Klimas Petras


[1891 02 23 Kušliškiuose (Kalvarijos sav. t.) – 1969 01 16 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo skulptorius Vladas Vildžiūnas], istorikas, diplomatas, publicistas, Lietuvos Tarybos narys, Nepriklausomybės Akto signataras.

1919–1923, 1944–1945, 1954–1969 m. gyveno Kaune.

Buvo Lietuvos Tarybos narys. 1918 11 25–1925 02 18 saugojo Vasario 16-osios Akto dublikatą, pasirašytą visų signatarų. Jį perdavė Prezidento kanceliarijos archyvui Kaune, kur buvo saugomas iki 1940 06 15. 1919–1923 m. ėjo įvairias pareigas Užsienio reikalų ministerijoje. 1921–1922 m. buvo neoficialus užsienio reikalų ministras, dalyvavo Paryžiaus Taikos konferencijoje vykusiose politinėse derybose, 1920 m. – derybose su Rusija. 1920–1923 m. buvo Lietuvos delegacijos Genujoje narys, rengė dokumentus dėl rytinės Lietuvos sienos nustatymo. Dirbo „Lietuvos aido“ pirmuoju redaktoriumi. Iki išvykimo į Romą, Aukštuosiuose kursuose ir Lietuvos universitete skaitė Lietuvos istorijos kursą.
1923 m. paskirtas nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Italijoje, 1925–1940 m. – Prancūzijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Liuksemburge tuo pačiu metu. 1940 m. Prancūzijos užsienio reikalų ministerijai įteikė notą, kurioje prašė nepripažinti Lietuvos okupacijos.
1943 m. P. Klimą suėmė ir devynis mėnesius kalino gestapas. 1944 03 19 atvežtas į Kauną ir paleistas dėl įkalčių stokos. Apsigyveno svainės Barboros Lesauskienės namuose. Karo metais dirbo profesoriaus Tado Ivanausko ūkyje. 1945 09 19 suimtas ir nuteistas 10-iai metų kalėti. 1954 m. grįžęs iš tremties, vėl apsigyveno pas Lesauskius. Jam nebuvo leista išvykti į Prancūziją, kur gyveno šeima. Nors ir silpnos sveikatos, tęsė savo dar 1919 m. pradėtą Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos dvitomį, parašė knygą „Iš mano atsiminimų“ (1990). Svarbiausi jo kūriniai: „Lietuvių senobės bruožai”, „Lietuvos valstybės kūrimas iki laikinosios vyriausybės sudarymo (abi 1919), „Le gouvernement de Kowno“ (prancūzų k., 1919), „Istorinė Lietuvos valstybės apžvalga“ (1922), „Lietuvos diplomatinėje tarnyboje 1919–1940“ (1991) ir kt. Bendradarbiavo leidiniuose „Aušrinė“, „Praeitis“, „Naujoji Romuva“.
Kaune diplomatas buvo apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo (1928 m.) ir 1-ojo (1938) laipsnio bei Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio (1934) ordinais.
1922 m. dailininkas Adomas Varnas nupiešė pašto ženklą su P. Klimo portretu. 1999 02 16 serijoje „Lietuvos Nepriklausomybės diena“ išleistas jam skirtas pašto ženklas. 1999 m. „Lietuvos teatrų pavasario“ šventėje Kaune Vilniaus jaunimo teatras parodė Liudviko Jakimavičiaus ir Juozo Pociaus spektaklį „Signataras“, pastatytą istoriko biografijos motyvais. 2018 09 08 Žalgirio pergalės parke (Kauno r.) signatarų garbei pasodinta ąžuolų alėja (architektas Stanislovas Kalinka). P. Klimas buvo Kaune įkurto baro, pavadinto jo vardu, temos įkvėpėju.
1978 m. išleista dr. Alberto Geručio knyga „Petras Klimas : valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys“ (Cleveland), 2016 m. – Vilmos Bukaitės parengta knyga „Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas“ (Vilnius), 2017 m. – Viliaus Kavaliausko sudaryta knyga „Petras Klimas: visada ieškojau Lietuvos : Vasario 16-osios Akto signataras, diplomatas, Hitlerio ir Stalino kalinys“ (Vilnius).

 • 1993 m. Birutės mikrorajone jo vardu pavadinta gatvė.
 • 1998 04 24 Žaliakalnyje, prie namo Vaižganto g. 26 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1955–1969 m. gyveno Nepriklausomybės akto signataras, diplomatas, istorikas Petras Klimas. Kalintas nacių ir bolševikų lageriuose“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 2. Kauno miesto mero 1993 06 18 potvarkis Nr. 615.
 3. Petras Klimas : 1891–1969 / Algimantas Liekis. – Portr., faks., iliustr. // Signatarai / Algimantas Liekis. – Vilnius : Džiugas, 1996. – P. 186–207.
 4. Kauno miesto mero 1998 04 22 potvarkis Nr. 160.
 5. „Aš savo sąžinės už rublius neparduosiu“ / Danutė Marcinkevičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, bal. 28, p. 22.
 6. Petro Klimo atminimui / Danutė Marcinkevičienė. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1998, bal. 29, p. 2.
 7. P. Klimo g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 86.
 8. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 127.
 9. Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas / Vilma Bukaitė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2016] (Vilnius : Petro ofsetas). – P. 576.
 10. Domina tarpukario garsenybės? Užsukite į Kaune veikiantį barą! / Vėjūnė Inytė ; G. Bitvinsko nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2019, vas. 15, p. 1, 8.
 11. Žalgirio pergalės parkas : Kauno rajone, 2018–2020 metais / Gintautas Tamulaitis, Aleksandras Vitkus. – Kaunas : Eurispauda, 2020 (Kaunas : Eurispauda). – P. 12–15, 28–29.
 12. Baras „Klimas“ : [5 nuotraukos] / nuotraukų autorius Leonas Garbačiauskas // Mano erdvė. – 2020. – [2020], p. 176–179.
 13. Petro Klimo atminimas Kaune / parengė Rita Pauliukaitienė, Rimantė Pauliukaitytė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2022, rugs. 17/23 (Nr. 35), p. 10.
 14. Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant: Petras Klimas. – Prieiga per internetą: https://knyga.kvb.lt/lt/parodos/personaliju-parodos/itemlist/tag/Petras%20Klimas [2023 03 24]
 15. Petro Klimo portretas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/50000003873570?s_id=hX744rmuowNqqWc1&s_ind=2&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 24]