Jodelė Pranas


[1871 02 13 Kupriuose (Rokiškio r.) – 1955 12 08 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], inžinierius technologas, profesorius.

1920–1955 m. gyveno Kaune.

Nuo 1920 m. dirbo Kauno miškų departamente. 1921–1922 m. buvo vienas iš Lietuvos aukštųjų kursų organizatorių, jų lektorius, profesorius. 1922 02 16 su kitais įkūrė Lietuvos universitetą. 1922–1927 m. buvo pirmasis Technikos fakulteto dekanas, įkūrė Statybos ir statybinių medžiagų katedrą ir jai vadovavo. 1927 m. paskelbė cemento kietėjimo teoriją. 1927–1928 m. ir 1932–1940 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) prorektorius, 1928–1929 m. – rektorius. Jam vadovaujant pastatytos VDU klinikos, Medicinos fakulteto rūmai.
Suorganizavo Lietuvos mineralinių žaliavų tyrimą, vadovavo Energijos komiteto žemės turtams tirti komisijai, buvo Technikos draugijos pirmininkas, nuo 1924 m. – Lietuvos inžinierių ir architektų sąjungos vadovas. Tyrė statyboms tinkamų žaliavų išteklius Lietuvoje, rekomendavo statyti namus iš plytų.
1940 m. išėjo į pensiją, tačiau įsteigus Statybos medžiagų pramonės tresto laboratoriją, pakviestas jai vadovauti. Iki 1941 m. vasaros buvo Lietuvos geologinių tyrinėjimų ir statybinių medžiagų tresto konsultantas. 1944 m., būdamas 73 metų amžiaus, vėl įsitraukė į mokslinį ir pedagoginį darbą.
1945 m. profesoriui suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 1947–1949 m. jis užėmė Kauno valstybinio universiteto Neorganinės technologijos katedros vedėjo pareigas. Su jo vardu siejama Lietuvos cemento pramonė.
Svarbiausieji mokslo darbai: „Geologiniai tyrinėjimai su Lietuvos geologijos daviniais“ (1922), „Statybos medžiagų technologija“ (1923), „Cemento kietėjimo technologija“ (1927), „Statybinės medžiagos“ (1948) ir kt. 1924–1928 m. organizavo ir redagavo Lietuvos universiteto mokslo darbų leidinį „Technika“, rašė leidiniams: „Švietimo darbas“, „Tautos ūkis“, „Ūkis“, „Lietuvos aidas“, „Laisvamanis“.
1928 m. apdovanotas 3-ojo laipsnio, 1932 m. – 2-jo laipsnio DLK Gedimino ordinais.
1979 m. skulptorius Leonas Žuklys sukūrė jo medinį biustą (saugomas Lietuvos dailės muziejuje).
Serijoje „Lietuvos mokslo paminklai“ išleista monografija „Profesorius Pranas Jodelė (1871 02 13–1955 12 08)“ (Vilnius, 1996).

 • 1940 06 19 ilgamečiam VDU prorektoriui suteiktas garbės daktaro vardas už nuopelnus kuriant mokymo ir klinikines bazes Medicinos fakultetui. 1998 02 13 Kauno medicinos akademijos (KMA) iškilmingame posėdyje patvirtintas Restitucijos aktas, kuriuo VDU Medicinos fakulteto Tarybos 1923–1940 m. išrinkti garbės daktarai skelbiami KMA garbės daktarais.
 • 1971 02 12, pažymint 100-ąsias profesoriaus gimimo metines, įvyko respublikinė mokslinė-techninė konferencija statybinių medžiagų klausimais. Kauno technologijos universiteto (KTU) Silikatų technologijos katedros laboratorijos buvo pavadintos jo vardu.
 • 1991 m. Fredoje, ant namo K. Grybausko g. 12 atidengta memorialinė lenta (skulptorius Vladas Vildžiūnas, Algimantas Šlapikas): „Šiame name 1923–1955 m. gyveno statybinių medžiagų technologijos ir cemento pramonės Lietuvoje pradininkas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Pranas Jodelė“.
 • [1992 m.] KTU Silikatų technologijos katedros koridoriuje (Radvilėnų pl. 19) pakabinta memorialinė lenta su bareljefu: „Prof. Prano Jodelės (1871–1955) silikatų technologijos laboratorijos“. Katedros vedėjo kabinete yra bareljefas su užrašu „Prof. Pr. Jodelė“ (skulptorius Leonas Žuklys).
 • 1995 m. Birutės mikrorajone Pr. Jodelės vardu pavadinta gatvė.
 • 2010 09 01 ant Kauno klinikų centrinio pastato (Eivenių g. 2) atidengta memorialinė lenta: „1940 m. liepos 1 d. šiame pastate pradėjo veikti Kauno Vytauto Didžiojo universiteto klinikos. Statybų iniciatorius prof. Vladas Lašas. Pastato architektas Urbain Cassan. Statybų komisijos pirmininkas prof. Pranas Jodelė“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Profesorius Pranas Jodelė. – Portr. – Bibliogr.: 8 pavad. // Medicina. – 1922, Nr. 2, p. 61–62.
 2. Kauno medicinos universiteto atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 3. Kauno technologijos universiteto atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 5. Jo kelias buvo Lietuvos mokslo kelias / Kęstutis Sasnauskas // Kauno tiesa. – 1991, vas. 13, p. 4.
 6. Kauno miesto mero 1991 03 11 potvarkis Nr. 378.
 7. Kauno miesto mero 1995 04 06 potvarkis Nr. 233.
 8. Nuo cemento iki rūmų statybų: profesorių Praną Jodelę prisimenant / Lukas Mackevičius. – Iliustr. // Tėviškės žinios. – 1996, vas. 10, p. 7.
 9. Profesorius Pranas Jodelė (1871 02 13–1955 12 08) / redakcinė kolegija: Jonas Kubilius (pirm.) … [et al.]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996. – 142 p., [12] iliustr. lap.
 10. Tylios naujakurės / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, liep. 18, p. 1, 18.
 11. P. Jodelės g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 78.
 12. Profesorius Pranas Jodelė – statybinių medžiagų mokslo ir technologijų pradininkas Lietuvoje / Romualdas Mačiulaitis, Jurgita Malaišienė. – Portr.. – B. d. // Gedimino universitetas. – ISSN 1392-5857. – 2005, Nr. 3 ir Nr. 4, p. 15-16.
 13. Jubiliejus įpareigoja tikslui – irtis į gilumą / Džiuljeta Kulvietienė. – Iliustr. // Ave vita. – 2010, Nr. 28, rugs. 10, p. 1, 2.
 14. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 10 16 sprendimas Nr. T-520.