Kalpokas Petras


[1880 03 31 Miškinės vienkiemyje (Biržų r.) – 1945 12 05 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 1946 m. pastatyto antkapinio paminklo dailininkas Rimtas Kalpokas], dailininkas-tapytojas, profesorius.

1921–1945 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1920 m., po 20 metų klajonių ir mokymosi pas garsius Europos dailininkus, grįžo į Lietuvą. 1921 m. pradėjo dėstyti J. Vienožinskio įsteigtuose piešimo kursuose. 1922 m. įsikūrusioje Kauno meno mokykloje dėstė piešimą ir tapybos technologiją. 1929–1940 m. vadovavo Tapybos studijai, dėstė piešimą, freską ir mozaiką.
1930 m. išleido „Tapybos technikos vadovėlį“, iki šiol nepraradusį savo vertės. 1941–1945 m. dėstė tapybą Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1945 m. tapo profesoriumi. Jo mokiniai: M. Cvirkienė, V. Palaima, V. Mackevičius, I. Trečiokaitė-Žebenkienė ir kt. Nuo 1905 m. dalyvavo parodose. Tapė peizažus, buitines kompozicijas, portretus.
Žymiausi darbai: „Autoportretas“, „Alkoholikas“, „Palangos kurpius“, kalbininko J. Jablonskio, pedagogo J. Talmanto, žmonos O. Dubeneckienės portretai. „Metropolio“ restorano užsakymu reprezentacijų salei 1921 m. nutapė drobę su trijų Didžiųjų kunigaikščių: Gedimino, Kęstučio ir Vytauto portretais. J. Tumo-Vaižganto pakviestas, Vytauto Didžiojo bažnyčiai sukūrė dvi didžiules drobes: „Vytauto Didžiojo padėka Šv. Mergelei Marijai po Vorsklos mūšio“ (1921) ir „Pieta“ (1927). Arkikatedros bazilikos koplyčią papuošė jo drobė „Šv. Zita“. Kartu su sūnumi P. Kalpokas išdekoravo Kauno centrinio pašto salės operacijų langelius lietuviškų pašto ženklų atvaizdais. Su J. Januliu, V. Didžioku, O. Dubeneckiene sukūrė 20 figūrinių kompozicijų plafoną Kauno banko rūmuose. Piešė karikatūras, iliustravo knygas, kūrė plakatus, dekoracijas kai kuriems Valstybės teatro spektakliams. 1938 m. Prekybos, pramonės ir amatų rūmams (K. Donelaičio g. 8) sukūrė monumentalias freskas: „Sielininkai“, „Darbas“, „Amatai“, „Kanklininkas“, „Žemės ūkis“.
1928 m. surengė didelę personalinę parodą Kaune. Ta proga Lietuvių dailės draugija išleido „Petro Kalpoko apžvalginės parodos katalogą“ (1928). Nemaža dalis jo kūrinių saugoma Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune.
2005 01 08 serijoje „Žymūs žmonės“ jo atminimui išleistas pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).
Išleista: Prano Gudyno ir Rimto Kalpoko parengtas albumas „Petras Kalpokas“ (Vilnius, 1956), P. Gudyno knygelė „Petras Kalpokas“ (Kaunas, 1962), Nijolės Tumėnienės parengtas albumas „Petras Kalpokas“ (Vilnius, 1983) ir katalogas „Petras Kalpokas : tapyba ir aplinka“ (Kaunas, [2021]).

 • 1924 04 11 Meno mokyklos direktoriui mokiniai įteikė marmurinę atminimo lentą su užrašu „Lietuvos / Meno Mokyklos Įsteigėjui / ir jos pirmajam Direktoriui / Justinui Vienožinskiui / Už pakeltą triūsą šį rūmą statant, / taip – pat / pirmajai Mokytojų tarybai / P. Čiurlioniui, V. Didžiokui, A. Galdikui, / P. Galaunei, P. Kalpokui, J. Šileikai, / K. Škleriui ir Ign. Šlapeliui. / Už nenuilstamą darbą sunkiose aplinkybėse / Mokyklai besikuriant / tariame širdingą ačiu. / Meno Mokyklos Klausytojai. / Kaunas / MCMXXIV / Balandžio II d.“, kuri ir dabar puošia Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto (A. Mickevičiaus g. 27) 2-ajame aukšte esančios salės sieną.
 • 1955 m. Žaliakalnio gatvė, kurioje dailininkas gyveno, buvo pavadinta jo vardu.
 • 1968 m. ant 1929 m. paties P. Kalpoko statyto namo Žemaičių g. 74 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1931–1945 gyveno dailininkas Petras Kalpokas“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Lietuvos albumas : [Lietuvos Respublikos kūrėjų, kultūros ir meno darbuotojų atvaizdai ir biografijos] / [sudarė Janina Markevičaitė ir Liudas Gira]. – [Kaunas] : [s.n.], [1921]. – P. 264.
 2. K. B. Lietuvos Meno Mokyklos iškilmės // Lietuva. – 1924, bal. 14, p. 5.
 3. Kauno miesto DŽDT VK potvarkis 1955 03 28.
 4. Kauno miesto LDT VK 1965 12 08 sprendimas Nr. 712.
 5. Petras Kalpokas. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 89–91.
 6. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo paminklų sąrašas.
 7. P. Kalpoko g. – Portr. // Kaunas gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 81–82.
 8. Žaliakalnis, Žemaičių gatvė / Raminta Gamziukaitė. – Iliustr. // Naujoji Romuva. – 2020, Nr. 4, p. 48–53.
 9. Petro Kalpoko kūrybinis palikimas: tarp akademizmo ir impresionizmo / Agota Bričkutė. – Iliustr. – Santr. angl. // Dailė. – Nr. 81/82 (2020, ruduo/žiema). – [2020]. – p. 31–41.
 10. Petras Kalpokas prie savo namų Kaune, Žemaičių gatvėje (dab. Petro Kalpoko g.). – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/358474634?s_id=cbO4g6w656vO224i&s_ind=285&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 20]
 11. Petras Kalpokas prie savo namo fasado Kaune, Žemaičių gatvėje (dab. Petro Kalpoko g.). – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/358479112?s_id=cbO4g6w656vO224i&s_ind=286&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 20]