Kriaučiūnas Jonas


[1864 06 18 Liepalotėliuose (Bundzuose, Šakių r.) – 1941 02 05 Kaune], spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas, lietuviškos savimonės ir patriotizmo žadintojas.

[1916]–1941 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Iki spaudos draudimo panaikinimo redagavo pagrindinius lietuviškosios periodikos leidinius. Dirbdamas Kybartuose, 1896 m. už lietuvišką veiklą suimtas ir metus kalintas Kauno kalėjime. Pirmojo pasaulinio karo metais iš Tilžės atvyko į Kauną ir dirbo leidinio „Dabartis“ redakcijoje. Nepriklausomos Lietuvos politiniame gyvenime aktyviai nedalyvavo.
Neilgai dirbo Naumiesčio notaru. Išėjęs į užtarnautą poilsį, gyveno vienišas Kaune, Aušros tako ir K. Donelaičio gatvėse. Gavo visuomenės veikėjo pensiją, vertėsi prekyba. Dalyvavo Kauno konferencijoje, nusiuntusioje Popiežiui memorandumą apie Lietuvos padėtį.
Savo prisiminimus spausdino periodiniuose leidiniuose: „Lietuva“, „Rytas“, „Lietuvos aidas“, „Naujoji Romuva“, „Mokslo dienos“, „Kovos keliai“. Išleido knygelę „Mano praeities vaizdeliai“ (1936).
Mirė Raudonojo Kryžiaus ligoninėje dėl skrandžio ligos. Palaidotas Ilguvos bažnyčios šventoriuje, jo atminimui čia pastatyta Ipolito Užkurnio kurta medinė skulptūra.

  • 2001 05 19 miesto centre, ant namo K. Donelaičio g. 51 atidengta memorialinė lenta (architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1939–1941 m. gyveno Lietuvos visuomenės veikėjas „Varpo“, „Šviesos“, „Ūkininko“ redaktorius Jonas Kriaučiūnas, 1864–1941“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Lietuvos albumas : [Lietuvos Respublikos kūrėjų, kultūros ir meno darbuotojų atvaizdai ir biografijos] / [sudarė Janina Markevičaitė ir Liudas Gira]. – [Kaunas] : [s.n.], [1921]. – P. 227.
  2. Kauno miesto mero 2001 04 27 potvarkis Nr. 185.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. Kudirkaičių spiečius. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, birž. 1, p. 15.
  5. Pagerbtas žymus spaudos veikėjas / Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2001, birž. 6, p. 7.
  6. Kas išsaugojo Lietuvą ir lietuvybę / Angelė Šiaurienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2001, birž. 7, p. 13.
  7. Kriaučiūnas Jonas : 1864 06 18–1941 02 05 : visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, publicistas : [biografija] / Nastazija Kairiūkštytė. – Portr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvybės kovų verpetuose / Nastazija Kairiūkštytė, Alma Gudonytė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. – P. 146–149.