Jokūbauskis Stanislovas


[1880 05 01 Puškoriškių vienkiemyje (Kelmės r.) – 1947 02 03 Kaune; palaidotas prie Arkikatedros bazilikos, kurios sienoje įtvirtinta antkapinė plokštė], prelatas, pedagogas.

1907–1947 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Nuo 1907 m. mokytojavo Kauno mergaičių gimnazijoje. 1911–1915 m. buvo „Saulės“ mokytojų kursų, nuo 1918 m. – „Saulės“ (nuo 1924 m. „Aušros“) berniukų gimnazijos kapelionas. Iki 1932 m. dėstė „Aušros“ gimnazijoje. 1931 m. paskirtas Kauno kapitulos kanauninku. 1932 m. pakeltas į prelatus.
Buvo kunigų sąjungos misijoms remti ir tikėjimui platinti pirmininkas. Kunigų seminarijoje dėstė lotynų kalbą, teologijos įvadą, buvo profesorius ir vicerektorius. Skelbė publikacijas pedagogikos ir katechetikos klausimais.
1932 02 15 apdovanotas DLK 3-ojo laipsnio Gedimino ordinu.
Nuo 1944 m. – Kauno arkivyskupijos kurijos valdytojas ir Kunigų seminarijos vicerektorius. Po Antrojo pasaulinio karo paraginęs partizanus nutraukti ginkluotą kovą, užsitraukė bažnyčios nemalonę.
Vokiečių okupacijos metais iš Vilijampolės žydų geto S. Jokūbauskis išgelbėjo apie 20 vaikų. Už šį žygdarbį 1999 04 02 (po mirties) Izraelyje, Yad Vashem muziejuje, apdovanotas Pasaulio Tautų Teisuolio diplomu ir medaliu nacizmo aukoms atminti, kurie saugomi Kauno kunigų seminarijoje. 2001 m. už žygdarbį, atliktą nacių okupacijos metu, apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties).
Judelis Beilesas atsiminimų knygoje „Judkė“ (Vilnius, 2001) aprašė prelato veiklą gelbėjant žydų vaikus.

  • 2002 12 16 prie Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos (Vilniaus g. 1) atidengta ir pašventinta memorialinė lenta (skulptorius Vytautas Narutis, architektė Regina Žukauskienė) su įrašu: „Jeruzalėje 1999 m. kun. St. Jokūbauskiui buvo suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas už žydų vaikų gelbėjimą“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. Prelatas, gelbėjęs žydų vaikus / Darius Chmieliauskas // XXI amžius. – 2003, saus. 15, p. 5, 16.
  3. Jo pašaukimas – gelbėti ir padėti / Benjaminas Žulys. – Nuotr. // XXI amžius. – 2005, birž. 3, p. 7.
  4. Memorialiniai ženklai / Laima Šinkūnaitė. – Iliustr. // Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika. – Kaunas, 2008. – P. 132.
  5. Kunigas Stanislovas Jokūbauskis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/60000001698513?s_id=zdIkQWvePKkteiVz&s_ind=2&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 10]