Jurgutis Vladas


[1885 11 05 Palangoje – 1966 01 09 Vilniuje], kunigas, ekonomistas, finansininkas, pedagogas, profesorius, akademikas.

1902–1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1902–1906 m. mokėsi Žemaičių seminarijoje Kaune. 1909 m. įšventintas į kunigus. Tęsė mokslus Peterburgo dvasinėje akademijoje. Diplominį darbą apsigynęs pas Jurgį Matulaitį, išvyko į Vokietiją studijuoti ekonomiką. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui į Kauną grįžo kaip išsilavinęs ekonomistas, turintis teologijos magistro laipsnį. 1914–1920 m. Kunigų seminarijoje profesoriavo su nedidelėmis pertraukomis. Nuo 1918 m. ėjo prefekto pareigas. Pamažu įsitraukė į pasaulietinę veiklą.
1919–1921 m. buvo Krikščionių demokratų partijos Centro komiteto narys. 1920 m. išrinktas Steigiamojo seimo nariu, vadovavo Finansų ir biudžeto komisijai, dalyvavo derybose su Lenkija. 1922–1923 m. – E. Galvanausko vadovaujamo Ministrų kabineto Užsienio reikalų ministras. Jam teko aktyviai dalyvauti sprendžiant Klaipėdos krašto problemą. 1926 m. buvo vienas iš Lietuvos cukraus pramonės akcinės bendrovės steigėjų.
Nuo 1922 m. – Lietuvos banko valdytojas. Jo vadovaujamas Lietuvos bankas 1922 10 02 įvedė litą – tvirtą nacionalinę valiutą, padengtą auksu. Jo rūpesčiu 1929 m. K. Donelaičio ir Maironio gatvių kampe pastatyti puikūs rūmai. Nors bankas klestėjo, 1929 08 06 V. Jurgutis įteikė atsistatydinimo raštą, nes įsitikinimai neleido paklusti neskaidriems A. Voldemaro vyriausybės reikalavimams. Atsisakė pasiuntinio vietos užsienyje ir nutarė pasišvęsti ekonomistų rengimui.
1925–1940 m. profesoriavo Vytauto Didžiojo universitete, Teisių fakultete skaitė finansų pagrindų kursą.
Parašė veikalus „Finansų mokslo pagrindai“, „Pinigai“ (1938, perleista 1996) ir „Bankai“ (1940).
1929–1940 m. bendradarbiavo Valstybės Taryboje, rengė ekonominio pobūdžio įstatymų projektus.
Už darbą Lietuvos banke 1927 m. buvo apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo, 1934 m. – DLK Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinu.
Nuo 1940 m. gyveno ir dirbo Vilniuje. 1943 m. nacių ištremtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. 1946 m. sirgdamas grįžo į Vilnių, vienerius metus profesoriavo, bet buvo atleistas iš pareigų ir paliktas be pragyvenimo šaltinio.
1997 01 23 serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas jam skirtas pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė). 2001 m. pradėtoje leisti serijoje „Dvasiškiai – laisvosios Lietuvos kūrėjai“, išleistas vokas su jo portretu (dailininkas Antanas R. Šakalys). V. Jurgutis pristatytas TV dokumentiniame cikle „Laikinosios sostinės fenomenas“ (scenarijaus autorė Audronė Kosciuškienė, 2016 m.). 2022 01 28 išleistame menininkės Romos Auškalnytės kurtame pašto ženklų bloke „Šimtmečių įvykiai“ užfiksuoti svarbūs 1922-ųjų metų Lietuvos įvykiai, tarp jų – lito įvedimas. Pašto ženkle pavaizduotas lito „tėvas“ Vladas Jurgutis.
Egidija Laumenskaitė parengė monografiją „Vladas Jurgutis“ (Vilnius, 1994). Išleistas papildytas ir pataisytas 2-asis leidimas „Vladas Jurgutis: didis ekonomistas ir mokytojas“ (Vilnius, 2008).

 • 1990 m. Lietuvos valstybinis bankas įsteigė kasmetinę minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio Vlado Jurgučio stipendiją.
 • 1995 11 08 Lietuvos banko Kauno skyriaus vestibiulyje (Maironio g. 25) atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Jonas Lukšė): „Šiuose rūmuose dirbo pirmasis Lietuvos banko valdytojas / 1922–1929 m. /, profesorius, akademikas Vladas Jurgutis“.
 • 1997 m., minint Lietuvos banko ir lito 75-metį, banko valdyba įsteigė kasmetinę 20 000 litų Vlado Jurgučio premiją už reikšmingus darbus Lietuvos pinigų ir bankininkystės srityje. Ji įteikiama lapkričio mėnesį per Vlado Jurgučio gimimo dieną.
 • 2000 12 05 ant namo Rotušės a. 14 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1925–1940 m. gyveno pirmasis Lietuvos banko valdytojas, Lietuvos pinigų – lito sistemos kūrėjas, profesorius Vladas Jurgutis“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1995 05 05 potvarkis Nr. 277.
 2. Kauno miesto mero 1995 10 05 potvarkis Nr. 561.
 3. Prof. Vladui Jurgučiui atminti / Audronė Kanapickienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, lapkr. 9, p. 3.
 4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 5. Žymaus bankininko atminimui / Albinas Martinaitis. – Iliustr. // Aljansas. – 1996, Nr. 1, p. 62–64.
 6. Akademikas profesorius Vladas Jurgutis, 1885–1966 : 1995 m. lapkričio 6–8 d. mokslinės konferencijos, skirtos gimimo 110-osioms metinėms, medžiaga. – Vilnius : Lietuvos banko Leidybos ir poligrafijos sk., 1996. – 62, [2] p.
 7. Įsteigta V. Jurgučio premija. – Portr. // Aljansas. – 1997, Nr. 4, p. 12.
 8. Įamžintas bankininko atminimas / Vėjūnė Gečiauskienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2000, gruod. 6, p. 3.
 9. Pagerbtas pirmasis banko valdytojas / Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2000, gruod. 8, p. 1.
 10. Profesorius Vladas Jurgutis : [biografija] / Vladas Terleckas. – Portr. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos bankininkai / Vladas Terleckas. – Vilnius : Lietuvos bankas, 2001. – P. 12–27.
 11. Lito tėvas / Jonas Rudokas // Veidas. Priedas. – 2005, Nr. 44, p. 22–23.
 12. Vladas Jurgutis /1885–1966/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 140–141.
 13. Nauji pašto ženklai // Vakaro žinios. – 2022, saus. 29, p. 7.
 14. Pašto ženkluose „Šimtmečių įvykiai“ užfiksuoti svarbūs 1922 metų Lietuvos įvykiai. – Iliustr. // XXI amžius. – 2022, vas. 18, p. 4.
 15. Lietuvos banko istorija. – Prieiga per internetą: https://www.lb.lt/lt/laiko-juosta/istorijos-juosta [2020 03 06]
 16. Lietuvos banko premijos ir stipendijos. – Prieiga per internetą: https://www.lb.lt/lt/lietuvos-banko-premijos-ir-stipendijos#ex-1-1 [2022 06 29]
 17. Nuotrauka, portretinė. Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo karininkų kursų lektorius prof. Vladas Jurgutis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/190000009112788?s_id=eq8lQenqDIV5S82y&s_ind=40&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 15]