Jucys Adolfas


[1904 09 12 Klausgalvų Medsėdžiuose (Kretingos r.) – 1974 02 04 Vilniuje], teorinės fizikos pradininkas Lietuvoje, fizikos-matematikos mokslų daktaras, profesorius, akademikas.

1927–1940 m. gyveno Kaune.

1927 m. įstojo į Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultetą. 1931 m. apgynė diplominį darbą „Triodinė lemputė“ ir gavo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) baigimo diplomą. 1931–1933 m. tarnavo kariuomenėje, Šančiuose dislokuotame Ryšių batalione.
1933–1935 m. buvo VDU Fizikos katedros jaunesnysis, 1935–1936 m. – vyresnysis laborantas. 1936 m. paskelbė pirmąjį mokslinį straipsnį. Nuo 1937 m. dirbo jaunesniuoju, nuo 1938 m. – vyresniuoju Fizikos katedros asistentu. Savarankiškai įsisavino matematinius kvantinės mechanikos metodus.
1938–1940 m. gilino teorinės fizikos žinias Mančesterio ir Kembridžo universitetuose. Stažuotės metu baigė spausdinti savo disertaciją ir išsiuntė ją į Kauną.
Antrasis pasaulinis karas mokslininką užklupo užsienyje.
Nuo 1940 m. karjerą tęsė Vilniaus universitete.
2004 m. serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas jam skirtas pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).
Išleista: „Adolfas Jucys : literatūros rodyklė“ (Vilnius, 1981), Romualdo Karazijos knyga „Žalias teorijos medis: Akad. A. Jucys, gyvenimas ir mokslinė veikla“ (Vilnius, 2003), monografija „Akademikas Adolfas Jucys“ (Vilnius, 2004).

  • 1979 m. Aleksote ant namo Erdvės g. 5 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1935–1940 m. gyveno fizikos-matematikos daktaras, akademikas Adolfas Jucys“. 1993 m. lenta dingo.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Profesorius Adolfas Jucys: „Atomas – mano gyvenimas“ / Algimantas Savukynas. – Portr., iliustr. – Bibliogr. išnašose // Šiuolaikinė fizika Lietuvoje / [Milda Balčiūnienė … [et al.]. – Kaunas : Šviesa, 1997. – P. 310–325.
  2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  3. Teorinės fizikos pradininkas Lietuvoje : apie prof. Adolfą Jucį, fiziką teoretiką akademiką / Ona Voverienė. – Portr. // Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai / Ona Voverienė. – Vilnius : [Mokslo aidai], 2009. – P. 219–225.
  4. Adolfas Jucys : [biografija]. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas Zenonas Rokus Rudzikas … [et al.]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. – P. 170–171.
  5. Adolfas Jucys – atomo teorijos kūrėjas ir mokslo organizatorius / Romualdas Karazija. – Iliustr. // Akademija ir akademikai atsiminimuose / sudarė Domas Kaunas. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2013. – P. 359–372.