Kriščiukaitis-Aišbė Antanas


[1864 07 24 Paežeriuose (Vilkaviškio r.) – 1933 10 30 Kaune; palaidotas Kauno senosiose kapinėse, perlaidotas Petrašiūnų kapinėse], rašytojas, teisininkas, profesorius.

[1919]–1933 m. gyveno Kaune.

1918 m. iš Rusijos grįžo į Lietuvą ir likusią gyvenimo dalį čia kūrė teisinės valstybės pagrindus. Organizavo Teisingumo ministeriją, Lietuvos Aukščiausiąjį teismą ir iki mirties ėjo Lietuvos Vyriausiojo tribunolo pirmininko pareigas. 1920 m. įregistravo Lietuvos teisininkų draugiją ir 13 metų jai vadovavo. Redagavo draugijos leidžiamą žurnalą „Teisė“, kūrė lietuvišką teisinę terminiją.
Nuo 1923 m. buvo Lietuvos universiteto Teisių fakulteto profesorius, baudžiamosios teisės dėstytojas. Parengė Baudžiamojo proceso įstatymo projektą ir baudžiamojo proceso kursą studentams. Redagavo 1930 m. Kaune išleistą Teisingumo ministerijos leidinį „Lietuvos teismas 1918–1928 m.“, pirmininkavo pirmajam lietuvių-latvių-estų teisininkų kongresui, įvykusiam Kaune 1931 05 21–23 d.
Aišbės slapyvardžiu rašė straipsnius periodiniams leidiniams „Lietuviškasis balsas“, „Vienybė lietuvninkų“, „Garsas“, „Varpas“, „Nemuno sargas“ ir kt. Parašė apsakymų rinkinį „Kas teisybė, tai ne melas“ (1892, 1974), trumpų satyros vaizdelių ir feljetonų rinkinį „Satyros trupiniai“ (1928), išvertė nemažai garsių pasaulio rašytojų kūrinių.
1931 m. gavo aukščiausią Lietuvoje apdovanojimą – Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordiną.

 • 1934 m. Skerdyklos gatvė buvo pavadinta jo vardu. 1991 m. Vilijampolės mikrorajone buvusiai E. Šimaitės gatvei suteiktas A. Kriščiukaičio vardas.
 • 1997 07 24 centre, prie namo Trakų g. 5 atidengta memorialinė lenta (architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1932–1933 m. gyveno rašytojas, Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas, Teisininkų draugijos kūrėjas ir pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Antanas Kriščiukaitis-Aišbė“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Antanas Kriščiukaitis-Aišbė. – Portr. // Dirva. – [Marijampolė] : „Dirvos” b-vės leidinys, [1929]. – P. 35–36.
 2. Kauno miesto tarybos 1934 06 07 nutarimas Nr. 726.
 3. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
 4. Kauno miesto mero 1991 08 13 potvarkis Nr. 1269.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. Kauno miesto mero 1997 03 14 potvarkis Nr. 117.
 7. Įamžinimo dovana gimtadienio proga / Dalia Juškienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, liep. 25, p. 5.
 8. A. Kriščiukaičio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 91.
 9. Profesoriaus Antano Kriščiukaičio gyvenimo prioritetai: teisė ir gimtoji kalba : (140-osioms gimimo metinėms) / Mindaugas Maksimaitis. – Portr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 24 pavad. // Jurisprudencija. – 2004, T. 60(52). – 2004, p. 5–11.
 10. Antanas Kriščiukaitis-Aišbė. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/65991520?s_id=F0QXDpW2tK7sdEs8&s_ind=4&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 27]