Karuža Jurgis


[1866 03 30 Karužuose (Marijampolės r.) – 1953 10 28 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], karo gydytojas, venerologas, profesorius.

1920–1953 m. gyveno Kaune.

1920 m. atvykęs į Kauną, vadovavo Karo ligoninės Odos ir veneros ligų skyriui, organizavo mieste medicinos tarnybą. 1920–1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose. Nuo 1920 m. buvo žurnalo „Medicina“ redkolegijos narys. 1922 m. rūpinosi Lietuvos universiteto (LU) Dermatovenerologijos katedros ir klinikų steigimu. Nuo 1923 m. buvo LU profesorius, Odos ir veneros ligų katedros vedėjas. 1930 06 06 jam suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ordinarinio profesoriaus vardas. 1920–1932 m. dirbo Susisiekimo ministerijos geležinkelio valdybos vyriausiuoju gydytoju, sanitarinės tarnybos viršininku.
1935 m. subūrė Lietuvos dermatovenerologų draugiją ir jai vadovavo. Tais pačiais metais J. Karužos ir jo kolegų rūpesčiu buvo priimtas įstatymas, leidžiantis didinti valstybės biudžeto lėšas ir steigti odos ir veneros ligų ambulatorijas. Žinomi jo mokiniai: V. Juškys, M. Vaitėnas, J. Lelis ir kt. 1936 m. vadovavimą Dermatovenerologijos katedrai perleido savo mokiniui profesoriui B. Sidaravičiui.
Parašė ir išleido knygas: „Lekcijos apie sifilį“ (1923), „Odos ligos“ (1926), „Paskaitos apie vyrų ir moterų gonorėją ir ulcus molle“ (1934). Spausdino straipsnius periodiniuose leidiniuose „Lietuvos aidas“, „Rytas“ ir kt.
1928 m. apdovanotas DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu ir Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejaus medaliu.

  • 1993 10 28 miesto centre, ant namo Maironio g. 6 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1939–1944 m. gyveno medicinos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Juozas Zubkus. Čia 1944–1953 m. gyveno medicinos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Jurgis Karuža“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Ekstraordin. prof. J. Karuža : [fotoportretas] // Medicina. – 1923, Nr. 9, p. 509.
  2. Kauno miesto mero 1993 10 07 potvarkis Nr. 908.
  3. Lėtas gijimas nuo atminties praradimo / Daiva Karpavičiūtė. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1993, spal. 29, p. 5.
  4. Prof. Jurgis Karuža – pirmasis dermatovenerologijos katedros vedėjas / Petras Gailevičius. – Iliustr. // Medicina. – T. 32, Nr. 8 (1996), p. 701–704.
  5. Jurgis Karuža. – Iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 67–68.
  6. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.