Kavolis Vytautas


[1930 09 08 Kaune – 1996 06 26 Vilniuje], kultūros sociologas, filosofas, profesorius.

1930–1944 m. gyveno Kaune.

Gimė ir augo Kaune. 1936–1940 m. mokėsi Marijos Pečkauskaitės pradinėje mokykloje.
1944 m. kartu su tėvais pasitraukė į Vokietiją, vėliau – į JAV. Nuo 1949 m. JAV universitetuose studijavo ir dėstė sociologiją.
Nuo 1992 m., kai pradėjo lankytis nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje, buvo kviestiniu Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos profesoriumi: skaitė kultūros istorijos ir sociologijos kursą, vedė seminarus.
1993 m. apdovanotas Lietuvos meno ir kultūros nacionaline premija už knygas „Sąmoningumo trajektorijos: lietuvių kultūros modernėjimo aspektai“ (1991) ir „Epochų signatūros“ (1991).
Lietuvoje išleistos jo knygos: „Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje“ (1992), „Žmogus istorijoje“ (1994), „Civilizacijų analizė“ (1998), straipsnių rinkinys „Kultūrinė psichologija“ (1995), „Nepriklausomųjų kelias: publicistikos straipsniai“ (Vilnius, 2006), „Laisvės kultūra“ ([Vilnius], 2023) ir kt.
Rita Kavolienė ir Darius Kuolys sudarė leidinį „Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos“ (Vilnius, [2000]). Leonidas Donskis parašė knygą „Tapatybė ir laisvė: trys intelektualiniai portretai“ (Kaišiadorys, 2001). Ramutis Karmalavičius parengė knygą „Vytautas Kavolis: humanistika vs liberalia: Vytauto Kavolio 75-osioms gimimo metinėms skirtos mokslinės konferencijos 2005 09 08 pagrindu parengtas straipsnių rinkinys“ (Vilnius, 2005).
Po profesoriaus mirties Rita Kavolienė nusprendė V. Kavolio archyvą perduoti Vytauto Didžiojo universitetui (VDU).

 • 1997 m. VDU Socialinių mokslų fakultete buvo įsteigtas tarpdisciplininis jo vardo studijų centras, saugoma V. Kavolio asmeninė knygų biblioteka ir archyvas. 2022 m. VDU senatas patvirtino Vytauto Kavolio transdisciplininių tyrimų instituto nuostatus.
 • 2001 03 09 Žaliakalnyje, ant namo Tulpių g. 22 atidengta atminimo lenta (dailininkas Edmundas Frėjus, architektas Algimantas Kančas): „Šiame name 1939–1944 gyveno ilgametis „Metmenų“ žurnalo redaktorius, sociologijos profesorius Vytautas Kavolis, 1930–1996“ [reng. pastaba – po 2020–2021 m. atliktos namo renovacijos, lenta nepakabinta].
 • 2021 m. V. Kavolio vardu pavadinta gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 2. Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos / sudarytojai Rita Kavolienė, Darius Kuolys. – Vilnius : Baltos lankos, [2000]. – P. 48.
 3. Kauno miesto mero 2001 02 23 potvarkis Nr. 64.
 4. Išeivijos palikimas sugrįžta namo / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, kovo 10, p. 3.
 5. Sukanka 80 metų, kai gimė sociologas, kultūros ir literatūros tyrinėtojas, visuomenės veikėjas Vytautas Martynas Kavolis (1930–1996) : [bibliografija] // Tarp knygų. – 2010, Nr. 7/8, p. 37–38.
 6. Pora patikslinimų dėl prof. Vytauto Kavolio ir jo archyvo / Vytautas Germanas // Draugas. – 2012, spal. 25, p. 2.
 7. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 05 25 sprendimas T-192.
 8. VDU mokslo tyrimų institutai. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/akademiniai-padaliniai/vdu-mokslo-tyrimu-institutai/ [2023 10 10]
 9. Vytauto Didžiojo universitete – Vytauto Kavolio vardo tarpdisciplininė profesūra. – Prieiga per internetą: https://pasauliolietuviai.lt/vytauto-didziojo-universitete-vytauto-kavolio-vardo-tarpdisciplinine-profesura/ [2023 10 10]