Jasaitis (Jesaitis) Algirdas Jurgis


[1907 11 24 [Kaune] – 1923 01 15 Klaipėdoje; palaidotas Kauno senosiose kapinėse (Vytauto pr.), vėliau palaikai perkelti į Eigulių, Jonučių kapines], moksleivis, šaulys-savanoris.

Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. Įstojo į Šaulių sąjungą. Tėvams nežinant, prisijungė prie Klaipėdos krašto sukilėlių ir žuvo vaduojant Klaipėdą.
1923 m. (po mirties) apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu.

 • 1924 m. A. Jasaičio vardu buvo pavadinta gatvė (pavadinimas panaikintas 1946 m.). 1990 m. Žaliakalnyje buvusiai J. Greifenbergerio gatvei vėl suteiktas ankstesnysis pavadinimas.
 • 1938 10 23, minint Lietuvos kariuomenės įkūrimo 20-metį, Kauno „Aušros“ gimnazijoje (dab. Laisvės al. 95) atidengta ir pašventinta kolektyvinė atminimo lenta su įrašu: „V. Dovydaitis žuvo 1919.X.19 kovodamas Vilniaus fronte prie Valkininkų, užpultas lenkų raitelių / A. Jasaitis žuvo vaduojant Klaipėdos kraštą 1923. I. 15 / S. Staniulis žuvo Kaune 1926. IV. 30 eidamas šaulio pareigas“. 1940 m. lenta nuimta. 1993 09 01 atidengta nauja grupinė atminimo lenta, kurioje be Algirdo Jasaičio įrašytos dar dešimties Nepriklausomybės kovose žuvusių moksleivių pavardės.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto valdybos 1924 01 17 posėdžio nutarimas Nr. 118.
 2. Kauno DŽDT VK 1946 12 12 nutarimas Nr. 638.
 3. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 218, ap. 1, b. 461, lap. 29.
 4. Kauno miesto mero 1990 11 23 potvarkis Nr. 690.
 5. Aušrokai – okupantų aukos. – Iliustr. // Prisimenam „Aušrą“. – Toronto, 1990 – P. 188–189.
 6. Netektys // Kauno „Aušros“ Berniukų gimnazijos 1938 metų abiturientų keliai keleliai. – Kaunas, 2000.– P. 55, 75.
 7. Algirdas Jasaitis. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 76.
 8. Algirdas Jasaitis. – Portr. // Lietuvos karių, partizanų, ir šaulių kapai: atlasas, 1919–1940. – Vilnius, 2003. – P. 53, 59.
 9. Jasaitis Algirdas : šaulys, Šaulių sąjungos Kauno skyrius : [Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, biografija] / Vilius Kavaliauskas. – Portr., iliustr. – Bibliogr.: 9 pavad. // Lietuvos karžygiai / Vilius Kavaliauskas. – T. 2, E–J. – 2009, p. 481–482.
 10. Kaune pagerbtas jauniausias už Klaipėdą žuvęs šaulys / Diana Krapavickaitė. – Prieiga per internetą: https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kaune-pagerbtas-jauniausias-uz-klaipeda-zuves-saulys-1110176 [2023 03 03]