Kazlauskas Vytautas


[1919 09 05 Avikiluose (Marijampolės apskr.) – 2008 09 26 Kaune; palaidotas Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios (dab. bazilikos) šventoriuje], profesorius, daktaras, monsinjoras.

1989–2008 m. gyveno Kaune.

1940 m. rugsėjo mėnesį pradėjo studijuoti Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, vokiečių okupacijos metais tęsė studijas Vilkaviškio kunigų seminarijoje.
Po studijų ir darbų užsienyje grįžęs į Lietuvą, 1989-aisiais prisidėjo prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atkūrimo – buvo vienas iš Atkuriamojo Senato narių. Keletą metų ėjo Humanitarinių mokslų fakulteto dekano pareigas. 1990–1997 m. dėstė VDU Katalikų teologijos fakultete, taip pat Kauno kunigų seminarijoje, 1991–1992 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA), 1991–1993 m. Kauno medicinos akademijoje (KMA) ir kt. 1992 m. suteiktas profesoriaus titulas. 1991–1995 m. – VDU kapelionas. 1992–1993 m. ėjo Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas.
Atkūrė Lietuvių katalikų mokslo akademijos židinius Kaune ir Šiauliuose. Buvo Dantės Alighieri draugijos Kauno komiteto valdybos narys. Keletą metų patarnavo Pažaislio vienuolyne. 1990 m. įkūrė „SOS vaikų kaimų“ Lietuvoje draugiją. 1991 m. labdaros ir paramos fondo „Vaiko tėviškės namai“ Kaune ir Marijampolėje vienas steigėjų, jų dvasios vadovas ir pirmininkas.
Bendradarbiavo užsienio lietuvių dienraštyje „Draugas“, paskelbė mokslinių straipsnių. Svarbesni jų surinkti ir publikuoti V. Kazlausko knygoje „Atverkime protus ir širdis Jėzui Kristui“ (Kaunas, 2008).
2010 m. išleista autorių Angelės Buškevičienės ir Valdo Kubiliaus knyga „Monsinjoras Vytautas Kazlauskas: tiesa padarys jus laisvus“ (Kaunas).

 • 2010 11 25 VDU Humanitarinių mokslų fakultete (K. Donelaičio g. 52, VI a.), buvo atidaryta profesoriaus monsinjoro Vytauto Kazlausko auditorija.
 • 2019 09 19, minint dvasininko 100-ąsias gimimo metines, senamiestyje, ant namo Druskininkų g. 4 atidengta atminimo lenta: „Šiame name 1990–2003 m. gyveno Vatikano radijo lietuviškųjų laidų redaktorius ir vedėjas, atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius, daktaras, fondo „Vaiko tėviškės namų“ įkūrėjas ir vadovas monsinjoras Vytautas Kazlauskas (1919–2008)“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Prieš didelį protą nulenkiu galvą, prieš kilnią širdį klaupiuos : valanda mons. V. Kazlausko namuose. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1994, lapkr. 25, p. 8.
 2. Monsinjoras Vytautas Kazlauskas / Mindaugas Bloznelis. – Portr. // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – 1999, T. 15, p. 767–770.
 3. Kunigas – teologas, patriotas, tėvas našlaičiams ir beglobiams vaikams / parengė Apolonija Nistelienė // XXI amžius. – 2009, rugs. 25, p. 8.
 4. Vatikano radijo balsą prisiminus / Romas Bacevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2010, gruod. 31, p. 7.
 5. Monsinjoras Vytautas Kazlauskas (1919–2008) : [biografija]. – Faks., iliustr., portr. – Bibliogr.: 5 pavad. // Kauno Dainava : dabartis ir istorinė praeitis dokumentuose, prisiminimuose, pamąstymuose / sudarė Daiva Valentaitė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013. – P. 274–282.
 6. Kaune pagerbtas monsinjoras, profesorius Vytautas Kazlauskas / Dalia Poškienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2019, rugs. 27, p. 2.
 7. Kauno senamiestis : keliautojo žinynas / Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė. – 3-iasis atnauj. ir papild. leid. – Kaunas : Keliautojo žinynas, 2020. – P. 129–130.
 8. Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019 08 08 įsakymas Nr. A-2721.
 9. VDU atidaryta mons. Vytauto Kazlausko auditorija. – Prieiga per internetą: https://youtu.be/oGeCfY4C7u4 [2020 03 24]
 10. Prof. mons. V. Kazlausko 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/ivykiai/prof-mons-v-kazlausko-100-uju-gimimo-metiniu-minejimas/ [2020 03 24]