų seimeliai XIX amžiuje (1795–1863)“ (1936) ir kt. Viso – apie 665 darbus.
A. Janulaitis buvo atskiro istorinio archyvo kūrimo iniciatorius. Sukaupė vertingą asmeninę biblioteką, kurios didelė dalis saugoma Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.
Lietuvos mokslo paminklų serijoje išleista: A. Janulaičio raštų knyga „Praeitis ir jos tyrimo rūpesčiai“ (Vilnius, 1989), „Emilija Pliateraitė: lenkmečio karžygė, 1806–1831“ (Vilnius, 1991).
1972 m. Vilniuje išleista ,„Augustinas Janulaitis (1878–1950) : biobibliografija“.

 • 1940 m. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje (K. Donelaičio g. 64) pastatyta Knygnešių sienelė, kurioje įamžinta 100 labiausiai nusipelniusių knygnešių. 2-ojoje lentoje „Pasižymėję knygų skleidimo organizatoriai“ greta kitų pavardžių įrašyta: „Janulaitis Augustinas, studentas“. 1950 m. paminklas nugriautas. 1997 06 07 atstatytas (architektas Liucijus Dringelis).
 • 1978 m. ant namo Kęstučio g. 48B atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1932–1950 m. gyveno teisininkas, istorikas, LTSR Mokslų akademijos akademikas, profesorius Augustinas Janulaitis“.
 • 2016 09 06 naujai gatvei Šilainiuose suteiktas A. Janulaičio g. pavadinimas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Prof. Aug. Janulaičio gyvenimo ir darbo kelias / V. Gruodžius // Akademikas. – 1938, Nr. 6, p. 148.
 2. Kauno miesto LDT VK 1977 07 20 sprendimas Nr. 368.
 3. Augustino Janulaičio curriculum vitae : 1922 m. kovo 10 d. / Augustinas Janulaitis // Lietuvos archyvai. – 4 (1992), Prie Lietuvos universiteto ištakų. – 1992. – P. 160–161.
 4. Augustinas Janulaitis / Ingė Lukšaitė // Praeitis / Lietuvos istorijos draugija. – T. 3. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992. – P. 240–243.
 5. Janulaičių klubas : [apie kultūros ir visuomenės veikėjų Janulaičių giminę ir jų nuopelnus Lietuvai] / Bronys Raila. – Iliustr. // Varpai. – [Nr.] 8 (1994). – 1994, p. 78–87.
 6. Knygų keliai ir klystkeliai: žvilgsnis į A. Janulaičio knygų ir periodikos kolekciją / A. Surblys // Kauno diena. – 1997, vasario 11, p. 24.
 7. Jų buvo ne šimtas, bet tūkstančiai šimtas / Kazys Blaževičius // Kauno diena. – 1998, kovo 16, p. 23.
 8. Augustinas Janulaitis. – Portr. // Šimtas knygnešių: Knygnešių sienelės vardai. – Vilnius, 1998. – P. 15, 58.
 9. Augustinas Janulaitis – knygų kolekcionierius : leidinių įsigijimo keliai ir būdai / Alvydas Surblys. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Kauno istorijos metraštis. – T. 3. – 2002. – p. 217–230.
 10. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 11. Augustino Janulaičio namas Kaune Kęstučio gatvėje – įregistruota Lietuvos istorijos draugijos būstinė / R. Juzefovičiaus nuotrauka // Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940) / Romas Juzefovičius. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007. – P. 77.
 12. Janulaitis Augustinas / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. – Iliustr. // Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904 / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. – Vilnius : „Diemedžio“ draugija, 2014. – [D.] 2. – 2014. – P. 72.
 13. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 09 06 sprendimas Nr. T-435.
 14. Janulaitis Augustinas : II vyriausybės Užsienio reikalų ministerijos valdytojas : (1918 12 26–1919 01 17) / Algis Bitautas, Mindaugas Tamošaitis. – Portr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas / Mindaugas Tamošaitis, Algis Bitautas, Artūras Svarauskas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016. – P. 200–203.
 15. Janulaičių namas = The Janulaitis family house = Eigenheim der Familie Janulaitis : 1932 : Kęstučio g. 48b, Kaunas / Marija Drėmaitė. – Iliustr. – Gretutinis tekstas lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis. – Bibliografija p. 218–220 // Arno funkcionalizmas / Marija Drėmaitė. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2022. – P. 72–77.
 16. Istoriko, teisininko Augustino Janulaičio aplinka. – Prieiga per internetą: https://knyga.kvb.lt/lt/parodos/personaliju-parodos/item/47-istoriko-teisininko-augustino-janulaicio-aplinka [2023 03 02]
 17. Augustinas Janulaitis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/606896025?s_id=8WF6v3pxuk0PWS02&s_ind=3&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 02]