Kolupaila Steponas


[1892 09 14 Tuminiškėse (Latvija) – 1964 04 09 South Bende (JAV)], hidrologas, bibliografas, profesorius, akademikas.

1921–1944 m. gyveno Kaune.

Iki 1918 m. studijavo Maskvos žemės ūkio akademijos inžineriniame skyriuje. 1921 m. atvykęs į Lietuvą, dėstė Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje, nuo 1922 m. – Lietuvos universiteto Hidrotechnikos katedroje. Dėstė hidraulikos, hidrometrijos, skaičiavimo technikos dalykus bei drėkinimo kursą. 1923 m. suteiktas docento, 1926 m. – ekstraordinarinio profesoriaus, 1940 m. – ordinarinio profesoriaus vardas.
1923 m. įsteigė Plentų ir vandens kelių valdybos hidrometrinį biurą ir jam vadovavo iki 1930 m. Čia pradėjo Lietuvos upių tyrimus. 1926 m. Aukštojoje Fredoje, viename Botanikos sodo tvenkinių, hidrometriniams instrumentams tikrinti profesorius įrengė unikalų techninį statinį – taravimo laboratoriją, kurią žymi medinė lentelė: „Taravimo laboratorija prof. S. Kolupailos įkurta 1926 m.“. 1931–1933 m. buvo Kauno miesto tarybos narys. 1935–1940 m. – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Statybos fakulteto dekanas ir Lietuvos energijos komiteto Vandens jėgų skyriaus vedėjas. 1937 04 21 paskirtas VDU Hidrotechnikos katedros vedėju. 1940 m. suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis, 1941 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos Gamtos mokslų skyriaus tikruoju nariu. 1941–1944 m. – Kauno universiteto Hidrologijos ir hidraulikos katedros vedėjas.
Buvo studentų skautų „Vytis“ ir „Plienas“ korporacijų narys, Lietuvos geografijos draugijos vicepirmininkas, Fotomėgėjų draugijos pirmininkas.
Bibliografavo lietuviškąją hidrologinę spaudą. Iki 1944 m. paskelbė 96 mokslinius darbus, daugiausia apie Lietuvos upių hidrometriją. Upių debitams skaičiuoti pasiūlė naują metodą, kuris buvo plačiai taikomas. Sukūrė Lietuvos upių hidrologiją ir pristatė ją pasauliui. Redagavo žurnalus: „Technika“ (1925–1928), „Dotnuvos almanachas“ (1934), „XX amžius“ (1940), buvo Lietuviškųjų enciklopedijų ir periodinių leidinių bendraautorius. Išleido knygas: „Logaritminė linijuotė“ (1932 m.), „Nevėžis“ (1936), „Nemunas“ (1940), su smulkiu upių ir jų pakrančių aprašymu, dvitomę monografiją-vadovėlį „Hidrometrija“ (Kaunas, 1940).
1928 m. apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. – į JAV.
Jurgis Gimbutas ir Juozas V. Danys apie jį išleido knygą „Steponas Kolupaila“ (Chicago, 1974), Kęstutis Kilkus – monografiją „Profesorius Steponas Kolupaila: gyvenimas skirtas Nemunui“ (Vilnius, 2002). 2022 m. išleista Gedimino Kinderio knyga „Steponas Kolupaila – melioracijos ir hidrologijos pradininkas Lietuvoje“ (Vilnius).

 • 1992 09 17 Aukštojoje Fredoje, prie namo K. Grybausko g. 28 atidengta memorialinė lenta (skulptorius Jūratis Zalensas): „Šiame name 1925–1944 m. gyveno hidrologijos pradininkas Lietuvoje, akademikas Steponas Kolupaila, 1892–1964“.
 • 1992 m., 100-ųjų profesoriaus gimimo metinių proga, jo dukra Evelina Kolupailaitė ir žentas Bronius Masiokas įsteigė prof. S. Kolupailos premiją, skirtą studentams-hidrologams už laimėjimus studijuojant geodezijos, hidrologijos arba hidraulikos srityje.
 • 1995 m. viena gatvė Birutėje pavadinta jo vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Pagerbtas profesoriaus S. Kolupailos atminimas // Kauno diena. – 1992, rugs. 18, p. 1.
 2. Kauno miesto mero 1995 04 06 potvarkis Nr. 233.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. S. Kolupailos g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 87.
 5. Prof. Stepono Kolupailos fondo stipendininkai. – Iliustr. // Profesorius Steponas Kolupaila: gyvenimas, skirtas Nemunui / Kęstutis Kilkus. – Vilnius, 2002. – P. 82.
 6. Hidrologijos mokslo pradininkas Lietuvoje : prof. S. Kolupailos 110-ųjų gimimo metinių proga / Antanas Lukianas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2003, saus. 9–22 (Nr. 1), p. 7, 17.
 7. Profesorius Steponas Kolupaila: „Skiriu tėvų žemei“ / Loreta Paškevičienė. – Iliustr., portr. – Bibliogr.: 1 pavad. // Istorijos. – 2008, Nr. 10, p. 48–54.
 8. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 10 16 sprendimas Nr. T-520.
 9. Steponas Kolupaila – melioracijos ir hidrologijos pradininkas Lietuvoje / Gediminas Kinderis. – Vilnius : Spaudmeta, 2022. – P. 98–101.
 10. Akademinio skautų sąjūdžio jubiliejinė stovykla JAV. Steponas Kolupaila. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=VDUB11374140222 [2023 03 24]