Kalasiūnas Juozas


[1899 m. Kluoniškiuose, Kauno r. – 1919 01 11 Kaune; manoma, palaidotas Panemunės kapinėse], Lietuvos kariuomenės savanoris.

1919 01 06–01 11 gyveno Kaune.

1919 01 05 Kaune įkurta karo komendantūra, kuriai vadovavo karininkas Juozas Mikuckis. Buvo paskelbta visuotinė mobilizacija. 1919 01 06 J. Kalasiūnas, atvykęs iš Zapyškio valsčiaus, savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenės 2-ąjį pėstininkų pulką, dislokuotą Aukštojoje Panemunėje. Kaune šeimininkavo užsilikę vokiečiai, besiformuojantys bolševikai, bermontininkai ir visokie plėšikai.
1919 01 11 grupelė savanorių – Juozas Kalasiūnas, Kazys Švelnys, Antanas Zambacevičius ir Saliamonas Žilaitis, vadovaujami vyresniojo Jurgio Sutkaus, apsirengę savais drabužiais, bet su uniforminėmis kepurėmis, patruliavo Geležinkelio stoties rajone. Apie 19 val., eidami Vytauto prospektu pamatė vokiečių kareivį su atstatytu šautuvu ir ramiai žygiavo toliau. Nuaidėjus pirmajam šūviui, kraujo klane parkrito Juozas Kalasiūnas, po antrojo – Antanas Zambacevičius. Likusieji savanoriai buvo suimti, nuginkluoti ir nuvaryti į belaisvių stovyklą.
Kauno komendantūra veikė ryžtingai: netrukus 3-ys suimtieji kariai buvo paleisti, vokiečių vadovybė priversta atsiprašyti ir pripažinti, kad jų kariai buvo neblaivūs.

  • 1999 m. ant pastato Vytauto pr. 49 atidengta memorialinė lenta (architektas Jonas Lukšė): „Šioje vietoje 1919 m. sausio 11 d. eidami tarnybines pareigas garbingai žuvo Lietuvos kariuomenės antrojo pėstininkų pulko savanoriai Juozas Kalasiūnas ir Antanas Zambacevičius“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Pirmoji auka – iš mūsų rajono / A. Sadauskas // Tėviškės žinios. – 1995, vas. 11, p. 12.
  2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  3. Pirmasis savanorių kraujas pralietas Vytauto prospekte / Stasys Augustaitis. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1997, saus. 9, p. 9.
  4. Kauno miesto mero 1999 04 14 potvarkis Nr. 115.
  5. „Atidengta memorialinė lenta 1919-ųjų sausio 11-ąją žuvusiems…“. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1999, geg. 14, p. 6.
  6. Pagerbė pirmuosius 1919 m. žuvusius savanorius / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, saus. 11, p. 16.
  7. Žuvę Nepriklausomybės kovose / Manvydas Vitkūnas. – Iliustr., portr. // Savaitė. – 2019, Nr. 7 (vas. 14), p. 44–45.