Kačinskas Jeronimas


[1907 04 17 Viduklėje (Raseinių r.) – 2005 09 15 Bostone], dirigentas, kompozitorius, pedagogas, muzikologas.

1924 m., 1931–1932 m., 1936 m., 1938–1940 m. gyveno Kaune.

1924 m. rudenį įstojo į J. Naujalio vadovaujamą muzikos mokyklą. Klaipėdoje pradėtas fortepijono studijas tęsė pas mokytoją L. Dauguvietytę-Malko, harmonijos mokė J. Bendorius. 1925 m. grįžo į Klaipėdą.
1931 m., po studijų Prahos konservatorijoje, atvykęs į Kauną vadovavo Jaunimo sąjungos simfoniniam orkestrui, dirbo muzikos mokykloje bei Valstybės teatre. 1931 11 03 debiutavo kaip simfoninio orkestro dirigentas.
Su kitais pradėjo leisti žurnalą „Muzikos barai“. 1932 m. jo iniciatyva įkurta Muzikinių progresistų draugija, kuri 1937 m. priimta į Tarptautinę šiuolaikinės muzikos draugiją. 1932 m. dėl etatų mažinimo atleistas iš Valstybės teatro, išvyko į Klaipėdą.
1936 m. pakviestas dirbti Kauno valstybės teatro dirigentu-akompanuotoju, tačiau 1937 m. to darbo atsisakė ir grįžo į Klaipėdą. 1938 m. persikėlė į Kauną ir iki 1940 m. vadovavo radiofono simfoniniam orkestrui bei chorui, vėliau dirbo Vilniuje.
J. Kačinskas – modernizmo pradininkas Lietuvoje. Gyvendamas Kaune kūrė styginių kvartetus (1930, 1931), etiudus kameriniams instrumentiniams ansambliams, tokius kaip Nonetas pučiamiesiems ir styginiams, kuris 1938 m. buvo atliktas Londone. „Muzikos barų“ priede išleido savo dainų ir giesmių.
1944 m. pasitraukė į tuometinę Čekoslovakiją, 1949 m. – į JAV.
Daug jo kūrinių žuvo karo metais, o pokariu jo muzika nepasiekdavo Lietuvos klausytojų.
Nuo 1990 m. – Lietuvos kompozitorių sąjungos Garbės narys. 1991 m. apdovanotas Lietuvos Nacionaline premija.
Muzikologė Danutė Petrauskaitė parengė monografiją „Jeronimas Kačinskas: gyvenimas ir muzikinė veikla“ (Vilnius, 1997). 2017 m. išleista J. Kačinsko „Trio Nr. 1 [Natos] : trimitui, altui ir fisharmonijai ketvirtatonių sistema“ (Vilnius).

  • 2007 11 30, pažymint 100-ąsias gimimo metines, prie Kauno valstybinio muzikinio teatro (Laisvės al. 91) atidengtas J. Kačinsko paminklinis biustas (skulptorius Algimantas Šlapikas). Karininkų ramovėje jo operą „Juodas laivas“ apie Simą Kudirką, ieškojusį politinio prieglobsčio amerikiečių laive, pirmą kartą Lietuvoje atliko Kauno valstybinis choras ir solistai bei miesto simfoninis orkestras.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Jeronimas Kačinskas : gyvenimas ir muzikinė veikla : straipsniai, laiškai, atsiminimai / sudarė ir tekstus parengė Danutė Petrauskaitė. – Vilnius : Baltos lankos, [1997]. – 535, [1] p.
  2. Kačinskas Jeronimas. – Portr. // JAV lietuviai: biografijų žinynas. – Vilnius, 1998. – T. 1, p. 430–431.
  3. Jeronimo Kačinsko muzikinė veikla ir asmenybės bruožai / Danutė Petrauskaitė // Metmenys. – Nr. 82. – 2002, p. 3–27.
  4. „Šimtmetis. Minint garsaus kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko (1907–2005) jubiliejų…“. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, gruod. 1, p. 7.
  5. Įamžintas žymaus kūrėjo atminimas / Tomas Grigalevičius. – Iliustr. // 15 min. – 2007, gruod. 3, p. 3.
  6. „Juodas laivas“ išskleidė bures: Kompozitoriaus J. Kačinsko vienintelės operos premjera nuskambėjo Karininkų ramovėje / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 2007, gruod. 7, p. 12.