Končius Ignas


[1886 07 31 Purvaičiuose (Plungės r.) – 1975 02 19 Putname (JAV)], fizikas, terminologas, etnografas, profesorius.

1926–1944 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1926 m. iš Dotnuvos persikėlęs į Kauną, dėstė fiziką ir meteorologiją Aukštuosiuose karininkų kursuose, buvo Lietuvos universiteto Gamtos ir matematikos fakulteto docentas. 1932 m. tapo ekstraordinariniu profesoriumi, pradėjo vadovauti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Eksperimentinės fizikos katedrai. 1930–1940 m. buvo Matematikos fakulteto tarybos sekretorius, „Darbų“ redaktorius, taip pat žurnalo „Gamta“ redakcinės komisijos narys, Valstybės archeologijos bei Mokyklų reformos komisijų narys.
Keliaudamas po Vakarų Lietuvą registravo ir fotografavo žemaičių kryžius ir koplytėles, spausdino straipsnius leidiniuose „Soter“, „Gimtasis kraštas“, „Lietuvių enciklopedija“, „Kultūra“ ir kt. Sudarė žodyną „Terminai fizikos reikalams“, „Meteorologijos vadovėlį“ (abu 1924), „Ūkininko dangus“ (1925), su K. Avižoniu ir S. Kolupaila – vadovą turistams „20 kelionių po Kauno apskritį“ (1937), su P. Brazdžiūnu parengė „Fizikos praktikos darbus“ (1938), su A. Juška – „Fizikos kursą (1941).
Aktyviai dalyvavo Lietuvių skautų sąjungos veikloje bei prisidėjo kuriant Kaune Tėviškės (Oro) muziejų ir Zoologijos sodą.
1936 m. apdovanotas LDK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.
1941 m. suimtas ir nuvežtas į Baltarusiją sušaudyti. Išliko gyvas ir grįžo į Kauną.
1942–1944 m. vadovavo Savitarpinės pagalbos vyriausiajam komitetui. Igno Končiaus surinktas fondas saugomas Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, jo padarytos Žemaitijos kryžių ir Šventųjų nuotraukos – Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
Išleistos jo knygos: „Kelionė į Červenę ir atgal“ (1993), „Žemaičio šnekos“ (1996), „Mano eitasis kelias: atsiminimai“ (Vilnius, 2001, 2016).
1990 m. išleista „Ignas Končius : literatūros rodyklė“ (Vilnius).

 • 1996 09 10 centre, prie namo Karo ligoninės g. 7 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1929–1944 m. gyveno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, žymus kraštotyrininkas ir visuomenės veikėjas, Červenės tremtinys Ignas Končius. Mirė Putname (JAV)“.
 • 1999 m. įsteigta Igno Končiaus vardinė stipendija, skirta geriausiam Kauno technologijos universiteto (KTU) studentui fizikos mokslų srityje.
 • 2002 09 20 KTU fundamentaliųjų mokslų fakultete (Studentų g. 50) atidaryta „Profesoriaus Igno Končiaus optikos ir atomo fizikos laboratorija“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1996 06 12 potvarkis Nr. 454.
 2. Prisimename profesorių tremtinį Igną Končių / Vilius Misevičius // Studijų aidai. – 1996, rugs. 12, p. 3.
 3. Paminėtos Igno Končiaus 110-osios gimimo metinės / Vacys Milius // Lietuvos istorijos metraštis. – 1996. – 1997. – P. 479–480.
 4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 5. Profesoriaus Igno Končiaus laboratorija Kauno technologijos universitete /Julius Dudonis. – Iliustr. // Fizikų žinios. – 2002, Nr. 23, p. 9–10.
 6. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 126.
 7. Be batų per Rubikoną / Daiva Vilkelytė. – Iliustr. – Bibliografija: 9 pavadinimai // Žmonės. Legendos. – 2022, Nr. 1, p. 58–64.
 8. Namas, kuriame 1929 – 1944 m. gyveno Ignas Končius. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/60047022?s_id=DWgfb7nitVUqkCaW&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 24]
 9. Prof. Igno Končiaus portretas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/58059288?s_id=ZwfmbF7l40ExPKaP&s_ind=7&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 24]