Kriščiūnas Jonas


[1888 01 05 Stebuliškėse (Kalvarijos sav. t.) – 1973 07 02 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 1965 m. pastatyto antkapinio paminklo skulptorius Petras Aleksandravičius], agronomas, bitininkas, profesorius, akademikas.

1945–1973 m. gyveno Kaune.

1920 m. išrinktas Steigiamojo Seimo Valstiečių liaudininkų sąjungos atstovu. 1926–1941 m. Žemės ūkio akademijoje dėstė specialiąją žemdirbystę, bitininkystę, meteorologiją. Nuo 1928 m. vadovavo Specialiosios žemdirbystės, vėliau – Augalininkystės ir Žemdirbystės katedroms. 1940 m. suteiktas profesoriaus ir žemės ūkio mokslų garbės daktaro vardas. 1940–1941 m. ir 1944–1945 m. buvo Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) rektorius, vėliau – prorektorius mokslo reikalams. 1947–1962 m. J. Kriščiūnas – Augalininkystės ir Žemdirbystės katedros vedėjas. LŽŪA dėstytojavo iki pat mirties.
1927 m. su kitais įsteigė Lietuvos cukrinių runkelių augintojų ir Bitininkų draugijas. Įkūrė mokomąjį bityną, 1930 m. – kooperatinę draugiją „Sėklininkas“. 1932–1941 m. organizavo neakivaizdinius bitininkų kursus.
1945 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 1946 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu. Nuo 1970 m. – LŽŪA profesorius-konsultantas. Apdovanotas 4-iais ordinais, kitais pasižymėjimo ženklais.
Išleido 13 knygų, svarbiausios iš jų: „Augalų ligos“ (1912), „Bitininkystė“ (1933, vėliau kelis kartus perleista), „Augalininkystė“ (1959). Parašė apie 300 brošiūrų ir straipsnių žemės ūkio klausimais. Skulptorius Petras Aleksandravičius nulipdė jo portretinį biustą.
Profesorius Petras Vasinauskas apie jį sudarė knygas: „Akademikas Jonas Kriščiūnas: gyvenimas, darbai, amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, 1979), „Akademiko Jono Kriščiūno entomologinė veikla“ (Vilnius, 1976). 1998 06 04–05 Kaune buvo surengta tarptautinė mokslinė konferencija, skirta akademiko J. Krikščiūno 110-osioms gimimo metinėms paminėti.

 • 1974 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dab. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) įsteigta Jono Kriščiūno vardo premija, kasmet mokama konkursą laimėjusiam studentui už gerą mokslinį-tiriamąjį darbą bitininkystės, sėklininkystės ar augalininkystės tema. Agronomijos fakultete, Augalų apsaugos katedroje jo vardu pavadintas bitininkystės kabinetas.
 • 1984 10 19, švenčiant LŽŪA 60-metį, centriniame Noreikiškių skvere pastatytas paminklinis biustas (skulptorius Bronius Vyšniauskas).
 • 1988 01 12 centre, ant namo Kęstučio g. 27A atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1950–1973 m. gyveno akademikas, profesorius, agronomas Jonas Kriščiūnas“.
 • 1993 m. Birutėje jo vardu buvo pavadinta gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Lietuvos žemės ūkio akademija. – Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1984. – P. [29].
 2. Kauno miesto LDT VK 1985 01 31 potvarkis Nr. 33.
 3. Kauno miesto mero 1993 06 18 potvarkis Nr. 615.
 4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 5. Lietuvos žemės ūkio akademijos atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. J. Kriščiūno g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 91–92.
 7. Akademikas J. Kriščiūnas – bitininkystės pradininkas Lietuvoje / Algirdas Skirkevičius. – Portr., iliustr. // Akademija ir akademikai atsiminimuose / sudarė Domas Kaunas. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2013. – P. 221–228.
 8. Mokslinės mokyklos vadovo atminimo ženklai viešojoje erdvėje / Algirdas Juozas Motuzas // Agronomijos mokslinės mokyklos Lietuvoje (1946–2003) : monografija. – Akademija, Kauno r., Akademija, Kėdainių r. [i.e. Akademija, Kauno r.] : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2018. – P. 160–161.
 9. Prof. Jonas Kriščiūnas – mokslinės bitininkystės pradininkas // Lietuvos bitininkystės istorijos apybraižos / Vytautas Salinka. – Kaunas : Salix alba, 2019. – P. 120–131.