Jurgelionis Antanas


[1894 04 14 Anikstoje (Latvija) – 1976 10 22 Vilniuje], sportinės medicinos gydytojas, pulkininkas leitenantas, epidemiologas, gerontologijos pradininkas Lietuvoje.

1918–1939 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Nutrūkus medicinos studijoms Rusijoje, 1918 m. grįžo į Kauną ir įsidarbino Krašto apsaugos departamente. 1920 m. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę sanitaru. Mūšyje nesunkiai sužeistas. 1921–1925 m. pasiųstas tęsti medicinos mokslų į Sorbonos universitetą.
1926 m. grįžo į Lietuvą susižavėjęs profilaktine kūno kultūros reikšme ir kūrė fizinio lavinimo sistemos planą. Nuo 1924 m. apie tai nuolat rašė spaudoje. Kaune pradėjo dirbti Karo sanitarijos valdyboje fizinio lavinimo inspektoriumi ir dėstyti S. Daukanto mokytojų seminarijoje. 1926–1929 m. vadovavo Lietuvos sporto lygai, koordinavusiai sportinį judėjimą.
1928 m. A. Jurgelionis – Lietuvos sportininkų delegacijos vadovas Amsterdamo olimpinėse žaidynėse, taip pat buvo išrinktas į pasaulinio sporto medicinos gydytojų kongreso organizacinį komitetą.
1929 m. prie Švietimo ministerijos organizavo fizinio auklėjimo referentūrą ir pats buvo referentas. Subūrė „Fizinio auklėjimo draugiją“, kuri tapo metodiniu centru, paskelbė draugijos įstatus, išleido vadovėlį.
Apdovanotas: Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio (1921), DLK Gedimino 4-ojo laipsnio (1929) ordinais ir Čekoslovakijos „Baltojo liūto“ 5-ojo laipsnio ordinu su kardais (1927) ir Lietuvos Nepriklausomybės 10-ties metų jubiliejaus medaliu.
Publikavo straipsnius leidiniuose „Lietuvos aidas“, „Karys“, „Kūno kultūra ir sveikta“. 1931–1934 m. leido žurnalą „Fiziškas auklėjimas“.
Parengė kūno kultūros įstatymą, patvirtintą 1932 m. Subūrė jaunuomenės sąjūdį „Sporūta“, didelį dėmesį skyrusį higienai, mankštai, organizmo grūdinimui ir patriotiniam auklėjimui. 1932 m. tapo pirmuoju Kūno kultūros rūmų direktoriumi. Jo rūpesčiu Ąžuolyne pastatyti ir 1934 m. atidaryti nauji rūmai. Prie jų suorganizavęs Aukštuosius kūno kultūros kursus (AKKK), direktoriaus pareigas perdavė V. Augustauskui. Pats skaitė paskaitas, įkūrė pažangią fiziologijos ir medicinos kontrolės laboratoriją. 1936 m. parengė valstybinio kūno kultūros ženklo nuostatus. 1938 m. uždarius AKKK, dirbo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kūno kultūros katedros vyr. asistentu.
Išleido knygas: „Kariuomenės fiziškas lavinimas“ (Kaunas, 1929), „Fiziškas lavinimas: paskaitos, skaitytos Vytauto Didžiojo metais kūno lavinimo ir medicinos kontrolės kursuose“ (Kaunas, 1930), „Sporūta: Kūno kultūros rūmų sporto talka“ (Kaunas, 1933), apie 100 jo straipsnių publikuota periodikoje.
1939 m. paskirtas Vilniaus apskrities gydytoju. Paskutiniuosius gyvenimo dešimtmečius pašventė gerontologijos problemų tyrimui.
1964 m. jam suteiktas Respublikos nusipelniusio gydytojo vardas.

  • 1995 08 03 Lietuvos kūno kultūros akademijos (dab. Lietuvos sporto universiteto) (Sporto g. 6) vestibiulyje atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Algimantas Šlapikas): „Antanas Jurgelionis Kūno kultūros rūmų steigėjas (1932) ir direktorius (1932–1934), Aukštųjų kūno kultūros kursų lektorius (1934–1938)“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. Sporto pradininkams ir puoselėtojams pagerbti / Algimantas Balčiūnas. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, rugpj. 4, p. 1.
  3. Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 4. – 2004, p. 112; T. 9. – 2013, p. 261.
  4. Antano Jurgelionio indėlis į Lietuvos mokslą / Arvydas Jakštas // Lietuvos sporto paveldo problemos / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos olimpinė akademija. – Vilnius : [Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla], 2005. – P. 30–35.
  5. Gydytojas Antanas Jurgelionis – Lietuvos sporto lygos vadovas ir pirmasis sporto mokslininkas Lietuvoje = Doctor Antanas Jurgelionis – a Leader of Lithuanian Sports League and the First Sports Scientist in Lithuania / Arvydas Jakštas. – Iliustr., portr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos muziejų rinkiniai. – Nr. 10 (2011), Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos = Modern museum communication: traditions and innovations : XIV mokslinė konferencija : 2011 m. balandžio 27 d., Vilnius / sudarytoja Virginija Šiukščienė. – 2011, p. 78–83.