Karnavičius Jurgis


[1884 05 05 Kaune –1941 12 22 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], kompozitorius.

1927–1941 m. gyveno Kaune.

Gimė Kaune, bet trijų mėnesių amžiaus su tėvais išvažiavo į Vilnių. Mokėsi ir dirbo Peterburge. Dažnai lankydavosi netoli Babtų esančiame Kampų dvare. 1927 m. galutinai persikėlė į Kauną.
Valstybės teatre buvo pradėtas repetuoti jo baletas „Gražuolė“. Mokytojavo muzikos mokykloje, kuri 1933 m. perorganizuota į Kauno konservatoriją. Dėstė teorines disciplinas, privačiai mokė kompozicijos. 1938 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Tais pačiais metais priimtas į Prancūzų kompozitorių draugiją. Griežė altu Valstybės teatro orkestre, dirbo Muzikinės dalies vedėju.
1932 m. sukūrė operą „Gražina“ (K. Inčiūros libretas pagal to paties pavadinimo A. Mickevičiaus poemą), kurios premjera Kauno Valstybės teatre įvyko 1933 02 16, minint 15-ąsias Lietuvos nepriklausomybės metines. Joje panaudota apie 40 lietuvių liaudies melodijų. 1937 m. pastatyta jo opera „Radvila Perkūnas“ (libretas B. Sruogos). J. Karnavičius sukūrė vienaveiksmius baletus: „Barocco“ (1938), „Apsišaukėlis“ (1940), „Jaunimas žaidžia“ (1941), 3 simfonines poemas, 4 styginius kvartetus ir kitų instrumentinės bei vokalinės muzikos kūrinių. 1941 m. redagavo nebaigtą M. Petrausko operą „Eglė, žalčių karalienė“, atrinktą Lietuvių meno dekadai Maskvoje.
1933 m. apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.
1984 m., pažymint 100-ąsias gimimo metines, jo atminimui lietuvių ir rusų kalbomis išleistas pašto vokas.
Jūratė Burokaitė parengė monografiją „Jurgis Karnavičius : gyvenimo ir kūrybos kelias, laiškai, straipsniai apie kūrybą, amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, 2004).

  • 1967 m. ant namo Kęstučio g. 57 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1937–1941 m. gyveno kompozitorius Jurgis Karnavičius“. 2004 m. lenta pavogta.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Jurgis Karnavičius. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 29.
  2. Kompozitoriaus atminimui // Kauno tiesa. – 1984, geg. 13, p. 2.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. Jurgis Karnavičius : gyvenimo ir kūrybos kelias, laiškai, straipsniai apie kūrybą, amžininkų atsiminimai / parengė Jūratė Burokaitė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2004. – Įklija prieš p. 7.
  5. Jurgis Karnavičius (1884–1941) / Jūratė Burokaitė. – Iliustr. – Bibliogr.: p. 575 // Lietuvos muzikos istorija. – Kn. 2, Nepriklausomybės metai, 1918–1940 / [redakcinė kolegija: Juozas Antanavičius … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. – P. 561–575.
  6. Ryški ir įdomi asmenybė : Jurgis Karnavičius / Vaclovas Juodpusis. – Portr. – Persp. iš: Pergalė, 1984 m., Nr. 5, p. 184–186 // Tai buvo… . [Kn.] 2. – Vilnius : Lietuvos muzikų rėmimo fondas : Muzikos projektai, 2013. – P. 336–339.
  7. Paveldas kaip monofunkcinė erdvė / Vaidas Petrulis. – Iliustr. // Paveldas kaip konfliktas: metodologinės Lietuvos XX a. architektūrinio palikimo vertinimo prielaidos / Vaidas Petrulis. – Kaunas : Technologija, 2019. – P. 88–93.